foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt 

Ve středu 21. března 2018 se naše škola, stejně jako v minulých letech, zúčastnila soutěže s názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“, kterou organizuje SZŠ a VOŠ Zlín. Šlo již o XIV. ročník Festivalu ošetřovatelských kazuistik. Jde o prezentaci nejzajímavějších případů ošetřovatelské péče poskytované pacientům, se kterými se setkali žáci 3. a 4. ročníků SZŠ oboru Zdravotnický asistent v průběhu praktického vyučování.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 11 zdravotnických škol. Kromě naší školy přijeli prezentovat svoje práce i žáci ze Zlína, Vsetína, Uherského Hradiště, Kroměříže, Olomouce, Frýdku-Místku, Brna (Jaselská), Brna (Grohova), Blanska a Nového Jičína.

Naši školu reprezentovala žákyně třídy 3.A Martina Tichá, která se mezi konkurencí dalších deseti zdravotnických škol neztratila. Naopak. Se svoji prací „Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s urolithiázou“ uspěla a studentská porota jí udělila 1. místo.

Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně se zúčastnily jako divačky i 3 žákyně třídy 3.B, které se ve školním kole umístily na stupních vítězů – Monika Hnilicová, která zastupovala naši školu ve studentské porotě, a Lucie Baďurová s Blankou Bednaříkovou, které usedly mezi publikum a celý program také bedlivě sledovaly. 

Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře, všechny práce byly na vysoké úrovni, o to více nás těší, že Martina Tichá v této konkurenci uspěla, a srdečně jí blahopřejeme. Současně děkujeme i paní učitelce Mgr. Miroslavě Šopíkové za odborné vedení práce a podporu Martiny.

V Šumperku dne 26. března 2018                                         Mgr. Anežka Gronychová

                                    

 

Do soutěže prvních ročníků z předmětu somatologie bylo přihlášeno celkem osm prací. Do Olympiády druhých ročníků z předmětu klinická propedeutika byly přihlášeno 7 prací. Do školního kola SOČ byla přihlášena 1 práce. Výkony soutěžících bedlivě sledovaly dvě poroty. Porota odborná a studentská. Soutěžící se zodpovědně připravili a všechny výkony byly na vysoké úrovni. Zvolená témata byla zajímavě zpracovaná a často bylo vloženo vlastní video. Rozhodování pro členy porot bylo velmi těžké.

Poroty rozhodly takto:

SOMATOLOGIE – odborná porota

1. místo: Běla Kořalková, Aneta Šubrtová (1.B) – Vylučovací systém

2. místo: Petra Kimmerová, Tereza Rosáková (1.A) – Těhotenství

3. místo: Andrea Horká, Ludmila Smejkalová (1.B) – Kožní systém

   

SOMATOLOGIE – studentská porota

1. místo: Vanesa Dohnálková, Martina Dolečková (1.A) – Porod

 

 

KLINICKÁ PROPEDEUTIKA – odborná porota

1. místo: Aneta Urbášková (2.A) – Dermatoskopie - také cena studentské poroty

2. místo: Simona Dostálová, Petra Kučerová (2.A) – Vyšetřovací metody štítné žlázy

3. místo: Tereza Kamínková,  Adéla Jurková (2.B) – Spirometrie

  

Žáci, kteří se umístili na prvním a druhém místě v somatologii nás budou reprezentovat v Olomouci na Somatologických dnech  5. 4. 2018. Žáci, kteří se umístili na prvním až třetím místě v klinické propedeutice budou soutěžit v regionálním kole, které pořádá naše škola 5. 4. 2018. Výherci SOČ nás budou reprezentovat  v regionálním kole na Vile Doris.                                                                        Mgr. Eva Čmakalová

Třináctý ročník soutěže se uskutečnil v nových prostorách SZŠ v Hranicích na Moravě dne 22. 3. 2018. Zúčastnili se vítězové školních kol ze SZŠ v Hranicích na Moravě, v Prostějově, v Šumperku, ze SZŠ a VOŠ v Olomouci a také ze SŠ sociálních služeb a péče v Zábřehu. Celkem tedy 14 žáků se svými pracemi. Naši školu reprezentovaly 3 žákyně se svými poutavými prezentacemi, jmenovitě Hana Malá, Iveta Hrubá a Kristýna Kašparová.

Zadané téma prací v letošním školním roce „Kam kráčíme“ v jejich prezentacích nabylo podoby životních příběhů přednášejících nebo jim velmi blízkých osob, osobních plánů, cílů a vítězství, ale také varování lidstva před možnou hrozbou zničení naší jedinečné „modré planety“.

Ve velkém napětí jsme očekávaly výsledky regionálního kola psychologické olympiády.  Práce byly velmi zajímavé, výkony všech žáků na vysoké úrovni. Jejich hodnocení nebylo vůbec snadné. Radost z nejvyššího ocenění v soutěži prožívali opět žáci naší školy. Nejvyšší bodové hodnocení komise vyučujících a tím první místo v soutěži získala se svou prací naše žákyně ze SZŠ v Šumperku Iveta Hrubá. Ta také bude naši školu a Olomoucký kraj reprezentovat v ústředním kole soutěže, které se uskuteční 4. – 5. 4. 2018 na SZŠ a VOŠ v Kroměříži. Odměnu nebo věcnou upomínku za výkon a účast v soutěži obdrželi všichni soutěžící.

      Poděkování patří hostitelské škole za vytvoření podmínek pro zdárný průběh soutěže, členům hodnotící komise a zvláště pak všem soutěžícím za jejich výkony.

                                                         Mgr. Ludmila Rolincová

                        

V měsících únoru a březnu proběhly na Střední zdravotnické škole v Šumperku Kurzy první pomoci pro veřejnost. Uskutečnila se série tří bezplatných kurzů, které proběhly vždy ve čtvrtek 15., 22. února a 1. března 2018. Těší nás, že ze strany obyvatel jsou hodnoceny převážně pozitivně, což dokazuje i poměrně velký zájem. Celkem jsme zaznamenali v kurzech asi 190 návštěv.

Na jednotlivých stanovištích jsme se zaměřili na základy laické první pomoci. Účastníky kurzů jsme seznamovali a prakticky nacvičovali první pomoc u poruch vědomí, kardiopulmonální resuscitaci, využití obvazové techniky u zlomenin, krvácení a mnohých jiných zranění.

Návštěvníky našich kurzů jsou lidé ze Šumperka i širokého okolí. Přicházejí manželské nebo partnerské páry, rodiče s dětmi, přátelé, ale i jednotlivci. Někteří přijdou jednou a příště už nás nenavštíví, jiní jsou vytrvalí a projdou s námi všemi kurzy. Letos jsme zaznamenali 26 takových věrných účastníků, kteří absolvovali sérii všech tří kurzů.

V letošním roce se do kurzů jako školitelé zapojilo 5 odborných učitelek  a 30 žáků naší školy. Bez pomoci našich žáků si kurzy ani nedovedeme představit. Společně s účasníky kurzů nacvičují techniky první pomoci, dělají figuranty, pomáhají při organizaci akce.

V této činnosti směrem k našim spoluobčanům máme v plánu pokračovat i v následujících letech. Ví se o nás, setkáváme se s pozitivní odezvou. A jestli jste letos kurzy nestihli, jste zváni znovu za rok.

                                                                               Mgr. Miroslava Šopíková, Střední zdravotnická škola Šumperk

 Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.