foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktV letošním školním roce se naše škola zúčastnila prezentací oboru Praktická sestra na Scholaris Jeseník, Šumperk a Olomouc.  Výstavy byly jiné a netradiční zejména z důvodu nutnosti dodržet protiepidemiologická opatření. I přes tyto překážky se mnozí uchazeči a jejich rodiče rozhodli k osobní návštěvě výstav a možnosti získat informace přímo ve stánku školy.

Dne 24. listopadu 2021 byly výstavy zakončeny největší přehlídkou středních škol v Olomouckém kraji, která se každoročně koná v prostorách Střední polytechnické školy v Olomouci. Uchazeči, kteří se nemohli výstav zúčastnit osobně, měli zajištěný živý online přenos profesionálním kameramanem prostřednictvím YouTube kanálu Olomouckého kraje https://www.youtube.com/user/Olomoucky Kraj.

Rodičům, učitelům a žákům základních škol poskytovali informace pedagogové naší školy, ale také žáci 3. a 4. ročníků. Zájemci o studium byli seznámeni s nabízeným oborem, přijímacím řízením, možností ubytování na Domově mládeže a také s nabídkou rozmanitých kroužků.

Všem pedagogům a žákům, kteří prezentovali naši školu, patří velké poděkování za pomoc při organizaci a vlastním průběhu výstav středních škol.

Žákům 9. tříd přejeme při rozhodování o dalším studiu správnou a současně šťastnou volbu budoucího povolání.

Zájemce o studium a jejich rodiče zveme na Dny otevřených dveří, které se konají ve dnech 9. prosince 2021 a 20. ledna 2022. Srdečně se na vás těší naši žáci a celý kolektiv zaměstnanců školy.

                                                                                                    Mgr. Ida Žváčková, výchovná poradkyně

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.