foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktDEN ZEMĚ NA SZŠ

22. dubna jsme oslavili Den Země. Cílem oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešeních těchto problémů.
Současná situace nám nedovoluje žádnou společnou akci, proto jsme oslovili naše žáky, aby se zapojili do aktivity, které se účastní lidé na mnoha místech v ČR. Jedná se o akci Ukliďme svět. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V průběhu minulého týdne žáci sami vyrazili do přírody blízko svého bydliště, vzali s sebou rodinu nebo kamarády a zkusili sebrat co nejvíc odpadků. Naší akce se zúčastnili kromě studentů i učitelé a kolektiv zaměstnanců a žáků z DM. Uklízeli jsme v Novém Malíně, Šumperku, Zábřehu, Libině a Velkých Losinách. Tím, že jsme se zapojili do úklidu našeho okolí, jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí kolem nás. Všem moc děkujeme!
Mgr. Helena CrhonkováCopyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.