foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt   

Závěrečnou aktivitu projektu „EKOLOGICKÉ PUTOVÁNÍ 2017“ absolvovali žáci prvních ročníků. Projekt je podpořen z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2017“.

 Tuto akci organizovalo SVČ Doris Šumperk pod názvem Podzimní festival ptactva. Skoro padesát studentů vyrazilo k Třemešským rybníkům. Tam na nás čekali pedagogové z DORIS a ornitolog Petr Šaj. Nejdřív jsme si prošli okolí rybníků a formou hry získali informace o ptácích žijících v okolí. Zkusili jsme si vyrobit krmítko pro ptáky, což byl pro některé z nás opravdu těžký úkol. Společnými silami jsme to ale nakonec zvládli. Poté nám Petr Šaj ukázal odchyt a kroužkování ptáků. Protože nám tentokrát přálo i počasí, užili jsme si i krásnou procházku podzimní přírodou.                     Mgr. Helena Crhonková

 

 

Další akcí, která je součástí projektu „EKOLOGICKÉ PUTOVÁNÍ 2017“ byla návštěva Sluňákova -  Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., kam jsme vyrazili začátkem října se skupinou čtyřiceti čtyř žáků. Z velké části byla tato akce financována z finančního příspěvku z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2017“.

 Po příjezdu se žáci rozdělili do dvou skupin a poté absolvovali výukové programy. První, s názvem Dům a příroda v Domě přírody, nás seznámil se samotným nízkoenergetickým domem a areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví. Žáci pracovali s mapou a navštívili umělecké stavby v areálu. Zamysleli se nad začleněním těchto objektů do krajiny. Mezitím druhá skupina absolvovala další program – Živá voda. Nejdřív jsme si vyzkoušeli jednoduché způsoby chemické analýzy vody a porovnali několik typů vodních stanovišť v okolí Sluňákova. Pak nás čekalo lovení vodních živočichů. Celou akci provázelo deštivé počasí, přesto jsme si užili krásnou podzimní přírodu a spoustu legrace. Odpoledne jsme odjeli do Olomouce a prošli se parkem ve Smetanových sadech a Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 Z výletu jsme se vrátili v pozdních odpoledních hodinách s dobrou náladou a spoustou nových informací.

                                                                                                                                                                         Mgr. Helena Crhonková

 

 

Ve středu 27. 9. 2017 se žáci Střední zdravotnické školy Šumperk zúčastnili okresního kola středoškolských atletických závodů na Tyršově stadionu v Šumperku. Za naši školu soutěžilo družstvo 11 dívek a 8 chlapců. Dívky se zhostily těchto disciplín: běhu na 60m, 200m, 800m, dálky, výšky, vrhu koulí a štafety 100-200-300-400m. Hoši se pustili do těchto bojů: 100m, 400m,  1 500m, dálka, výška, vrh koulí a štafeta 100-200-300-400m.

      Každá disciplína byla bodována podle atletických tabulek, byli vyhlášeni tři nejlepší v každé disciplíně, ale pohár byl zároveň týmovou soutěží. Součtem bodů  se družstva našich dívek i chlapců umístila shodně na vynikajících 4. místech, což je výrazné zlepšení oproti jarní soutěži (zejména u družstva hochů). Jak dívky, tak i chlapci podávali výborné výkony, ačkoli nám na poslední chvíli někteří soutěžící odpadli ze zdravotních důvodů. Výsledky našich žáků se sice nemohou rovnat s výsledky gymnázia, kde se téměř všichni atletice věnují naplno, je ale vidět, že se i mezi zdravotnickými asistenty najdou zdatní atleti či atletky. Od loňského roku jsme v určitých disciplínách zapracovali na technice a výsledky se dostavily. Například jsme dosáhli na pomyslné bramborové medaile ve vrhu koulí jak u dívek, tak i u chlapců.

      Počasí nám přálo, po chladném a deštivém počasí přišlo konečně babí léto. Všem našim sportovcům patří dík za reprezentaci naší Střední zdravotnické školy a příště  věříme v ještě lepší výsledky.                                                                               Zpracovala: Mgr. Petra Kabourková

 

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se naše sestřičky ze Střední zdravotnické školy Šumperk zúčastnily okresního kola v přespolním běhu, který se konal na SOŠ, Zemědělská 3 v Šumperku. Družstvo dívek skončilo na krásném 4. místě (sčítalo se pořadí čtyř nejlepších běžkyň z družstva, které čítalo 6 dívek). I když naše běžkyně nevyhrály, patří jim velký dík, protože vládlo chladné a deštivé počasí.  Naše dívky bojovaly ze všech sil, ale od rána se na trať snášel vytrvalý déšť, který velmi ztížil průběh závodu. Vzhledem k tomu, že kategorie dívek středních škol startovala až téměř v poledne, byla trať již značně rozbahněná a kluzká. Bylo tedy obtížné dosáhnout v takových podmínkách cíle. I přesto se naše sportovkyně snažily a ještě jednou jim děkujeme za jejich výkon.     Mgr. Petra Kabourková

 

                                       

Když jsme v pondělí 4. 9. vstupovali do učebny označené nápisem 1. A na Střední zdravotnické škole v Šumperku, byli jsme dost nervózní z toho, co nás po devíti letech strávených na základní škole bude čekat. Nervozita ale brzy opadla a nahradila ji zvědavost i pocit úlevy z toho, jak škola vypadá a jak se v ní cítíme. Sotva jsme se na nové škole stačili porozhlédnout, už jsme vyjížděli na třídenní seznamovací kurz GO. Proběhl ve dnech 6. – 8. 9. 2017 v hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou. I když téměř všichni pocházíme ze šumperského regionu, většina z nás tu byla poprvé.

Že si jako třída budeme rozumět, to jsme zjistili již v prvních dnech školy, proto jsme byli zvědaví, co nás na tzv. „goučku“ bude čekat. Po ubytování a vydatném obědě jsme se seznámili s našimi instruktory, naší třídě byli přiděleni čtvrťáci Dorka a Ondra. Ti pro nás měli připravenu celou řadu seznamovacích her a jiných aktivit a my jsme zjistili, že vlastně vůbec nevadí, že už se známe, že se alespoň můžeme seznamovat do detailů.

            Počasí k nám nebylo zrovna vlídné, čemuž jsme museli přizpůsobit naše aktivity, ale večerní bojovou hru „Stezka odvahy“ jsme zvládli suší až téměř do konce a ani jsme se neztratili. Součástí hry bylo plnění různých dovednostních i vědomostních úkolů nejen z oblasti zdravovědy, v kterých jsme obstáli různě úspěšně, ale prý budeme dobří na fyziku. Také při výletě lanovkou a následné pěší túře pršelo jen málo a sněhových vloček si skoro nikdo nevšiml. Kvůli zimě jsme zvolili jen kratší poznávací trasu s kouzelnými výhledy na Jeseníky a zkřehlé prsty jsme si pak mohli ohřát u táboráku, u kterého nechyběly špekáčky a táborové písně. Diskotéka v poslední večer pobytu už jen potvrdila kamarádskou atmosféru mezi námi a také naše přátelství s instruktorem Ondrou, vymysleli jsme si pro naši třídu přezdívku Ondra gang a zvěčnili jsme ji na našich třídních tričkách. Byl zde také prostor pro seznámení se s paralelní třídou 1. B, která měla z našeho pobytu stejně příjemný dojem jako my.

Když jsme v pátek odjížděli, ani se nám moc nechtělo, a to nejen kvůli sluníčku, které se konečně ukázalo. Už ve vlaku jsme spřádali plány na náš příští školní výlet.

                                                                                                                                                                                                                                     kolektiv třídy 1. A 

                                                                                                           

                 

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.