V  rámci projektu Erasmus jsme se v týdnu od 20.9. – do 24.9. 2021 stali hostitelskou organizací pro 4 odborné pedagogy z bratislavské zdravotnické školy. Kolegové k nám zavítali, aby si rozšířili svůj profesní rozvoj, seznámili se s novými technologiemi a inovativními metodami výuky. Velmi rádi jsme se stali hostitelskou organizací. I pro nás to znamená cennou zkušenost a výborný způsob jak podporovat a udržovat partnerství se zahraniční školou.

                                                                                                                                                            Mgr. Eva Čmakalová