foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktNaše kolegyně Mgr. Miroslava Šopíková byla zvolena Pedagogem roku 2020. Na naší škole pracuje již 26 let jako odborná učitelka. Krásné je, že je i absolventkou naší ,,zdravky".

     Ve své pedagogické praxi pracuje s velkým nasazením a nadšením a je inspirujícím  tvůrcem celé řady výukových materiálů v odborných předmětech. Od svého nástupu do zaměstnání se věnuje vedení kroužku První pomoci a aktivně se zapojuje do tvorby projektů, kde rozvíjí praktické dovednosti a zkušenosti  s žáky. Pravidelně se zúčastňuje Celostátních soutěží PP v Jihlavě nebo Brně, kde se se svým družstvem umísťuje v první desítce. Také je spoluautorem a realizátorem každoročních Kurzů pro veřejnost celého regionu města Šumperk. Mgr. Miroslava Šopíková je příkladným  a zodpovědným pedagogem, podílí se i na optimálním klimatu celé školy.

                                                                                                                     K titulu srdečně blahopřejeme.  Zaměstnanci školy

Město Šumperk každoročně udílí Ceny města Šumperka osobnostem, významným akcím, počinům, projektům a událostem. Za rok 2020 byli oceněni i naši žáci 4. ročníků za obětavý boj proti epidemii covid - 19. Cenu předal  do rukou žákyním 4.ročníku Tereze Rýznarové ze 4.A a Janě Procykové ze 4.B senátor Mgr. Miroslav Adámek.

Tohoto významného ocenění si velmi vážíme a jsme hrdi na všechny naše žáky!!!                   Mgr. Eva Čmakalová

V úterý 22.6.2021 se v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II, cz.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 uskutečnila soutěž 3.ročníků s názvem:,, Můj pohled na práci praktické sestry". Zúčastnilo se 16 žákyň  naší školy s 9 pracemi a 4 žáci zajišťující technické a organizační zázemí.  Obecenstvo vytvářela třída 1.A. oboru Praktická sestra.

Do soutěže byly přihlášeny tyto příspěvky:

 • Můj pohled na práci ambulantní sestry
 • Testování covid 19
 • Hemoroidy – problém o kterém se nemluví
 • Příběh sestřičky Jůlinky
 • Můj pohled na práci sestry na covidové jednotce
 • Životní příběh
 • Ortopedické oddělení
 • Alzheimer centrum v Jedlí
 • Co je pro mě NIP?

Každý soutěžní příspěvek mohli prezentovat 1 – 2 žáci v délce maximálně 15 minut. Porota byla tvořena předsedkyní – Mgr. E. Čmakalovou, a členy – odbornými učitelkami – Mgr. M. Šopíkovoua Mgr. M. Kőhlerovou. Odborná porota hodnotila formu zpracování práce, přínos práce pro žáky, způsob prezentace a komunikace. Soutěž zahájila Mgr. Zuzana Gondová – ředitelka školy úvodním slovem. Soutěží průvodním slovem provázeli žáci 1. ročníku, kteří také vytvářeli technické zázemí. Hodnotit soutěžní příspěvky mohli také žáci prvního ročníku, kteří vybírali nejzajímavější příspěvek.

Výsledky soutěže:

 1. Místo – Můj pohled na práci sestry na covidové jednotce – T. Netopilová, A. Uhlířová
 2. Místo - Co je pro mě NIP? – Z. Vysloužilová, K. Šofrová
 3. Místo - Příběh sestřičky Jůlinky – V. Komínková, V. Maixnerová

Cenu studentů získala práce žákyň Terezy Netopilové a Alexandry Uhlířové o práci na covidové jednotce. Velmi emotivním pohledem na práci s covidovými pacienty si získaly nejen žáky, alei odbornou porotu.

Cílem aktivity je umožnit žákům zamyslet se a prezentovat svůj vlastní pohled na budoucí povolání a současně předat i své osobní zkušenosti žákům z nižších ročníků. Žáci nižších ročníku příspěvky velmi ocenili a byli překvapeni, jaké zkušenosti mají žáci 3. ročníky z praxe a jaké jsou jejich aktivity.

Odborná porota ocenila kvalitu příspěvků a práci, kterou si žákyně 3. ročníku dali s přípravou vlastních příspěvků. Rovněž ocenila jejich aktivitu na odborné praxi i mimoškolní aktivitu. Každá ze soutěžících získala drobný dárek a především cennou životní zkušenost s prezentací vlastní práce.

                                                                                                                                                     Mgr. Miroslava Šopíková

                                           Symboly Olomouckého kraje | Olomoucký kraj

Stejně jako minulý ročník se, vzhledem k situaci spojené s koronavirem, konala Konference z ekologie na SZŠ v jarních měsících během distanční výuky a školní kolo během června v zapojených třídách. Konference se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků. V prvních ročnících jsme zvolili témata vztahující se ke globálním problémům, např. doprava, voda, konzum, ekologie oceánů apod . Žáci druhých ročníků se věnovali jiné oblasti a  to epidemiím a pandemiím v historii i současnosti.

Naše škola získala pro tuto oblast podporu od Olomouckého kraje s projektem Projektové dny a přírodní učebna na SZŠ II“. První aktivitou v našem projektu je právě ekologická konference. Ceny na konferenci byly pořízeny z finančního příspěvku z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2021“.

Další aktivitou, na které společně pracujeme, je vytvoření zákoutí v atriu školy. Částečně jsme jej vytvořili už v loňském ročníku a slouží jako venkovní učebna nebo místo, kde si mohou studenti v příjemném prostředí odpočinout.

                                                                                               Mgr. Helena Crhonková, SZŠ ŠumperkCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.