foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktV polovině září navštívili žáci prvních ročníků výstavu „Houby“ ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Chodíme na ni tradičně každý podzim. V Šumperku se koná tato mykologická výstava již od roku 1999. Součástí je i mykologická poradna.                    Mgr. Helena Crhonková

                                             

Dne 10. 9. 2021 se uskutečnilo grandfinále soutěže „Prezentiáda“, ve kterém naši školu reprezentovaly dvě žákyně letošní třídy 2. B, a to Tereza Sovová a Veronika Žourková. Do soutěže se děvčata zapojila v minulém školním roce, kdy soutěž probíhala vzhledem k epidemiologické situaci pouze online formou. Děvčata se v rámci velké konkurence probojovala do třiceti nejlepších týmů, čímž se obě zasloužily o prezenční účast na grandfinále Prezentiády na Ekonomicko-správní fakultě v Brně. Prezentační schopnosti všech týmů byly velmi vyrovnané a pro porotu bylo jistě velmi těžké vybrat devět postupujících prací na odpolední prezentace. Naše děvčata statečně bojovala, ale do užšího výběru se nedostala. Nicméně i pro další nepostupující týmy byla nachystán náhradní program, např. workshop od Jana Kohúta týkající se efektivního učení, zatímco se postupující týmy připravovaly na další prezentační část. Po výše uvedeném workshopu se děvčata účastnila z pozice diváků souboje postupujících devíti týmů, kde získávaly rovněž cenné zkušenosti.

Certifikát, který děvčata obdržela, prokazuje prezentační dovednosti na všech úrovních soutěže Prezentiáda v konkurenci týmů z celé České i Slovenské republiky. Srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.                    Mgr. Daniela Nikodémová, třídní učitelka

                                                        

Dne 9. 9. se uskutečnil v Domově pro seniory Šumperk Den sportovních a smyslových her. Žáci 2.A se v rámci Projektového dne (Projekt Šablony II. ,,Prohloubení kvality vzdělávání na SZŠ Šumperk II., CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013803) podíleli na přípravě, organizaci a vyhodnocení aktivit. Den byl plný dobré nálady a aktivity nás všechny velmi bavili. Žáci v rámci projektové dne získali osobní zkušenosti s organizováním aktivit, které využijí nejen při přípravě volnočasových aktivit pro seniory.       Mgr. Eva Čmakalová

                                                                   

Seznamovací a výchovně vzdělávací kurz prvních ročníků se konal od 2. 9. - 6. 9. 2021. Krásné počasí a dobrá nálada nás provázela v Koutech nad Desnou, kde jsme prošli naučnou , interaktivní stezku Rysí skála s krásnými výhledy na panoráma Hrubého Jeseníku.                                                                Mgr. Tomáš Všetíček

                                                              Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.