V měsíci červnu jsme zrealizovali největší množství akcí první pomoci za celý letošní školní rok.

 

Dne 14. června 2017 nacvičovaly žákyně třídy 2.A první pomoc s žáky Základní školy při lázních v Bludově a ve stejný den jsme učili základy první pomoci zaměstnance Dětského klíče v Šumperku s žákyněmi třídy 2.B.

Šárka Vrbová a Nikola Smažáková ze třídy 3.A trénovaly 15. června první pomoc s žáky Základní školy při lázních ve Velkých Losinách.

Dne 21. června jsme se zúčastnili Dne záchranných složek v Hanušovicích. Žákyně 2. ročníku předváděly ukázky první pomoci dopoledne pro žáky mateřských a základních škol z Hanušovic a blízkého okolí a v odpoledním programu pro veřejnost.

V pátek 23. června jsme nacvičovali první pomoc na III. základní škole v Šumperku a Gymnáziu v Šumperku. Funkce školitelů na této akci vykonávalo 11 žákyň ze třídy 1.B a 1 žákyně ze třídy 2.B, které se této funkce velmi dobře zhostily.

 

Všem žákům děkujeme za spolupráci na akcích první pomoci v průběhu celého školního roku a příští školní rok doufáme, že se na vaši spolupráci můžeme spolehnout.                                           27.června 2017 Mgr. Šopíková M., Mgr. Gronychová A., Mgr. Kőhlerová M.