foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 15. 6. 2023 se na naší škole uskutečnil kulatý stůl vedoucích pracovníků nelékařských profesí Nemocnice Šumperk a odborných učitelek. Hlavním tématem kulatého stolu byla důležitost komunikace pro vzájemnou spolupráci a výměna zkušeností souvisejících s chodem školy i nemocnice a jejich propojení. Kulatý stůl se uskutečnil v rámci projektu šablony OP JAK „Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk“ registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505 .

V úvodu setkání kolektiv odborných učitelky představil aktivity školy a úspěchy žáků, které jsou často propojeny s praxí v nemocnici. Poté následovala diskuze nad zdravotnickými a pedagogickými tématy, nechyběla ani praktická  ukázka nových odborných pomůcek.                                                     Mgr. Eva Čmakalová         

Na Základní školu v Postřelmově jsme s „první pomocí“ v předchozích letech zavítali již několikrát. A stejně tak tomu bylo i v pondělí 19. 6. 2023. Tentokrát se naše návštěva týkala nejmenších školáčků. Hravou formou se prvňáčci seznámili se základy kardiopulmonální resuscitace, technikou manipulace se zraněným člověkem v bezvědomí a provedením celkového vyšetření a také s použitím šátkových obvazů při poskytování první pomoci. Všechno si s velkým nadšením zkoušeli prakticky.

Na závěr je pak čekalo překvapení. Aby bylo všechno názorné, byla jim namaskována některá poranění, např. popáleniny na předloktí, řezná rána s krvácením, zavřená zlomenina předloktí a cizí těleso v ráně. Na těchto zraněních jsme si pak ukázali, jak jednotlivá poranění ošetřit a jak správně postupovat. Děti se toho chopili s nadšením a energií, mnohdy bylo nutné jejich elán i přibrzdit.

Celá akce se dětem velice líbila, dopoledne strávené na základní škole bylo aktivní a živé a uteklo jak voda.   Mgr. Anežka Gronychová

Dne 14. 6. 2023 jsme v rámci pečovatelského kroužku realizovaném na ošetřovatelském úseku A i B Nemocnice Šumperk a.s. uskutečnily poslední setkání ve školním roce 2022/2023.
Opět ve spolupráci s nemocniční kaplankou Mgr. Ing. Pavlínou Pospíšilovou jsme naplánovaly a uskutečnily červnové setkání se záměrem navození letní atmosféry klientům výše uvedených oddělení. Žákyně, které kroužek pravidelně navštěvují, si pro klienty připravily letní ozdobu v podobě pestrobarevných motýlů, které klientům rozdaly, a tím jim přinesly kousek léta na nemocniční pokoje. Drobný dárek udělal klientům velkou radost a tímto setkáním jsme ukončily aktivity kroužku v letošním školním roce.

Letošní činnost žáků v pečovatelském kroužku hodnotím obzvlášť velmi kladně. Žákyně i jeden žák z prvních a třetích ročníků jej navštěvovali v pravidelných intervalech a vždy se podíleli na společně vymyšlených aktivitách. Jako poděkování za jejich činnost obdrželi od Nemocnice Šumperk a.s. dárečky v podobě slunečních brýlí a plátěných tašek, které jim udělaly velkou radost, i když je pečovatelský kroužek dobrovolnou činností. Tímto i ze své pozice děkuji žákům za jejich vynaloženou aktivitu, která má rozhodně smysl.        Mgr. Daniela Nikodémová

 

Dne 8.6. se v prostorách školy konala soutěž první pomoci. Jednalo se o školní kolo soutěže, kde mezi sebou soupeřily družstva 2. ročníků. Žáci prověřovali své odborné znalosti a dovednosti z předmětu první pomoci. Žáci během dopoledne na třech stanovištích ošetřovali zraněné. Jednalo se o modelové situace  - popáleniny, zaklíněný střep v ruce, úraz elektrickým proudem se zástavou životních funkcí, krvácení z nosu, poranění krční páteře a zlomeninu pažní kosti. Odborná porota se usnesla na finálním hodnocení podle počtu dosažených bodů. Hodnotilo se, jak žáci zvládli jednotlivé simulované situace, obvazovou techniku i použití improvizovaných prostředků.  Vítězné týmy jsme rozdělili dle tříd. Ze třídy 2. A se na 1. místě umístilo družstvo složené ze žákyň: Markéta Pupíková, Kateřina Sladkowská a Michaela Potěšilová. Ze třídy 2. B se na 1. místě umístily Anna Binderová, Nicol Motlová, Natálie Přidalová. Gratulujeme. Je zřejmé, že pokud se dostaneme jako pacienti do některých závažných situací, naše žákyně si v každém případě poradí.       Mgr. Kamila Foučková

              

V polovině června se už tradičně konala Ekologická konference.  Zapojili se žáci prvních a druhých ročníků. Prezentovali práce na vysoké úrovni. První ročníky řešily ekologizaci provozu školy. Žáci přišli s celou řadou nápadů, na které můžeme v následujících letech navázat a některé i zrealizovat. Druhé ročníky se zabývaly zdravým a udržitelným stravováním. Vyslechli jsme práce o super potravinách, bio potravinách, Fair Trade výrobcích a alternativních způsobech stravování. Část žáků připravila prezentace a výukové hry pro žáky mateřských školek, kam bychom chtěli vyrazit na podzim. Příjemným zpestřením byla i ochutnávka zdravých jídel, která připravili žáci i někteří vyučující. Naše škola získala pro tuto oblast podporu od Olomouckého kraje s projektem Zdravé svačinky do školek“. První aktivitou v našem projektu je právě ekologická konference. Ceny na konferenci byly pořízeny z finančního příspěvku z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2023“.                      Mgr. Helena CrhonkováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.