foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 25.1.2023 se uskutečnilo školní kolo soutěže z ošetřovatelství. Do soutěže se zapojili žáci třetích a čtvrtých ročníku, soutěžních prací bylo celkem 13.  Vítězky nás budou reprezentovat ve Zlíně na Festivalu ošetřovatelských kazuistik. Soutěžící hodnotily 2 poroty – odborná a studentská. Do odborné poroty zasedla Mgr. Monika Žaitliková – náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese Nemocnice Šumperk a.s., předseda poroty byla Mgr. Zuzana Gondová – ředitelka školy, třetím členem Mgr. Eva Čmakalová – učitelka řídící praktické vyučování. Do studentské poroty byly vybrány žákyně  4. ročníků Simona Pekařová 4.A, a Mariya Burkalo 4.B.

U odborné i studentské poroty zvítězily Jana Jalamasová a Jitka Antonie Drozdová  s prací Ošetřovatelská  péče u pacienta  s TEP dříve a nyní  ,,Pacientská cesta“. Druhé odborné místo obsadila Veronika Žourková  a Tereza Sovová  3.B s tématem ,,Srdeční selhání" a třetí příčku získaly  Dagmar Hegnerová a Markéta Heclová  4.B s prací ,,Ošetřovatelská  péče u pacienta  s pneumonií". 

Všechny práce byly zpracovány na vysoké úrovni a celé  soutěžní dopoledne provázela příjemná soutěžní atmosféra.   Mgr. Eva Čmakalová

 

Žáci i učitelé Střední zdravotnické školy a VOŠZ v Šumperku dobře vědí, že přiměřený pohyb je důležitou součástí zdravého životního stylu, a proto se snaží, aby se sportovní aktivity výrazně podílely na životě školy.

Velice očekávané předvánoční setkání žáků naší školy se uskutečnilo 22. 12. 2022 v tělocvičně na ,,Zámečku". S nacvičenými skladbami vystoupily třídy 1. A, 1. B, 3. A, 3. B, a 4. A, přispěly tak k příjemné atmosféře a zdárnému průběhu všech vystoupení. V letošním ročníku se soutěž nesla v duchu Free dance, moderování se ujala paní učitelka Mgr. Agáta Janhubová a porota, která jednotlivá vystoupení hodnotila. Porota se skládala z vedení  školy a pedagogického sboru. Školní kolo taneční soutěže zahájila žákyně Dominika Hanáčková 3.A se svojí skladbou sportovního aerobiku.

Příjemné překvapení nás čekalo v podobě vystoupení jeptišek, které odstartovalo historicky první vystoupení našich učitelek.

 Výsledková listina:         

1. místo: třída 3. A

2. místo: třída 4. A

3. místo: třída 1. B

Všem tanečním skupinám děkujeme za nacvičení úžasných skladeb a přejeme krásné prožití vánočních svátků. Mgr. Tomáš Všetíček

 

Dne 20.12.2022 se spojily třídy 1.B a 4.B a vydaly se šířit Vánoční atmosféru do Domova Paprsek v Olšanech. V dopoledním programu jsme u rozsvíceného stromečku zpívali koledy, nechybělo ani divadelní představení s vánoční pohádkou Čtyři roční období (na motivy 12 měsíčků), kde se klienti aktivně účastnili děje, za což dostali ocenění ve formě zlatých medailí. Nakonec si i pro nás klienti Domova připravili milé překvapení v podobě besídky, kde jsme naše příjemné setkání završili zpěvem písní, koled a společnými fotkami s aktéry divadelní pohádky. A společně si pochutnali na domácích perníčcích. Vánoční dopoledne se povedlo nad očekávání díky skvělému přístupu ze strany klientů Domova a kreativitě a improvizaci tříd 1.B a 4.B. Tímto děkujeme všem zúčastněným a už teď se těšíme na příští rok.                                                                                          Ing. Agáta Janhubová a Mgr. Ludmila Rolincová
Náhled obrázku
Náhled obrázku
Náhled obrázku
 
 

Rok se s rokem sešel a vše okolo nás připomíná adventní čas. Po nucené dvouleté pauze vzhledem ke koronavirové pandemii jsme měli tu možnost vymyslet a uskutečnit besídku pro děti ze ZŠ a MŠ Třebízského, Šumperk. Žáci naší školy dětem nejprve zahráli pohádku
„O červené řepě“, nechybělo ani zpívání koled pro navození správné vánoční atmosféry a na závěr vyráběli i drobné vánoční ozdoby v podobě sobíků a perníčků. Vánoční besídka se vyvedla na výbornou, čímž všem zúčastněným žákům děkuji za kreativní a aktivní přístup k této aktivitě, zvlášť když dokázali dětem vykouzlit úsměv na tváři.                      Třída 3. B, Mgr. Daniela Nikodémová

 

 

 

Adventní čas a Vánoce jsou pro všechny děti kouzelnou částí roku. Se žáky 2.A. jsme proto byli rádi, že po 2 letech opět můžeme navštívit Scholu Vivu v Šumperku. Předškolákům a žákům z prvních tříd jsme na 14.12. 2022 připravili bohatý program. Sváteční atmosféru jsme podpořili zpíváním vánočních koled a velmi nás potěšilo, že pro děti texty nebyly neznámé a mnoho z nich se k nám přidalo. V pohádce O veliké řepě se ukázalo, že naše myška není tolik silná, a několik dětí se ochotně nabídlo a s vytažením řepy nám pomohlo. Výrobek vánočního soba, kterého si děti vymalovaly dle své fantazie, pro ně bylo jistě příjemným zpestřením, zvlášť když si ho nakonec vyplnily sladkou odměnou. Děti si procvičily i své vědomosti při dětských hádankách a nezapomněli jsme procvičit i celé tělo a mysl dětí, a to se nám podařilo při hraní hry slepá bába, chodí pešek okolo a čáp ztratil čepičku. Besídka se líbila nejen dětem ze Scholy Vivy, ale také nám a už teď se těšíme na příští rok.                Bc. Kateřina NebřenskáCopyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.