foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktKonečně jsme se dočkali, žáky očekávaný kurz začal vlakovým přesunem přes Prahu, kde jsme navštívili Václavské náměstí, do Českých Budějovic a z nich pak autobusem do vodáckého kempu U Vikinga, kde jsme se utábořili. Ještě tentýž den jsme vyjeli do osady Zátoň, kde jsme se naučili základní ovládání šestkových raftů a po nácviku jsme dojeli do našeho kempu.

První etapa z Vyššího Brodu nás okouzlila krásnou faunou a florou meandrující Vltavy. První emoce v lodích nastaly v Herbertově, to když posádky splavovaly svůj první říční jez. Druhý den jsme se vydali na plavbu z našeho tábora a postupně jsme překonávali vodní retardér Větřní, nově vybudovaný jez U Papouščí skály, kde jsme se hodně načekali, U Rechlí, U Liry, u tohoto jezu to opravdu házelo, krásný a dlouhý Mrázkův mlýn a pohodový jez U Jelení lávky. Dechberoucí výhledy z řeky na křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů umocnili také provazochodci, kteří nad řekou ve výšce 25 metrů zdolávali hradní věže zámku Český Krumlov. Do města jsme zavítali i další den, vychutnali jsme si všechny vodní jezy ještě jednou a prošli jme si město s výjimečnou atmosférou, které je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Krásné slunečné počasí nás provázelo po celou dobu našeho putování a večery jsme si prožili u táborového ohně.

 

TAK AHOJ ZASE PŘÍŠTĚ !!!!!!                                    Za kabinet TEV:  Tomáš Všetíček

                             

 PS: Velké poděkování patří Filipovi, který nám zajistil krásná trička s potiskem

 

Ve spolupráci s nemocniční kaplankou Mgr. Ing. Pavlínou Pospíšilovou, jsme v rámci pečovatelského kroužku s žákyněmi, které jej pravidelně navštěvují, naplánovaly a uskutečnily poslední, červnové setkání ve školním roce 2021/2022. Opět jsme se snažily klientům navodit letní atmosféru předpřipravenými ozdobami, v podobě pestrobarevných motýlů. Těch měla děvčata velkou, pestrobarevnou zásobu, takže si klienti v rámci tohoto setkání mohli vybrat dle jejich osobních preferencí, tedy motýla v jejich oblíbené barvě, velikosti či tvaru. Ten jim zůstal na památku, jelikož jsme touto aktivitou ukončili činnost v pečovatelském kroužku pro tento školní rok. Dle reakcí klientů věříme, že se vše vydařilo na výbornou. Na viděnou v příštím školním roce.      Mgr. Daniela Nikodémová

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se konala v Domově pro seniory Šumperk „Zahradní slavnost“, byla to poslední akce tohoto školního roku, které se žáci SZŠ zúčastnili. Byl připraven poutavý program, vystoupila taneční skupina Tornádo, břišní tanečnice Angel´s tribe a dokonce přišel i kouzelník. K poslechu hrála skupina Tornádo.

Žáci se aktivně starali o potřeby klientů, roznášeli občerstvení a navazovali s klienty tolik potřebný sociální kontakt.

Tímto bychom našim žákům chtěly poděkovat za jejich dobrovolnou činnost a chuť pomáhat druhým. Přejeme žákům krásné prázdniny a doufáme, že se opět budeme v novém školním roce s klienty z domova pro seniory setkávat.                                                                                                                     Mgr. Lenka Mazánková a Mgr. Petra Unzeitigová

V polovině června se na SZŠ už tradičně konala Konference z ekologie, které se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků. Ceny na konferenci byly pořízeny z finančního příspěvku dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2022“ z projektu „Podpora ekologické výchovy na SZŠ“

Letos jsme se zaměřili na VLIV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA VZNIK CHOROB. To bylo téma pro druhé ročníky. Vyslechli jsme řadu zajímavých prezentací o tom, jak prostředí může ovlivnit vznik civilizačních i onkologických chorob. Také zaznělo, jaký vliv má na naše psychické zdraví. První ročníky se zapojily s pracemi, které se týkaly ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE A JEJICH SROVNÁNÍ S BĚŽNĚ UŽÍVANÝMI ZDROJI. Některé prezentace se věnovaly přímo alternativním zdrojům energie, což je v současnosti téma velmi aktuální. Další například způsobům, jak s energií hospodařit.

Na závěr konference jsme vyslechli přednášku o bioplynových stanicích v ČR od odborníka z a.s. ÚSOVSKO.

Žáci druhých ročníků, učitelé i vychovatelky DM připravili pro všechny účastníky občerstvení, které mělo být ukázkou zdravé výživy.

Celá konference byla završením ekologické výchovy v letošním roce.                               Mgr. Helena Crhonková, SZŠ ŠumperkCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.