foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktŽáci a zaměstnanci Střední zdravotnické školy v Šumperku uspořádali od 5.2. do 2.3.2018 dobrovolnou finanční sbírku pro tříletou Amálku, která trpí těžkou vrozenou vadou kůže – tzv. ichtyózou – typ Harlekýn, což patří mezi nejzávažnější typ tohoto onemocnění. Amálka je v České republice jedinou pacientkou s tímto onemocněním. Sbírku iniciovala studentka třídy 2.A Adéla Velčovská, která se svojí spolužačkou Adélou Veselskou v uvedeném termínu vybírala od spolužáků a zaměstnanců školy dobrovolné finanční příspěvky. Celkem se nám podařilo vybrat 13 100 Kč, které budou použity pro nákup materiálu k pravidelnému ošetřování kůže Amálky. Předání pomůcek a materiálu k ošetřování proběhne na naší škole po předchozí domluvě s rodiči. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili – studentům a samozřejmě jejich rodičům a také všem zaměstnancům školy.

Vám všem patří velký dík.                                   Nimmrichterová Jana, učitelka praktických předmětůCopyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.