foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktV rámci projektu Šablony II., Prohlubování kvality vzdělávání na SZŠ Šumperk II, CZ 02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013803, se mohlo 10 žákyň 3. ročníků seznámit s prací dentální hygienistky přímo v ordinaci a to konkrétně u Simony Měrkové, Dis., Vik - Dent. V rámci workshopu děvčata viděla celý postup práce u klienta, který přichází do této ordinace. Paní Měrková seznámila žákyně se všemi nástroji, novinkami v péči, způsobem objednávání a také zdůraznila prevenci a také si všechna vyzkoušela správnou techniku čištění. Dotazů bylo mnoho, neboť děvčata, které se přišla podívat uvažují o práci dentální hygienistky. Tento workshop se nám velmi líbil a pomohl děvčatům v rozhodování o dalším směřování po maturitě.                                                        Mgr. Eva Čmakalová

                                             

 

 

Dne 19. 2. 2020 proběhlo školní kolo „Psychologické olympiády“ za účasti čtrnácti soutěžících  2.-4. ročníků. Jednotné téma jejich prací pro letošní školní rok znělo: “MŮJ VELKÝ SEN“.

Nesnadné hodnocení prezentací měla hodnotící komise žáků ze 4. ročníků (Veronika Vlčková, Petra Kučerová) a učitelů (ředitelka školy Mgr. Zuzana Gondová, učitelka řídící praktické vyučování Mgr. Eva Čmakalová). Hostem a současně členem komise učitelů byla Mgr. Anna Bukovská.

Nejvyšší bodové hodnocení komise vyučujících, a tím první místo v soutěži, získala se svou prací Barbora Holčáková (2. B). Druhé místo a navíc ocenění studentské komise získala Nikola Kubíková (2. B). Na třetím místě skončila Stela Procházková (3. B).

Poděkování patří také všem ostatní soutěžícím, kteří předvedli zajímavé práce.

V regionálním kole, které pořádá v letošním roce naše škola, nás budou reprezentovat žáci umístění na prvních třech místech. Přejeme jim mnoho úspěchů a držíme pěsti.                                      Mgr. Ludmila Rolincová

 

                                                  

Domov pro seniory v Šumperku připravil pro své klienty zábavné odpoledne plné společenských her. V roli pomocníků v tomto zápolení se objevila pětičlenná skupinka našich žákyň z pečovatelského kroužku, konkrétně to byly žákyně z těchto tříd: 1.B,  2.A  a  4.B.

                                                                                      Mgr. Petra Unzeitigová

Na začátku druhé poloviny února, 19. 2. 2020, se dva žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Tuto soutěž každoročně pořádá Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3. 

Soutěžit mohli posluchači 1. - 3. ročníku středních škol, gymnazisté byli hodnoceni zvlášť.  Mezi všemi soutěžícími vládla celou dobu přátelská atmosféra.

Soutěž má jako každý rok vysokou laťku a skládá se hned ze tří kol. V prvním to byl poslechový test a porozumění textu, ve druhém kole řešili soutěžící jazykovou situaci s náhodně přiřazeným partnerem, tzv. role play, a ve třetím kole konverzovali s porotou na vylosované téma.

Naše žákyně 3. ročníku Kateřina Svobodová a žák 2. ročníku Dan Urban se ze školního kola probojovali poprvé a nevedlo se jim v náročné soutěži vůbec špatně.  Ve velké konkurenci ostatních škol se umístili hned za polovinou startovního pole. Výsledky byly velmi vyrovnané, a tudíž mnohdy rozhodovaly jen čtvrtiny bodů. Proto gratulujeme a skláníme se nad výkony našich žáků a přejeme jim spoustu nadšení a zdaru v dalším jazykovém zápolení.

                                                                                                                                                         Mgr. Petra Kabourková

 

Každým rokem se naše škola účastní akce nazvané ,,Vaříme s potravinovou bankou“, kterou pro školy pořádá Armáda spásy Šumperk. Letos si děvčata mohla prohlédnout celé zázemí této organizace na Lužích a při této příležitosti jsme se domluvili, že opět (již poněkolikáté) uspořádáme  sbírku  ošacení  pro  potřebné.  Žádané  bylo  především  oblečení  domácího  charakteru  a nadměrných velikostí, ale byli jsme ujištěni, že všechno co hodláme darovat, bude využito. 

A tak jsme před Vánoci vyhlásili sbírku ,,Udělejte si místo pro měkké vánoční dárky” a dne 12. 2. 2020 byla odvezena téměř plná dodávka nastřádaného oblečení. Pracovníci Charity děkují moc za spolupráci a hlavně těm, kteří se na darování podíleli.    Mgr. Petra KabourkováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.