foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt 

Dne 15.3. 2023 se v učebně somatologie konalo školní kolo středoškolské odborné činnosti, studentské konferenci ze somatologie a olympiády z klinické propedeutiky. Do soutěží se zapojili žáci prvních až třetích ročníků. Žáci, kteří se umístili na prvním místě v somatologii nás budou reprezentovat v Olomouci na Somatologických dnech. Žáci, kteří se umístili na prvním až třetím místě v klinické propedeutice budou soutěžit v regionálním kole, které pořádá naše škola. Žáci s obhájenou,,sočkou" postupují do okresního kola v Šumperku. Do somatologického klání se zapojilo šest prací žáků prvních ročníků, do boje v klinické propedeutice taktéž šest prací a ,,sočka" byla jedna.

Všechny práce byli zajímavé, kreativně zpracované a všechna téma nás obohatilo o nové poznatky.  Mgr. Eva Čmakalová

 

           VÝSLEDKOVÁ LISTINA                                                              BLAHOPŘEJEME

 

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.