foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktŽáci a zaměstnanci Střední zdravotnické školy v Šumperku uspořádali od 5.2. do 2.3.2018 dobrovolnou finanční sbírku pro tříletou Amálku, která trpí těžkou vrozenou vadou kůže – tzv. ichtyózou – typ Harlekýn, což patří mezi nejzávažnější typ tohoto onemocnění. Amálka je v České republice jedinou pacientkou s tímto onemocněním. Sbírku iniciovala studentka třídy 2.A Adéla Velčovská, která se svojí spolužačkou Adélou Veselskou v uvedeném termínu vybírala od spolužáků a zaměstnanců školy dobrovolné finanční příspěvky. Celkem se nám podařilo vybrat 13 100 Kč, které budou použity pro nákup materiálu k pravidelnému ošetřování kůže Amálky. Předání pomůcek a materiálu k ošetřování proběhne na naší škole po předchozí domluvě s rodiči. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili – studentům a samozřejmě jejich rodičům a také všem zaměstnancům školy.

Vám všem patří velký dík.                                   Nimmrichterová Jana, učitelka praktických předmětů

 

V pátek 23. 2. 2018 opět zavítala šestice děvčat naší školy s první pomocí mezi nejmenší děti do MŠ „VESELÁ ŠKOLKA“ v Šumperku. Hravou formou jsme děti učily základům PP. Na třech stanovištích jsme děti seznámily s postupy ošetření drobných ran a odřenin, se šátkovými a obinadlovými obvazy a resuscitací. Dětem se vše moc líbilo, některé chtěly ošetřovat nebo být ošetřovány opakovaně. Namalovaná a ošetřená zranění si nechaly, aby je mohly ukázat i doma rodičům.

Akce se zúčastnily žákyně třídy 3.B: Lucie Baďurová, Blanka Bednaříková, Karolína Berková, Lucie Ferancová, Hana Hájková a Markéta Helekalová a pedagogický doprovod Mgr. Anežka Gronychová.

V Šumperku 26. 2. 2018                                       Mgr. Anežka Gronychová

 

                                        

Nestihli jste nás navštívit v rámci Dní otevřených dveří? Chcete se dozvědět něco více o historii a současnosti naší školy?

Navštivte Vlastivědné muzeum v Šumperku!

Od 15. února do 12. května tam probíhá výstava s názvem Historie a současnost českého školství na Šumpersku. Ve stánku naší „dílny lidskosti“ si můžete prohlédnout nejrůznější pomůcky, jež se používají při výuce odborných předmětů, a starší i novější učebnice. Dále jsou zde vystaveny fotografie zachycující proměny exteriéru i interiéru budovy školy, jejího pedagogického sboru i žactva v průběhu času. Na přípravě expozici se aktivně podíleli i naši žáci (konkrétně ze třídy 2. B), kteří si vyzkoušeli práci grafika a vytvořili několik nápaditých plakátů zaměřených tematicky na historii a současnost školství i zdravotnictví.      Mgr. Kateřina Štrpková

                                  

                                       

     Dne 15.2.2018 proběhl na naší škole 13. ročník psychologické olympiády. Školního kola se zúčastnilo 10 žáků z 2. – 4. ročníků. Výherci , kteří se umístili na prvních třech místech tohoto kola, nás budou reprezentovat v regionálním kole. Letošní rok se uskuteční na SZŠ v Hranicích na Moravě.

       Celým odpolednem nás provázely Nicol Strouhalová (3.A) a Lucie Matějčková (3.A) , které nám představily porotce a soutěžící.

     Porota se dělila na odbornou a na studentkou. Do studentské poroty zasedaly Kateřina Skalická (3.A) a Andrea Jurenková (3.B), které bedlivě pozorovaly a hodnotily prezentaci očima žáků. A do odborné poroty zasedla naše paní ředitelka Mgr. Zuzana Gondová a paní učitelka řídící praktické vyučování Mgr. Eva Čmakalová. Třetím členem odborné poroty byla jako předsedkyně a zároveň náš čestný host Mgr. Anna Bukovská. Celou soutěž zahájila úvodním proslovem Mgr. Zuzana Gondová.

       Na téma „ Kam kráčíme ¨ jsme si vyslechli různorodé a mnohdy velmi zajímavé a emotivní práce. Hodnocení žáků nebylo vůbec lehké. A velice často jsme se nad prezentacemi pozastavili a zamysleli se. Avšak naše komise vybrala ty nejlepší.

        Na prvním místě se s největším bodovým hodnocení umístila Hana Malá ze 4.A . Na druhém Kristýna Kašparová ze 2.B a na třetím místě Iveta Hrubá ze 4.B . Studentky obdržely menší cenu. Pletené srdíčko bylo odměnou pro všechny zúčastněné.

            Soutěž se velice vydařila. Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, jejich práce mě oslovily a donutily se nad některými informacemi zamyslet. A také porotě, která hodnotila takto dobré práce. Přeji mnoho štěstí našim výhercům při reprezentaci v regionálním kole. Doufám, že se vám bude dařit.

                                                                                                                     zapsala Tereza Fantová  ze  třídy 3.A

  

                                                            

Žáci, kteří navštěvují pečovatelský kroužek v Domově pro seniory v Šumperku, se 13. února 2018 zúčastnili akce „Turnaj ve společenských hrách“.Turnaj probíhal ve společenském sále domova pro seniory. Všechny ovládla pravá soutěžní  atmosféra. Klienti domova spolu s žáky tak prožili příjemné a zábavné odpoledne  nad společenskými hrami.                      Mgr. Petra Unzeitigová

 

         Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.