foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktDne 5. 10. 2020 vycestovala třída  4. A  na netradiční výuku historie – v rámci projektu Prohloubení kvality vzdělávání na SZŠ Šumperk II., CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013803 navštívila místa v regionu,  která jsou spojena s čarodějnickými procesy na Šumpersku a Losinsku na konci 17. století. Konkrétně navštívila obce Vernířovice, Sobotín a Velké  Losiny.

V areálu lázeňského parku ve Velých Losinách se pak seznámila  s historií nacistického rasového programu Lebensborn a jeho možnou realizací právě na tomto místě.  V celém prjektovém vyučováním provázela žáky pracovnice Muzea Šumperk Mgr. Kristina Lipenská, která kromě poutavého výkladu o zmíněných událostech žákům také autenticky přiblížila práci s historickými prameny, což je velmi zaujalo.                                                                         Mgr. Kateřina ŠtrpkováCopyright © 2020 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.