foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktDne 5.4.2018  se zúčastnily žákyně naší školy akce Somatologický den, který už tradičně probíhal na SZŠ a VOŠ Emanuela Pottinga v Olomouci. Naší školu reprezentovaly žákyně z 1.A Rosáková Tereza a Kimmerová Petra se soutěžním tématem „ Těhotenství“ a z 1.B Kořalková Běla a Šubrtová Aneta s tématem „Vylučovací soustava“. Celkem této akce se zúčastnilo 35 soutěžících s 22 soutěžními tématy. Nejčastějším soutěžním tématem byly prezentace na téma „Těhotenství a porod“, „Krev“, „Kůže a kožní systém“. Všechny prezentace byly velice zajímavé a i při stejných tématech bylo vždy něco nového, protože každá práce byla zpracována podle svého přednášejícího.  Nejvíce soutěžících bylo z pořádající zdravotnické školy, další soutěžící byli ze zdravotnických škol z Ústí nad Orlicí, z Prostějova, z Hranic a z Břeclavi.

Soutěžní prezentace byly hodnoceny odbornou porotou, kterou tvořily vyučující zúčastněných zdravotnických škol a  hodnotila se kreativita soutěžních prací, osobní vklad, jazyková čistota, využití odborných zdrojů, smysluplné členění práce, celkový dojem, rétorické schopnosti, úprava zevnějšku, kultura vystupování a celkové zpracování prezentace.Z každé zúčastněné zdravotnické školy byla vybrána odbornou porotou vítězná práce a z naší školy to byly soutěžící z 1.B Kořalková Běla a Šubrtová Aneta. Další  vítězné práce vzešly z hodnocení studentské poroty a z hodnocení všech soutěžících. 

Žákyním Kořalkové Běle a Šubrtové Anetě patří velká gratulace za 1. místo v soutěži jednotlivých zdravotnických škol a velká gratulace patří i žákyním Rosákové Tereze a Kimmerové Petře, které se ve velké konkurenci prací rozhodně neztratily a i jejich prezentace byla velice zajímavá.                            Jana Nimmrichterová

 

Studenti a zaměstnanci Střední zdravotnické školy v Šumperku uspořádali od 5.2. do 2.3.2018 dobrovolnou finanční sbírku pro tříletou Amálku, která trpí těžkou vrozenou vadou kůže – tzv. ichtyózou – typ Harlekýn, což patří mezi nejzávažnější typ tohoto onemocnění. Amálka je v České republice jedinou pacientkou s tímto onemocněním. Sbírku iniciovala studentka třídy 2.A  Adéla Velčovská, která se svojí spolužačkou Adélou Veselskou v uvedeném termínu vybírala od spolužáků a zaměstnanců školy dobrovolné finanční příspěvky.

Dne 2.3.2018 za přítomnosti paní Pavelkové z Městského úřadu Šumperk bylo provedeno otevření zapečetěných pokladniček a sečtení vybraných financí. Celkem se nám podařilo vybrat 13 100 Kč. Tato  vybraná částka byla dne 26.3. 2018 předána rodičům Amálky Ježkové na základě předem uzavřené smlouvy. Finanční částka bude použita na nákup materiálu k pravidelnému ošetřování kůže Amálky. Tato aktivita byla rodiči Amálky velmi kladně hodnocena a někteří naši žáci a zaměstnanci při osobním předání této finanční částky Amálce darovali i drobné dárky. Sbírku ještě v květnu zakončíme předáním vršků z plastových lahví. S rodiči se také domluvila žákyně 4. ročníku Hanka Malá, že výtěžek ze skautského koncertu, konaného v neděli  22.4.2018 v Šumperku v Klášterním kostele, bude rovněž předán rodičům Amálky.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili – studentům a samozřejmě jejich rodičům a také všem zaměstnancům školy. Vám všem patří velký dík.                                        Nimmrichterová Jana, učitelka praktických předmětů

 

 

Dne 5.4 2018 se deset nebojácných odvážlivců ze 3.A a 3.B rozhodlo darovat nejdůležitější tekutinu lidského těla, krev. Sraz jsme si dali v sedm hodin před Transfuzní stanicí Šumperk a společně jsme vykročili, abychom pomohli a třebas i nevědomky zachránili lidský život visící na vlásku. Pár z nás si svoji „odběrovou“ premiéru prožilo již v listopadu.  Většina šla ale darovat úplně poprvé. Nervozita byla všudypřítomná a ta pomyslná otázka: „Co když nejsem vhodný dárce?“ doslova visela ve vzduchu. Celkem nás bylo vybráno osm. Dvěma se nepoštěstilo, ale s velkým odhodláním a příslibem půjdou darovat příště. Zbylým osmi statečným byla krev úspěšně odebrána a onen hřejivý pocit z dobrého skutku se okamžitě dostavil.

Tímto bych ráda poděkovala paní učitelce Čmakalové za doprovod a podporu. Velký dík patří i Transfúzní stanici Šumperk za milé přijetí a pohodové jednání, které nás zbavilo obav z odběru.                                                                         Petra  Červenková 3.A

 

                                   

Dne 28. 3. 2018 jsme se zúčastnili prvního ročníku soutěže, která byla pořádaná pod záštitou Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, konané v Hranicích na Moravě. Dva tříčlenné týmy studentů naší školy plnily fyzicky náročné disciplíny, které byly doplněny písemným testem, který prověřil teoretické znalosti z oblasti dopravních předpisů.

Naši školu v soutěži reprezentovali tito studenti: David Kobylka, Jakub Jílek, Tereza Fantová, Jana Jílková, Pavel Hartinger, Patrik Hypr.

 

 Disciplíny: 1. vzpor ležmo – kliky

                  2. celomotorický test – 2 minuty

                  3. člunkový běh 4 x 10 metrů

                  4. běh na 1000 metrů

                  5. písemný test

  

Soutěž hodnotím pozitivně, organizace byla perfektní, samotní studenti si jednotlivé soutěžní disciplíny pochvalovali. Z celkového množství dvanácti družstev, které se soutěže zúčastnily, jsme v celkovém výsledném pořadí vybojovali krásné sedmé místo.        Mgr. Tomáš Všetíček

Na začátku dubna, přesně 5. dubna 2018, se dva žáci naší Střední zdravotnické školy v Šumperku zúčastnili krajského kola soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Tuto soutěž každoročně pořádá Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3. Garantem soutěže je Krajský úřad Olomouckého kraje a partnerem Informační centrum pro mládež při Akademii Jana Amose Komenského Šumperk a Oxford University Press, což zajišťuje i kvalitní zázemí včetně občerstvení a cen.

Naši chlapci, i když je to neobvyklé na SZŠ, soutěžili ve dvou kategoriích, jelikož školy mohly vyslat do každé kategorie pouze jednoho zástupce. V kategorii I. za 1 a 2. ročníky nás reprezentoval Šimon Sedlář a ve II. kategorii za 3. a 4. ročníky to byl Tomáš Cepek. Soutěž byla tříkolová, tudíž pro studenty docela náročná. V prvním kole se studenti popasovali s lexikálním a poslechovým testem, ve druhém kole řešili s vylosovaným partnerem jazykovou situaci a ve třetím kole konverzovali na vybrané téma.

Oba chlapci si vedli výborně. Tomáš Cepek, student 4. ročníku, svou kategorii dokonce vyhrál a Šimon Sedlář se v silné konkurenci odborných škol z celého kraje umístil v polovině startovního pole.  A přitom studuje teprve 1. ročník na SZŠ. Výsledky byly v první půlce vyrovnané, ale je vidět, že se hoši ze SZŠ Šumperk neztratí! Gratulujeme!                                              Mgr. Petra Kabourková

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.