foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 17. května 2023 se naše škola zapojila do akce „Den řešení krizových situací pro první ročníky“ na Obchodní akademii v Šumperku. Naše zapojení a spolupráce spočívaly v ukázkách a nácviku první pomoci. Děvčata z 1. a 3. ročníku nacvičovala první pomoc se studenty 1. ročníku Obchodní akademie v Šumperku. Děvčata vytvořila 3 stanoviště, kde si studenti mohli vyzkoušet základní postupy v poskytování první pomoci. Na prvním stanovišti byli seznámeni s technikou manipulace se zraněným v bezvědomí, otočením, vyšetřením zraněného a následným uložením do zotavovací polohy. Na druhém stanovišti se  seznámili se základními druhy šátkových obvazů a jejich využitím v první pomoci. Poslední stanoviště bylo zaměřené na resuscitaci u dospělých a dětí. Všechny postupy jim byly nejprve ukázány a pak si vše prakticky vyzkoušeli.  

Všemi stanovišti prošli studenti obou 1. ročníků, tzn. asi 60 studentů, kteří se velmi aktivně a se zájmem zapojili do nácviku první pomoci.

Ve formě „školitelů“ se předvedly 3 žákyně z 1.A – Kristýna Urbanová, Veronika Rollerová a Kristýna Janíčková a 3 žákyně ze 3.B – Iveta Růžičková, Aneta Mrákavová a Simona Šindlerová.

                                                                                Mgr. Anežka Gronychová

 

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.