foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt                                         

Ve čtvrtek 30. září se žáci a žákyně třídy 3. A zapojili do humanitární sbírky v rámci Českého dne proti rakovině, též známého pod názvem Květinový den. Jde o celonárodní sbírku Ligy proti rakovině, která letos slaví už 25 let. Letošní rok ale vše probíhalo trochu jinak než v předchozích letech. Dosud šlo o jednodenní akci spojenou s prodejem tradičních žlutých kytiček, letos je však rozdíl v tom, že tato celonárodní sbírka je realizována ve dnech 29. 9. – 3. 10. Tak jako každý rok i v letošním roce byl Květinový den zaměřen na konkrétní tématiku. Hlavní téma letošní sbírky bylo zaměřené na „Nádory ledvin, močového měchýře a prostaty – možnosti prevence“. Naši žáci se rozdělili do dvojic a trojic, oblékli si žlutá trička, obdrželi označené pokladničky, archy květinek s nezbytnými informačními letáčky a vyrazili je nabízet do různých částí Šumperka. Počasí nám přálo a žákům se na předem domluvených trasách podařily prodat téměř všechny kytičky, což považujeme samozřejmě za úspěch.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za elán a nasazení. Velké poděkování patří i všem dárcům, bez kterých by tato známá charitativní sbírka nemohla být realizována.                                        Mgr. Anežka Gronychová

 Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.