Město Šumperk každoročně udílí Ceny města Šumperka osobnostem, významným akcím, počinům, projektům a událostem. Za rok 2020 byli oceněni i naši žáci 4. ročníků za obětavý boj proti epidemii covid - 19. Cenu předal  do rukou žákyním 4.ročníku Tereze Rýznarové ze 4.A a Janě Procykové ze 4.B senátor Mgr. Miroslav Adámek.

Tohoto významného ocenění si velmi vážíme a jsme hrdi na všechny naše žáky!!!                   Mgr. Eva Čmakalová