foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktV polovině února nám zaslala paní učitelka Ing. Vladimíra Krejčí nabídku zúčastnit se soutěže, která nese název Prezentiáda. Když jsme si přečetly témata letošního ročníku, rozhodly jsme se, že se do soutěže zapojíme. Na výběr bylo ze dvou témat, ,, 90,60,90 ´´ a ,, Správná odpověď neexistuje ´´. Více nás zaujalo druhé ze zmíněných témat. Dlouho jsme přemýšlely, na co opravdu nelze správně odpovědět a shodly jsme se, že je to na otázky týkající se posmrtného života. Vytváření našeho projektu nám zabralo přibližně měsíc a půl. Součástí prezentace byly námi vytvořené dotazníky určené pro dvě věkové kategorie. Dokončenou práci jsme odevzdaly na konci března a čekaly jsme na výsledky nominačního kola. V pondělí 5.dubna 2021 přišla radostná zpráva, že z 238 přihlášených týmů jsme byly vybraný mezi 100 nejlepších. Začaly pečlivé přípravy na online kolo.

Dne 27.dubna 2021 jsme předvedly naší prezentaci před odborníky. Celý den jsme byly v napětí, jak náš projev na porotu  zapůsobil. Náš výkon ohodnotili velmi dobře, umístily jsme se na 3.místě a tím jsme si vybojovaly postup do finále, které se bude konat 4.června 2021 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Touto soutěží jsme se naučily vyslechnout své názory navzájem a hlavně dělat kompromisy. Také jsme zjistily, že prezentování online je mnohem obtížnější než naživo. Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem učitelům, kteří nám odpověděli na otázky, ale především chceme poděkovat paní učitelce Mgr. Idě Žváčkové a naši třídní paní učitelce Mgr. Daniele Nikodémové za jejich upřímné názory, podporu a ochotu. Veronika Žourková a Tereza Sovová 1.B

                                            

 

DEN ZEMĚ NA SZŠ

22. dubna jsme oslavili Den Země. Cílem oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešeních těchto problémů.
Současná situace nám nedovoluje žádnou společnou akci, proto jsme oslovili naše žáky, aby se zapojili do aktivity, které se účastní lidé na mnoha místech v ČR. Jedná se o akci Ukliďme svět. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V průběhu minulého týdne žáci sami vyrazili do přírody blízko svého bydliště, vzali s sebou rodinu nebo kamarády a zkusili sebrat co nejvíc odpadků. Naší akce se zúčastnili kromě studentů i učitelé a kolektiv zaměstnanců a žáků z DM. Uklízeli jsme v Novém Malíně, Šumperku, Zábřehu, Libině a Velkých Losinách. Tím, že jsme se zapojili do úklidu našeho okolí, jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí kolem nás. Všem moc děkujeme!
Mgr. Helena Crhonková

V září 2021 nastoupí na ošetřovatelskou praxi žáci oboru Praktická sestra poprvé v nových  ochranných oděvech, které škola pořídila díky daru Nemocnice Šumperk. Celková částka činila téměř dvě stě tisíc korun. Samotný model včetně střihu, švů, materiálu, tvarování, barev je nezaměnitelným originálem a je doplněn logem školy i nemocnice. Před finální výrobou byly uniformy opakovaně zatěžovány, a to nejen při praktické výuce, ale také v nemocniční prádelně.  Věříme, že v září v těchto nových a pěkných uniformách zahájíme výuku v nemocnici, na kterou se žáci současných druhých ročníků po distanční výuce velmi těší.

                                                                                                              Mgr. Eva Čmakalová 

 Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.