Dne 4. června 2018 na Střední zdravotnické škole v Šumperku proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Této soutěže se zúčastnilo 41 žáků třídy 2.A a 2.B, což je 90 % žáků obou tříd.  Celkem v obou třídách soutěžilo 9 družstev v počtu 4 - 5-ti členů. Žáci řešili modelové situace na dvou stanovištích. Ošetřovali zraněného s úrazem elektrickým proudem, v bezvědomí, s poraněním břicha. Na druhém stanovišti ošetřovali zraněné s žilním krvácením, zlomeninou horní končetiny a poraněním hrudníku.

V celkovém hodnocení na obou soutěžních stanovištích se nejlépe umístil tato družstva:

  1. místo: Jurková Adéla, Roháčková Kateřina, Kašparová Kristýna, Dorotíková Eva.
  2. místo: Štulajterová Tereza, Kryštofová Adéla, Vítková Klára, Zapletalová Tereza, Krajcarová Aneta
  3. místo: Gieslová Vendula, Láhrová Eliška, Holinková Adéla, Šlosarová Hana, Krawiecová Anna

Jako nejlepší velitelky byly vyhodnoceny: Jurková Adéla, Gieslová Vendula, Dostálová Simona

 

Chtěli jsme dát možnost žákům vyzkoušet si i své praktické dovednosti z první pomoci a to v situacích, které jsou podobné skutečným úrazům z denního života. Žáci si měli možnost prověřit své reakce ve stresových situacích, organizační a komunikační schopnosti. Nejlepšího výsledku v soutěži dosáhli žáci, kteří celý školní rok pracovali v kroužku první pomoci. Do práce figurantů a pomocníků při organizaci soutěže se zapojilo 7 žáků z 1. ročníků, kterým děkujeme za vytváření modelových situací. 

V Šumperku dne 5. června 2018                                                                                       Mgr. Miroslava Šopíková