foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktV naší škole probíhá už několikátým rokem sbírka vršků od PET lahví. Ty potom posíláme dětem se zdravotním hendikepem, které výtěžek ze sběru využijí na rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Letos je naše sbírka určena Jůlince z Lukavice. Ta má od malička spoustu zdravotních problémů, při jejichž řešení je potřeba dlouhá a nákladná rehabilitace. Jůlince také velmi pomáhá hiporehabilitace. Protože část potřebných pomůcek pojišťovna nehradí, získává rodina finanční prostředky právě sběrem vršků od PET lahví.Jsme moc rádi, že tímto způsobem můžeme alespoň trochu přispět. Do sběru se zapojila celá škola, včetně učitelů. Podařily se nám nasbírat čtyři pytle vršků.Jůlince i její rodině přejeme hodně štěstí.                             Sepsala: Mgr. Helena Crhonková

                               

V měsíci červnu jsme zrealizovali největší množství akcí první pomoci za celý letošní školní rok.

 

Dne 14. června 2017 nacvičovaly žákyně třídy 2.A první pomoc s žáky Základní školy při lázních v Bludově a ve stejný den jsme učili základy první pomoci zaměstnance Dětského klíče v Šumperku s žákyněmi třídy 2.B.

Šárka Vrbová a Nikola Smažáková ze třídy 3.A trénovaly 15. června první pomoc s žáky Základní školy při lázních ve Velkých Losinách.

Dne 21. června jsme se zúčastnili Dne záchranných složek v Hanušovicích. Žákyně 2. ročníku předváděly ukázky první pomoci dopoledne pro žáky mateřských a základních škol z Hanušovic a blízkého okolí a v odpoledním programu pro veřejnost.

V pátek 23. června jsme nacvičovali první pomoc na III. základní škole v Šumperku a Gymnáziu v Šumperku. Funkce školitelů na této akci vykonávalo 11 žákyň ze třídy 1.B a 1 žákyně ze třídy 2.B, které se této funkce velmi dobře zhostily.

 

Všem žákům děkujeme za spolupráci na akcích první pomoci v průběhu celého školního roku a příští školní rok doufáme, že se na vaši spolupráci můžeme spolehnout.                                           27.června 2017 Mgr. Šopíková M., Mgr. Gronychová A., Mgr. Kőhlerová M.

 

 

Od října letošního školního roku opět docházely žákyně naší školy do Pečovatelského kroužku v Nemocnici Šumperk a.s., a to na interní oddělení – ošetřovatelský úsek a sociální úsek.  Zpočátku se činnosti v kroužku věnovalo 9 žákyň z 1. a 2. ročníků, během školního roku se však u některých pravidelnost návštěv snižovala ze studijních a jiných důvodů. Nejvíce aktivních bylo 5 žákyň, které se této činnosti věnovaly až do června, přičemž nevynechaly téměř žádnou návštěvu klientů. Rovněž nadále probíhala spolupráce s kaplankou a koordinátorkou dobrovolnického programu Nemocnice Šumperk a.s. Mgr. Lenkou Topolanovou. Program návštěv byl, stejně jako v předešlých letech, volen dle zájmu klientů, např. individuální rozhovory, čtení knih, aktivity zaměřené na procvičování jemné motoriky a paměti, vycházky v areálu nemocnice. Velmi pozitivně bylo žákyněmi i klienty hodnoceno zdobení dýní, pečení a ochutnávka vánočního cukroví a výroba velikonoční výzdoby. Proto jsme pečení cukroví zvolily také jako náplň poslední návštěvy klientů v měsíci červnu. Návštěvy našich žákyň obohatily nejen klienty, ale i samotné žákyně, které se učily navazovat kontakt se seniory, komunikovat a spolupracovat s nimi. Některé žákyně navázaly s klienty velmi blízký vztah, proto je rády opakovaně navštěvovaly. Rovněž ocenily přínos jejich účasti v kroužku i jako vhodnou přípravu pro výuku předmětu Ošetřovatelská praxe, která probíhá ve 3. - 4. ročníku v Nemocnici Šumperk a.s. Všem žákyním, které se ve svém volném čase věnovaly klientům interního oddělení – ošetřovatelský úsek a sociálního úseku, patří opravdu velká pochvala!!!                                                  Mgr. Andrea KrestýnováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.