foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktHODNOCENÍ SEDMILETÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ

Vážené kolegyně a kolegové, vážení  přátelé a příznivci naší školy, milé studentky a studenti.

Skončil starý rok a začíná nám nový rok 2017. To je vždy příležitost pro bilancování, co se nám v minulém období  povedlo a co jsme ještě nestihli. A taky je dobré si udělat výhled do časů budoucích, co nás bude čekat a co nás nemine.

V uplynulém období,  mám ten pocit, se vše valilo rychle a překotně. Událost stíhala událost a jeden infarktový stav stíhal druhý infarktový stav.

První oblast, o které bych  se chtěla zmínit je oblast projektů. Ať už to jsou granty  původem  z Evropské unie administrované přes našeho zřizovatele Olomoucký kraj, tak i granty ostatní, dle grantových schémat města. Naše škola se v minulosti zapojila do některých velkých projektů, jako je „Inovace výuky prostřednictvím ICT na SZŠ  Šumperk“, „Moderní výuka na SZŠ: tvorba a aplikace výukových modulů“ a „ Abychom lépe rozuměli světu kolem nás“, pomocí kterých jsme školu dovybavili novou výpočetní i didaktickou technikou a moderními vyučovacími materiály (DUMY). V rámci posledního projektu jsme navázali  výbornou spolupráci s naším slovenským partnerem SZŠ  v Bratislavě, ve které bychom chtěli i nadále pokračovat.

Nemohu se také nezmínit o výborné spolupráci s městem Šumperk. V rámci této spolupráce každoročně pořádáme Kurzy první pomoci pro veřejnost. V minulosti na tyto kurzy přímo participoval Odbor Civilní ochrany. V  loňském roce přišla změna, tento kurz organizujeme sami, ale město Šumperk jej podpořilo grantem a takto se spolupodílelo na financování tohoto kurzu. Z grantů města jsme rovněž získávali podporu na  Adaptační kurzy pro  žáky      I. ročníků, které pravidelně každé září probíhají. V rámci této spolupráce se musím zmínit i o výpomoci města se stavebními úpravami naší školy za účelem její trvalé modernizace.

Teď ještě k dalším akcím, které naše škola pořádá nebo se jich s úspěchem účastní. Už každoročně se zapojujeme do soutěží somatologie, klinické propedeutiky, psychologie a komunikace, první pomoci, kde i v celorepublikových umístění získáváme ta nejvyšší ocenění. Výborných úspěchů dosahujeme i v českém jazyce, anglickém jazyce a na různých sportovních setkáních, z nichž nejlepších úspěchů jsme docílili v soutěži „Česko se hýbe“, kdy se třetím rokem zúčastňujeme celorepublikového finále v Praze.

Rozhodně se také musím zmínit o těch, kteří dělají školu školou. Tedy o kantorském sboru. V minulých letech proběhla jistá generační obměna, ale nyní je již náš učitelský sbor omlazen a v plné síle. Vsadili jsme na odborníky s vysokou aprobací, lidským přístupem a empatií. Osobně se domnívám, že jen málo škol se může chlubit tak vysoce profesionálním kádrem, který má naše škola.

A výhled do budoucna? Ten bude záviset především na zájmu žáků o naši školu. Osobně předpokládám, že dno demografické křivky jsme již poznali, a že teď již bude zájem o studium na naší škole jen stoupat. S mírným optimismem sleduji dvě věci. Ta první je velmi dobrá uplatnitelnost našich studentů a studentek na trhu práce. O vystudované zdravotníky je zájem ve všech zdravotnických zařízeních, ať již v našem okrese, kraji, i mimo něj.

Druhá věc je  transformování oboru Zdravotnický asistent na obor Praktická sestra, který by měl více vyhovovat potřebám potencionálních zaměstnavatelů.

Závěrem musím poděkovat Šumperské nemocnici za příkladnou spolupráci ve všech směrech.

Přeji nám všem hodně zdraví, sil a těším se na další spolupráci v nadcházejících letech.

                                                                                                                 Mgr. Zuzana Gondová, ředitelka školy.

 

SLOVO ŘEDITELE PO NÁSTUPU DO FUNKCE

Vážení přátelé, vážení žáci, milé kolegyně a kolegové.

Od 1. 9. 2009 jsem byla jmenovaná ředitelkou naší školy, Střední zdravotnické školy v Šumperku.

Nedomnívám se, že je to nějaká převratná událost v životě školy. Sama jsem na této škole v roce 1980 odmaturovala s vyznamenáním a následně po vystudování Filosofické fakulty University Karlovy v Praze zde již 27 let učím. 

Mohu konstatovat, že v minulosti měla tato škola vždy štěstí na osvícené a schopné ředitele. Ať to byl za mne pan ředitel Václav Němec, po něm pan ředitel Miroslav Kubíček nebo má předchůdkyně paní ředitelka Jarmila Hájková. Všichni se zasloužili o rozvoj této školy, všichni nějakým způsobem přispěli k tomu, že zde, v Šumperku, vznikla renomovaná škola s výbornou odbornou pověstí a vynikajícími výsledky na poli vzdělávání a odborné praxe.

Teď je na mně, abych pokračovala v cestě započaté mými předchůdci, udržela onu pomyslnou vysokou laťku, kterou mi nastavili, a to ve smyslu moudré myšlenky Jana Ámose Komenského: „Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“

Čeká nás nelehké období. Počínaje další profilací studijního oboru zdravotnický asistent, přes demografy předpovězený pokles žáků devátých tříd, až po neustálý boj s lidskou omezeností, hloupostí a závistí. Nicméně jsem přesvědčena, že s Vaší pomocí a Vaší podporou zvládneme společně všechny nástrahy, které nám život připravuje. Úspěšný rok 2010, ale i roky, které budou po něm následovat, Vám ze srdce přeje

 

Mgr. Zuzana Gondová

ředitelka školyCopyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.