Třináctý ročník soutěže se uskutečnil v nových prostorách SZŠ v Hranicích na Moravě dne 22. 3. 2018. Zúčastnili se vítězové školních kol ze SZŠ v Hranicích na Moravě, v Prostějově, v Šumperku, ze SZŠ a VOŠ v Olomouci a také ze SŠ sociálních služeb a péče v Zábřehu. Celkem tedy 14 žáků se svými pracemi. Naši školu reprezentovaly 3 žákyně se svými poutavými prezentacemi, jmenovitě Hana Malá, Iveta Hrubá a Kristýna Kašparová.

Zadané téma prací v letošním školním roce „Kam kráčíme“ v jejich prezentacích nabylo podoby životních příběhů přednášejících nebo jim velmi blízkých osob, osobních plánů, cílů a vítězství, ale také varování lidstva před možnou hrozbou zničení naší jedinečné „modré planety“.

Ve velkém napětí jsme očekávaly výsledky regionálního kola psychologické olympiády.  Práce byly velmi zajímavé, výkony všech žáků na vysoké úrovni. Jejich hodnocení nebylo vůbec snadné. Radost z nejvyššího ocenění v soutěži prožívali opět žáci naší školy. Nejvyšší bodové hodnocení komise vyučujících a tím první místo v soutěži získala se svou prací naše žákyně ze SZŠ v Šumperku Iveta Hrubá. Ta také bude naši školu a Olomoucký kraj reprezentovat v ústředním kole soutěže, které se uskuteční 4. – 5. 4. 2018 na SZŠ a VOŠ v Kroměříži. Odměnu nebo věcnou upomínku za výkon a účast v soutěži obdrželi všichni soutěžící.

      Poděkování patří hostitelské škole za vytvoření podmínek pro zdárný průběh soutěže, členům hodnotící komise a zvláště pak všem soutěžícím za jejich výkony.

                                                         Mgr. Ludmila Rolincová