foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktVe čtvrtek 30. března 2023 se u nás na škole uskutečnilo krajské kolo 8. ročníku Olympiády z Klinické propedeutiky. Žáci měli zpracovat téma týkající se obsahu výuky v tomto předmětu. Prezentující se již zúčastnili školního kola.  Ti, co se umístili na 1. – 3. místě, postoupili do krajského kola. Tohoto kola se zúčastnili žáci z Olomouckého kraje oboru Praktická sestra z Hranic, Prostějova, Olomouce a Šumperku. Všichni přednášející prezentovali své práce na velmi odborné úrovni a pro některé posluchače přinesli nové vědomosti. První místo obsadili naši žáci Anna Binderová a David Gampana (2.B) s prací Gastroskopie. Druhé místo opět patřilo Šumperku žákyním Evě Schönové a Elišce Opravilové (2.A), které si ho spravedlivě obhájily s prací Kolonoskopie. S velkým překvapením i třetí místo vyhrála naše škola s prací Mamografie od žáků Nikoly Apačové a Nikolase Maňáka (2.B). 27. dubna 2023 se v naší škole koná celorepublikové kolo s mezinárodní účastí. Stačí tedy jen popřát našim žákům, kteří se umístili na 1. – 2. místě, hodně štěstí v této reprezentaci!                  

                           Mgr. Kamila Foučková a Mgr. Věra Šertlerová

 

Ve spolupráci s nemocniční kaplankou Mgr. Ing. Pavlínou Pospíšilovou, jsme v rámci pečovatelského kroužku s žáky, kteří jej pravidelně navštěvují, naplánovali a uskutečnili jarní setkání dne 29. 3. 2023. Naší návštěvou jsme se snažili klientům v rámci tohoto setkání navodit jarní atmosféru vyrobenými ozdobami, konkrétně rozkvetlými a pestrobarevnými kytičkami. Těch měli žáci velkou a variabilní zásobu, ve formě kytiček předpřipravených, určených pro rozdání klientům, ale také ve formě tzv. „polotovarů“, kdy si jednotliví pacienti mohli květinu vytvořit podle své fantazie. Ta jim poté zůstala jako drobná ozdůbka na pokoji. Za možnost tohoto příjemného odpoledne děkujeme a dle reakcí klientů věříme, že se navození jarní atmosféry podařilo.                      Mgr. Daniela Nikodémová

 

Ve čtvrtek 23. března 2023 se naše  škola zúčastnila soutěže s názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“, kterou organizuje SZŠ a VOŠZ Zlín. Jde o prezentaci nejzajímavějších kazuistik u klientů/pacientů ve zdravotnických, sociálních či jiných zařízeních. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 zdravotnických škol. Kromě naší školy prezentovali svoje práce i žáci ze Zlína, Vsetína, Uherského Hradiště, Kroměříže, Brna (Jaselská), Blanska, Nového Jičína, Opavy.

Naši školu reprezentovaly žákyně 4.A Jitka Antonie Drozdová a Jana Jalamasová se svoji prací „ Ošetřovatelská péče o pacienta s TEP – Pacientská cesta.“ Děvčata uspěla velmi pěkně. Získaly 1. místo od studentské poroty a 2. místo od odborné poroty. Jejich prezentace, slovní projev i kultura vystupování byly na vysoké úrovni. Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně se zúčastnily jako divačky i 2 žákyně třetího ročníků, které se ve školním kole umístily na stupních vítězů – Tereza Sovová, která zastupovala naši školu ve studentské porotě, a Veronika Žourková, která usedla mezi publikum a celý program bedlivě sledovala. 

Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře, všechny práce byly na vysoké úrovni, o to více nás těší, že Jitka A. Drozdová a Jana Jalamasová v této konkurenci uspěly, a srdečně jim blahopřejeme.

V Šumperku 3.4.2023                                    Mgr. Marcela Köhlerová

Dne 27.3 2023 v rámci projektu Šablony OP JAK, CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk, byl k žákům  čtvrtých ročníků do hodin ošetřovatelství zapojen znamenitý odborník z praxe paní Jitka Svobodové ze společnosti České ilco. Žáci měli možnost nahlédnout do života člověka se stomií. Na svém životním příběhu otevřeně promluvila o problémech, se kterými se musela vyrovnat.  Že se nejedná jen o příběh ojedinělý, ukázaly i příběhy dalších osob, mladých lidí a dětí, na které upozornila. Zdůraznila význam spolupráce zdravotníků, lékařů a sester, v péči o pacienta a nutnost produktivní komunikace. Také poukázala na význam šíření informovanosti o problematice, včetně odkazu na stránky Pacientské organizace pro lidi s vývodem „České ILCO“. Snahu odstranit pohled na život se stomii jako na konec „normálního plnohodnotného života“ ukázaly její osobní zážitky z různých aktivit, např. plavání, návštěva sauny a termálních lázní, let letadlem a v balónu, lyžování, účast na společenských akcích. Názorná ukázka stoma pomůcek byla obohacena nabídkou získání osobní zkušenosti prakticky si vyzkoušet jeden den žít se stoma pomůckou, kterou  žáci i pedagogové využili.

Žáci pozitivně hodnotili přínos osobního sdělení paní Jitky Svobodové a zprostředkování dalších životních příběhů. Zvláště pozitivně vnímali její sílu postavit se problému čelem, nelitovat se, nevzdávat se a žít dál.   Z jejího vyprávění si uvědomili, že největším strachem pacienta – stomika je nevědomost.  Pro mnohé byla její přednáška zdrojem nejen nových informací, ale i podnětem ke studiu této problematiky.  Mgr. Eva Čmakalová a Mgr. Ludmila Rolincová

                 

Dne 22. 3. 2023 se uskutečnilo v „Kulturním klubu DUHA“ v Prostějově regionální kolo soutěže psychologické olympiády, které se zúčastnilo celkem 11 žáků ze zdravotnických škol: Hranice na Moravě, Olomouc, Prostějov a Šumperk. Naši školu reprezentovaly na velmi vysoké úrovni tři žákyně, a to Eva Schönová ze třídy 2. A, Tereza Sovová ze třídy 3. B a Marie Bršťáková ze třídy 4. A. Téma psychologické olympiády pro letošní školní rok znělo „Jak jsem překonal/a sám/a sebe. Jednotlivé práce byly velmi zajímavě pojaty i zpracovány a pro odbornou porotu, složenou z odborných učitelek z jednotlivých zdravotnických škol, bylo velmi těžké mezi tolika zajímavými prezentacemi, určit tři nejlepší práce. Na prvním místě se umístil žák Filip Krupa, který reprezentoval SZŠ Prostějov, na druhém místě se umístila žákyně Tereza Sovová, reprezentující naši školu a třetí příčku obsadil žák Filip Grulich, za SZŠ Hranice. Srdečně blahopřejeme a všem děvčatům ještě jednou za reprezentaci naší školy děkujeme.                               Mgr. Daniela Nikodémová

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.