foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktV úterý 22.6.2021 se v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II, cz.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 uskutečnila soutěž 3.ročníků s názvem:,, Můj pohled na práci praktické sestry". Zúčastnilo se 16 žákyň  naší školy s 9 pracemi a 4 žáci zajišťující technické a organizační zázemí.  Obecenstvo vytvářela třída 1.A. oboru Praktická sestra.

Do soutěže byly přihlášeny tyto příspěvky:

 • Můj pohled na práci ambulantní sestry
 • Testování covid 19
 • Hemoroidy – problém o kterém se nemluví
 • Příběh sestřičky Jůlinky
 • Můj pohled na práci sestry na covidové jednotce
 • Životní příběh
 • Ortopedické oddělení
 • Alzheimer centrum v Jedlí
 • Co je pro mě NIP?

Každý soutěžní příspěvek mohli prezentovat 1 – 2 žáci v délce maximálně 15 minut. Porota byla tvořena předsedkyní – Mgr. E. Čmakalovou, a členy – odbornými učitelkami – Mgr. M. Šopíkovoua Mgr. M. Kőhlerovou. Odborná porota hodnotila formu zpracování práce, přínos práce pro žáky, způsob prezentace a komunikace. Soutěž zahájila Mgr. Zuzana Gondová – ředitelka školy úvodním slovem. Soutěží průvodním slovem provázeli žáci 1. ročníku, kteří také vytvářeli technické zázemí. Hodnotit soutěžní příspěvky mohli také žáci prvního ročníku, kteří vybírali nejzajímavější příspěvek.

Výsledky soutěže:

 1. Místo – Můj pohled na práci sestry na covidové jednotce – T. Netopilová, A. Uhlířová
 2. Místo - Co je pro mě NIP? – Z. Vysloužilová, K. Šofrová
 3. Místo - Příběh sestřičky Jůlinky – V. Komínková, V. Maixnerová

Cenu studentů získala práce žákyň Terezy Netopilové a Alexandry Uhlířové o práci na covidové jednotce. Velmi emotivním pohledem na práci s covidovými pacienty si získaly nejen žáky, alei odbornou porotu.

Cílem aktivity je umožnit žákům zamyslet se a prezentovat svůj vlastní pohled na budoucí povolání a současně předat i své osobní zkušenosti žákům z nižších ročníků. Žáci nižších ročníku příspěvky velmi ocenili a byli překvapeni, jaké zkušenosti mají žáci 3. ročníky z praxe a jaké jsou jejich aktivity.

Odborná porota ocenila kvalitu příspěvků a práci, kterou si žákyně 3. ročníku dali s přípravou vlastních příspěvků. Rovněž ocenila jejich aktivitu na odborné praxi i mimoškolní aktivitu. Každá ze soutěžících získala drobný dárek a především cennou životní zkušenost s prezentací vlastní práce.

                                                                                                                                                     Mgr. Miroslava ŠopíkováCopyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.