foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktNa Střední zdravotnické škole v Šumperku mají žáci možnost v rámci projektu Prohloubení kvality vzdělávání na SZŠ Šumperk, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006029, navštěvovat různá pracoviště v regionu. Ve spolupráci se zaměstnavateli žáci SŠ získávají informace, dovednosti a zkušenosti o uplatnitelnosti na trhu práce. Tato aktivita je zaměřena na snížení počtu předčasných odchodů ze zaměstnání. Realizace projektu probíhá v dvouletém období a to od začátku školního roku 2017/2018 do konce školního roku 2018/2019.

Za první pololetí se nám podařilo uskutečnit několik workshopů, které pomohly žákům přiblížit pracovní prostředí. Navštívili jsme dentální hygienistku, gynekologickou ambulanci, zařízení pro děti a mládež. Tyto workshopy se setkávají s velkým ohlasem, žáci jsou seznámeni s konkrétní náplní práce na dané pozici, navštěvují reálná prostředí a vedou diskuzi s konkrétními pracovníky, některé činnosti si mohou vyzkoušet na „vlastní kůži“.

Uvědomujeme si důležitost tohoto projektu a jsme rádi, že ho můžeme realizovat v kooperaci se zaměstnavateli v našem regionu.    

Mgr. Eva Čmakalová                                                                                                                                                                                   

 

 

Na Střední zdravotnické škole v Šumperku se stalo v předvánočním týdnu již tradicí, že žákyně (a žáci), dříve než zasednou s mísou cukroví či jiných vánočních dobrot k televizi a pustí si svoji oblíbenou pohádku, udělají něco pro svá těla a připraví si taneční vystoupení. Fantazii se meze skutečně nekladou, dovoleno je téměř vše – od míchání různých tanečních stylů přes komické převleky a parodování známých písní až k tanečním a gymnastickým kreacím, které jsou téměř na profesionální úrovni. Podat co nejlepší výkon je otázkou prestiže každé třídy, a proto vystoupením  předcházejí často i několikatýdenní tvrdé tréninky, kterými žáci vyplňují svůj volný čas.

Jednotlivé třídy předvádějí svá představení před očima všech žáků školy v poslední den školní docházky před vánočními prázdninami (v tomto školním roce to bylo v pátek 22. 12.). Poté následuje hlasování o nejlepší vystoupení a vítězné družstvo reprezentuje školu v soutěži Česko se hýbe na školách plných zdraví. Tato akce je projektem Českého svazu aerobiku  a fitness zaměřeným na podporu zdravého životního stylu a pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. Žáci SZŠ Šumperk se jí účastní každoročně a daří se jim obsazovat postupová místa v oblastních kolech, čímž si zajišťují pravidelnou účast v celorepublikovém finále. Letos nás v oblastním kole (a doufejme, že i v kolech dalších) budou reprezentovat žáci třídy 1.A s vystoupením nazvaným „Co se stane, když se uklízečky rozzlobí“. Hlasy publika si získali kromě pohybového nadání i vtipným provedením a rolí protivného školníka, ve které exceloval Vojtěch Bartoš.

                                                                                                                                           Mgr. Tomáš Všetíček

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 jsme se třídou 3.B navštívili klienty Nemocnice Šumperk. Cílem naší návštěvy byl ošetřovatelský úsek interního oddělení a sociální úsek. Klientům těchto oddělení jsme přišli zazpívat vánoční koledy, abychom jim zpříjemnili předvánoční čas. Atmosféra byla opravdu vánoční, na oddělení zářily vánoční stromečky, klienti byli také v předvánoční náladě, a tak se koledy z úst našich žáků krásně nesly k uším klientů. Někteří se k nám svým zpěvem přidali, jiní jen naslouchali. Odměnou nám byl spokojený úsměv, radost, ale i dojetí ve tvářích klientů.                          Mgr. Anežka Gronychová

 

   Na 13. prosince 2018 určitě nikdy nezapomenu. Vryje se mi do paměti jako něco unikátního v mém životě. Budu si ho pamatovat jako svoji úplně první premiéru. Poprvé mezi skutečnými diváky a rovnou mezi těmi nejpřísnějšími. Mezi dětmi.

  V tento den se totiž naše skupinka amatérských divadelníků ze „zdravky“ (Petra Červenková, Eva Dorotíková, Vendula Gieslová, Adéla Jurková a Tereza Kamínková) rozhodla udělat dobrý skutek. Navštívily jsme Dětské centrum Ostrůvek (bývalou Pavučinku), sehrály vtipnou pohádku a pobavily děti svým klaunským umem. Pohádka se malým divákům moc líbila. Klauni vykouzlili úsměv na dětských tvářích, a tak to má být – děti by se měly jenom smát!

   Snad se nám podařilo dětem malinko ulehčit těžkou situaci, která je provází, a také jim zpříjemnit dobu adventu v jejich „ostrovu rodiny“. Tímto chci poděkovat svým kolegyním za výbornou spolupráci, paní učitelce Kovářové za podporu a režii a Divadlu Šumperk za zapůjčení kostýmů pro dobrou věc. „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe“, proto věřím, že jsme započaly novou tradici a pokusíme se v ní pokračovat.                                               Petra Červenková, 3. A

Předvánoční atmosféru přinesli žáci 4. ročníku ze SZŠ Šumperk i do MŠ Třebízského 1 v Šumperku.  Uvítaly je oči malých dětí naplněné očekáváním a milá slova vedoucí učitelky paní Pavlíny Kochwasserové. Děti mohly prožít osud nezbedných kůzlátek v krátké pohádce, zazpívat si společně vánoční koledy, vyzkoušet si žáky nabízené zábavně aktivity a vyrobit si vánoční ozdobu na stromeček. Jejich úsilí bylo oceněno sladkou odměnou v podobě perníčků a bonbónů. Úsměv a přání krásných svátků provázel děti i žáky při jejich vzájemném loučení.                                              Zapsala: Mgr. Ludmila Rolincová

  Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.