foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktDne 9. 9. se uskutečnil v Domově pro seniory Šumperk Den sportovních a smyslových her. Žáci 2.A se v rámci Projektového dne (Projekt Šablony II. ,,Prohloubení kvality vzdělávání na SZŠ Šumperk II., CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013803) podíleli na přípravě, organizaci a vyhodnocení aktivit. Den byl plný dobré nálady a aktivity nás všechny velmi bavili. Žáci v rámci projektové dne získali osobní zkušenosti s organizováním aktivit, které využijí nejen při přípravě volnočasových aktivit pro seniory.       Mgr. Eva Čmakalová

                                                                   Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.