foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktLetošní adventní čas na naší škole probíhal ve znamení pondělních punčů, zdobení vánočního stromku, psaní dopisů prostřednictvím Ježíškovy pošty a výzdoby tříd. Vyvrcholením bylo pondělní zpívání u vánočního stromu, kde jsme se všichni setkali ve vánočních outfitech a pili poslední punč, který každé pondělí zajišťovaly naše skvělé kuchařky z ingrediencí, které nosili naši žáci. Ani lesní zvířátka nepřišla zkrátka- všechno co zbylo z krájení a loupání ovoce se pravidelně dávalo do lesa. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili, ochutnali punč, přinesli ozdobu na stromeček, motivovali žáky k výzdobě tříd a užili si pondělí trochu jinak než doposud.    Mgr. Veronika Gettin

 

 

 

Po dvou letech jsme opět mohli navázat na tradiční pořádání besídek. Třída 3. A uspořádala vánoční program pro pacienty Ošetřovatelského úseku v Zábřehu a pacienty Interny Zábřeh. Návštěvu daných zařízení jsme uskutečnili v pátek 16. 12. 2022.  Žáci si připravili vánoční příběh o zrození Ježíše – oblékli se do kostýmů, zpívali koledy, recitovali básně a rozdali přání a malou sladkost pro potěchu. Pacienti zpívali s žáky a byli rádi za příjemnou změnu každodenního režimu.                                Mgr. Veronika Gettin

Náhled obrázku

Náhled obrázku

Náhled obrázku

 

 

 

Tento časosběrný dokument jsme spolu s žáky třetích a čtvrtých ročníků naší školy zhlédli 14. 12. 2022 v šumperském kině OKO. Dokument o životě čtyř lidí, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí ALS – amyotrofickou laterální sklerózou, se natáčel od podzimu roku 2018 až do letošních prázdnin a mapoval vývoj zdravotního stavu všech čtyř protagonistů. Byli jsme svědky toho, jak se každý z nich s touto diagnózou vyrovnává po svém. Během projekce jsme uronili slzy smutku i beznaděje, ale občas se i od srdce zasmáli. Smysl pro humor totiž mnozí z nich neztratili ani ve chvíli, kdy už komunikovali s okolím jen prostřednictvím počítače a při životě je držel ventilátor.

Dozvěděli jsme se, jaké problémy tato diagnóza pacientům i celé rodině přináší, ale též jsme zjistili, jak velkou motivaci k životu tito lidé mají. Jak jsou schopni přehodnotit své názory a žít se svými blízkými za každou cenu. Jak moc špatně reagují na slova zdravotníků o zbytečném prodlužování jejich života. Oni ještě chtějí něco dokázat a za něco bojovat ‒ poukázáním na svou vzácnou diagnózu a následně zbytečnou byrokracii, která zásadním způsobem zpomaluje možnost získat nezbytné pomůcky.

Příběhy zanechaly v řadě z nás spoustu otázek, myšlenek a názorů, a proto byla následná beseda s odborníky velkým přínosem a pomohla k ujasnění našich myšlenek. Na dotazy odpovídala doktorka Jana Milerová, která pracuje pro organizaci ALSA (organizace pro pacienty s touto diagnózou) a pomáhá pacientům a jejich rodinám s vyrovnáním se se změnami, které nemoc přináší. Organizace ALSA působí jen v Praze, což je pro řadu pacientů z logistických důvodů nedostatečné – tento film by měl pomoci k otevření dalších poboček, aby tato pomoc byla dostupnější.

Tato inovativní výuka byla financována z projektu Šablony OP JAK, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk, reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505.               Mgr. Veronika Gettin

   

V rámci projektu Šablony OP JAK, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk, reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505 měli naši učitelé možnost zúčastnit se několika zajímavých stáží. V říjnu zavítali na SONS Šumperk, v  listopadu do Mikrobiologické laboratoře Nemocnice Šumperk a v prosinci načerpali praktické zkušenosti v Domově pro seniory Červenka. Rádi vzděláváme nejen naše žáky a studenty, ale i sebe.                                                Mgr. Eva Čmakalová

 

 

Mikuláš s družinou čertů a andělů z 4.A dorazil v úterý 6. prosince i do Nemocnice Šumperk. Kromě předvánoční pohádkové atmosféry přinesl Mikuláš dětským pacientům a pacientům na ošetřovatelském úseku drobné dárky a jako vždy nechybělo ani zpívání koled.

Děti byly nadšené a návštěvu Mikuláše si jednoznačně užily. Neméně důležitá, ale byla i pro dlouhodobě hospitalizované pacienty, kteří vytržení z nemocniční rutiny potřebují ze všech nejvíc.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Lenka Mazánková a Mgr. Marcela Kӧhlerová

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.