foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktMěsto Šumperk každoročně udílí Ceny města Šumperka osobnostem, významným akcím, počinům, projektům a událostem. Za rok 2020 byli oceněni i naši žáci 4. ročníků za obětavý boj proti epidemii covid - 19. Cenu předal  do rukou žákyním 4.ročníku Tereze Rýznarové ze 4.A a Janě Procykové ze 4.B senátor Mgr. Miroslav Adámek.

Tohoto významného ocenění si velmi vážíme a jsme hrdi na všechny naše žáky!!!                   Mgr. Eva ČmakalováCopyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.