foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktV předchozích týdnech ve škole proběhla Ekologická konference, které se účastnili žáci prvních a druhých ročníků. Akce byla podpořena z Programu na podporu EVVO v Olomouckém kraji 2020.

Další aktivitou projektu bylo vytvoření prostoru v atriu školy, které bude sloužit ke studiu i odpočinku žáků. Vše se zkomplikovalo současnou situací, ale nakonec se nám podařilo vytvořit základ pro přírodní učebnu, kterou budou mít žáci možnost využívat.

                                                       Sepsala: Mgr. Helena Crhonková

Olomoucký kraj

 

 Základní informace | Olomoucký kraj

Letos vzhledem k situaci spojené s koronavirem  proběhla netradičně na SZŠ Konference z ekologie v jarních měsících během distanční výuky a školní kolo během září v zapojených třídách. Konference se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků. Jako první jsme zvolili téma nerovnosti ve společnosti. Žáci druhých ročníků byli rozděleni do skupin a každá z nich se věnovala jiné oblasti, např. mezinárodní nerovnost, rasová nerovnost a genderová nerovnost. První ročníky se zaměřily na téma, na které upozorňuje OSN vyhlášením roku 2020 „Mezinárodním rokem zdraví rostlin“. Žáci vytvářeli práce, které se zabývají nezbytností rostlin pro život na Zemi, ale i využitím v boji proti hladomoru nebo nemocemi rostlin.

Naše škola získala pro tuto oblast podporu od Olomouckého kraje s projektem Projektové dny a přírodní učebna na SZŠ“. První aktivitou v našem projektu je právě ekologická konference. Ceny na konferenci byly pořízeny z finančního příspěvku z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2020“.

Další aktivitou, na které společně pracujeme, je vytvoření zákoutí v atriu školy. To může sloužit jako venkovní učebna nebo místo, kde si mohou studenti v příjemném prostředí odpočinout.                                 Mgr. Helena Crhonková, SZŠ Šumperk

                                      

Dne 5. 10. 2020 vycestovala třída  4. A  na netradiční výuku historie – v rámci projektu Prohloubení kvality vzdělávání na SZŠ Šumperk II., CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013803 navštívila místa v regionu,  která jsou spojena s čarodějnickými procesy na Šumpersku a Losinsku na konci 17. století. Konkrétně navštívila obce Vernířovice, Sobotín a Velké  Losiny.

V areálu lázeňského parku ve Velých Losinách se pak seznámila  s historií nacistického rasového programu Lebensborn a jeho možnou realizací právě na tomto místě.  V celém prjektovém vyučováním provázela žáky pracovnice Muzea Šumperk Mgr. Kristina Lipenská, která kromě poutavého výkladu o zmíněných událostech žákům také autenticky přiblížila práci s historickými prameny, což je velmi zaujalo.                                                                         Mgr. Kateřina Štrpková

                       

    Seznamovací a výchovně vzdělávací kurz pro žáky prvních ročníků se konal od 2. 9. do 4. 9. 2020. Vzhledem k pandemii covid – 19 jsme seznamovací aktivity naplánovali převážně ve škole a uskutečnili jsme jednodenní výlet do Koutů nad Desnou, kde jsme prošli naučnou a interaktivní Rysí stezku. V Šumperku jsme navštívili také radniční věž a významné pamětihodnosti města.

     Organizace a příprava akce byla naplánovaná tak, aby se žáci měli možnost blíže seznámit se spolužáky, třídními učiteli, a to v krásné přírodě pohoří Jeseníků.Po celou dobu našeho pobytu nás provázelo slunečné počasí, což také přispělo k dobré náladě a atmosféře v nově se tvořících třídních kolektivech.                         

                                                                                                                                                                          Mgr. Tomáš Všetíček

 

 Copyright © 2020 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.