Dne 7. června 2017 na Střední zdravotnické škole v Šumperku proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Této soutěže se zúčastnili žáci třídy 2.A a 2.B oboru Zdravotnický asistent.

 

Třída 2.A

Počet žáků 23

Soutěže se zúčastnilo 19 žáků

Třída 2.B

Počet žáků 26

Soutěže se zúčastnilo 21 žáků

Účast žáků:

Celkem soutěžilo v obou třídách 10 družstev v počtu 3 - 5-ti členů.

Žáci řešili modelové situace na dvou stanovištích.

Na stanovišti A ošetřovali tři raněné:

  • zástava dýchání a srdeční činnosti
  • zavřené poranění břicha s rozvíjejícím se hemoragickým šokem
  • bezvědomí s krvácením z ucha

Na stanovišti B ošetřili tři zraněné:

  • popáleniny horní končetiny
  • řezná rána na předloktí s žilním krvácením
  • zavřená zlomenina předloktí

Ve třídě 2.B zvítězilo družstvo:

Nela Prokelová – velitelka, Monika Hnilicová, Lucie Baďurová, Simona Miškaninová

Ve třídě 2.A zvítězilo družstvo:

Lucie Matějčková  – velitelka, Bára Fricová, Martina Tichá                      

Na 3. místě se umístilo družstvo třídy 2.A

Dominika Poulíčková – velitelka, Tereza Fantová, Pavlína Roztomilá, Natálie Mősnerová

Nejlepšími velitelkami byly vyhodnoceny:

Lucie Matějčková, Dominika Poulíčková, Nela Prokelová

 

Do práce figurantů a pomocníků při organizaci soutěže se zapojilo 6 děvčat ze třídy 1.B, kterým děkujeme za vytváření modelových situací.  Na každém stanovišti byli stabilní rozhodčí – 2 odborné učitelky a 1 absolventka 4. ročníku.

Cílem soutěže bylo ověřit znalosti žáků z předmětu první pomoc. Chtěli jsme dát možnost žákům vyzkoušet si i své praktické dovednosti z první pomoci a to v situacích, které jsou podobné skutečným úrazům z denního života. Žáci si měli možnost prověřit své reakce ve stresových situacích, organizační a komunikační schopnosti.             

  

    

V Šumperku 8. června 2017          Mgr. Marcela Kőhlerová, Mgr. Anežka Gronychová, Mgr. Miroslava Šopíková