foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt17. květen je Světový den hypertenze, která sice nebolí, ale často zabíjí. Je to nenápadné onemocnění, které způsobuje často fatální následky.  Proto se žáci třetích ročníků aktivně zapojili do osvěty tohoto onemocnění na naší škole. Vytvořili několik plakátů a vyrazili do tříd, kabinetů, ředitelny i kuchyně, aby nejen informovali o tomto onemocnění, ale i všem, kdo měli zájem, tlak zkontrolovali. Na měření krevního tlaku použili i nové duální fonendoskopy, které škola zakoupila díky projektu ŠABLONY OPJAK, CZ.02.02.XX/00/22_003/00005, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk Tyto fonendoskopy umožňují měření krevního tlaku dvěma osobám současně, což je pro výuku žáků velkým přínosem.

Dne 11.5. 2023 v osm hodin ráno se devět žáků ze 3. ročníků sešlo před budovou Transfuzní služby Šumperk. Odvážlivci měli trému, přemýšleli, jak vše bude probíhat, jestli budou moci darovat krev a jak to zvládnou.

Na odběr přišli: Gorčíková Simona 3. A, Hladil Jan 3. A, Hlavinková Zuzana 3. A, Hopjanová Adéla 3. A, Lukáčová Jarmila 3. A, Piňosová Martina 3. A, Řmotová Gabriela 3. A, Matouchová Karolína 3. B,Strouhalová Kateřina 3. B.

Po příchodu museli žáci nejprve vyplnit dotazník, poté přišli za sestřičkou, která ověřila veškeré potřebné informace z dotazníku. Následoval odběr vzorku krve a podrobnější rozhovor k upřesnění údajů o vhodnosti dárcovství.

Žáci byli natěšení, ale stále trošku nervózní. Nakonec  krev mohlo darovat 7 z 9. Prvodárci  si chválili příjemný a pozitivní přístup zdravotnického personálu a odcházeli s pocit  dobrého skutku.             Mgr. Zuzana Hegerová

Dne 17. května 2023 se naše škola zapojila do akce „Den řešení krizových situací pro první ročníky“ na Obchodní akademii v Šumperku. Naše zapojení a spolupráce spočívaly v ukázkách a nácviku první pomoci. Děvčata z 1. a 3. ročníku nacvičovala první pomoc se studenty 1. ročníku Obchodní akademie v Šumperku. Děvčata vytvořila 3 stanoviště, kde si studenti mohli vyzkoušet základní postupy v poskytování první pomoci. Na prvním stanovišti byli seznámeni s technikou manipulace se zraněným v bezvědomí, otočením, vyšetřením zraněného a následným uložením do zotavovací polohy. Na druhém stanovišti se  seznámili se základními druhy šátkových obvazů a jejich využitím v první pomoci. Poslední stanoviště bylo zaměřené na resuscitaci u dospělých a dětí. Všechny postupy jim byly nejprve ukázány a pak si vše prakticky vyzkoušeli.  

Všemi stanovišti prošli studenti obou 1. ročníků, tzn. asi 60 studentů, kteří se velmi aktivně a se zájmem zapojili do nácviku první pomoci.

Ve formě „školitelů“ se předvedly 3 žákyně z 1.A – Kristýna Urbanová, Veronika Rollerová a Kristýna Janíčková a 3 žákyně ze 3.B – Iveta Růžičková, Aneta Mrákavová a Simona Šindlerová.

                                                                                Mgr. Anežka Gronychová

 

 

Ve středu 17. 5. 2023 se družstvo našich dívek zúčastnilo Krajského přeboru škol v orientačním běhu 2022/2023, který se konal v Olomouci v blízkosti Sportovní haly Univerzity Palackého. V nepříjemném deštivém a chladném počasí děvčata musela zdolat trať, která vedla z velké části městskou zástavbou. Všechna děvčata si s nástrahami mapy a mapových značek poradila, nezabloudila a zdárně doběhla do cíle. Nejlépe z našich „orienťaček“ si vedla Maruška Müllerová, která se umístila na skvělém 5.místě!

Všem účastnicím orientačního běhu děkuji a gratuluji ke zdolání všech kontrol! Snad se neztratíme ani v příštích kláních, na která se již teď těšíme!

                                                                           Zpracovala Mgr. Petra Kabourková

Dne 21. 4. 2023 se konala akce DEN ZEMĚ v parku u VILY DORIS v Šumperku. Jedním z míst, na kterém se mohli návštěvníci této akce zastavit, bylo stanoviště SZŠ Šumperk. Zde žáci třetího ročníku naší školy vyučovali praktickou formou základy první pomoci. Předváděli a učili děti a veřejnost základy obvazové techniky, kterou je možné využít při fixaci zlomenin nebo při ošetření ran na celém těle, postupy zástavy krvácení, dále jak vyšetřit a ošetřit zraněného člověka v bezvědomí a kardiopulmonální resuscitaci. Práce našich studentek byla kladně hodnocena organizátory akce pracovníky VILY DORIS Šumperk.

Akce se zúčastnily žáci třídy 3.B: Simona Šindlerová, Tereza Sovová, Tereza Prokopová, Emma Rýznarová, Veronika Žourková, Iveta Růžičková.

                                                                                                                                                Mgr. Marcela Köhlerová

 

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.