foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktDne 7. června 2017 na Střední zdravotnické škole v Šumperku proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Této soutěže se zúčastnili žáci třídy 2.A a 2.B oboru Zdravotnický asistent.

 

Třída 2.A

Počet žáků 23

Soutěže se zúčastnilo 19 žáků

Třída 2.B

Počet žáků 26

Soutěže se zúčastnilo 21 žáků

Účast žáků:

Celkem soutěžilo v obou třídách 10 družstev v počtu 3 - 5-ti členů.

Žáci řešili modelové situace na dvou stanovištích.

Na stanovišti A ošetřovali tři raněné:

  • zástava dýchání a srdeční činnosti
  • zavřené poranění břicha s rozvíjejícím se hemoragickým šokem
  • bezvědomí s krvácením z ucha

Na stanovišti B ošetřili tři zraněné:

  • popáleniny horní končetiny
  • řezná rána na předloktí s žilním krvácením
  • zavřená zlomenina předloktí

Ve třídě 2.B zvítězilo družstvo:

Nela Prokelová – velitelka, Monika Hnilicová, Lucie Baďurová, Simona Miškaninová

Ve třídě 2.A zvítězilo družstvo:

Lucie Matějčková  – velitelka, Bára Fricová, Martina Tichá                      

Na 3. místě se umístilo družstvo třídy 2.A

Dominika Poulíčková – velitelka, Tereza Fantová, Pavlína Roztomilá, Natálie Mősnerová

Nejlepšími velitelkami byly vyhodnoceny:

Lucie Matějčková, Dominika Poulíčková, Nela Prokelová

 

Do práce figurantů a pomocníků při organizaci soutěže se zapojilo 6 děvčat ze třídy 1.B, kterým děkujeme za vytváření modelových situací.  Na každém stanovišti byli stabilní rozhodčí – 2 odborné učitelky a 1 absolventka 4. ročníku.

Cílem soutěže bylo ověřit znalosti žáků z předmětu první pomoc. Chtěli jsme dát možnost žákům vyzkoušet si i své praktické dovednosti z první pomoci a to v situacích, které jsou podobné skutečným úrazům z denního života. Žáci si měli možnost prověřit své reakce ve stresových situacích, organizační a komunikační schopnosti.             

  

    

V Šumperku 8. června 2017          Mgr. Marcela Kőhlerová, Mgr. Anežka Gronychová, Mgr. Miroslava Šopíková

 

Ve dnech 12. a 14. června 2017 se žáci druhých ročníků zúčastnili akce organizované městem Šumperk na podporu výuky tématu „Ochrana člověka při mimořádných událostech“. Proškolení žáků proběhlo v příjemném prostředí Muzea silnic ve Vikýřovicích ve spolupráci s Ing. Jiřím Skrbkem a Mgr. Annou Turkovou, která program obohatila o komentovanou prohlídku jedné z expozic muzea silnic. Celá akce byla ukončena praktickými ukázkami likvidace požáru na základně CO Luže.                       Mgr. Ludmila Rolincová                                

 

Ve středu 24. května 2017 se Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, setkal v prostorách Střední školy železniční, technické a služeb se studenty šumperských středních škol. Kromě bezprostředních dotazů od studentů odpovídal i na ty nejzajímavější „hejty“, které dorazily v rámci iniciativy Hejtuj hejtmana na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Někteří naši studenti byli u toho a svými otázkami na tělo nenechali hejtmana ani na chvíli vydechnout. A jak iniciativu hejtmana hodnotí přímo studenti?                                                                                                                         Mgr. Jitka Čulíková

Byla jsem se akci "Hejtujte Hejtmana", které se zúčastnilo několik studentů ze středních škol a široká veřejnost.Hejtman odpovídal na různé dotazy týkající se chodu Olomouckého kraje, kultury a rozvoje regionu.I přes skutečnost, že v sále bylo online vysílání na facebooku a velký počet studentů, byl hejtman bezprostřední a snažil se odpovědět na všechny dotazy.Akce byla prospěšná jak pro studenty, tak i pro dle mého názoru, hejtmana, neboť, jak sám uvedl, závěr z naší diskuze bude sloužit pro jeho budoucí práci hejtmana.                                                                                  Adéla Jurková

 Pan Hejtman byl velice ochotný, milý a odpovídal opravdu na všechny dotazy. Moc se mi líbilo, že se prostřednictvím webu nebo facebooku, kde se celá akce vysílala živě, mohli zapojit i lidé, kteří nedorazili. Pan Hejtman nezapomínal ani na jejich otázky. Tato akce byla velmi zajímavá a přínosná zejména ve výměně názorů, taky se obě strany mohly dozvědět, co je špatně a proč, a společně se pokusit najít dobré řešení. Myslím, že akce Hejtuj Hejtmana je hodně přínosná, jak pro nás, tak pro pana hejtmana. Měla by se rozhodně opakovat. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a dostat odpovědi na své otázky. Celá akce se mi líbila.                                                                                                                        Tereza Kamínková

                                                                    

      Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se žáci naší školy zúčastnili atletických závodů na Tyršově stadionu v Šumperku. Družstvo 10 dívek bojovalo na Memoriálu Zdeňky Hřebíčkové a družstvo 9 chlapců na Memoriálu Františka France a Čeňka Ščudly.  Dívky bojovaly v těchto disciplínách: 60m, 300m, 800m, dálka, výška, vrh koulí a štafetě 4X100m. Hoši: 100m, 300m, 3 000m, dálka, výška, vrh koulí a štafeta 4X100m.

      Každá disciplína byla bodována, byli tedy vyhlášeni tři nejlepší v každé disciplíně a zároveň to byla týmová soutěž, tudíž součtem bodů se družstvo našich dívek umístilo na 5. místě a družstvo chlapců na místě 8. Jak dívky, tak i chlapci podávali své maximální výkony. Bohužel na poslední chvíli nám někteří vypadli ze zdravotních důvodů. Samozřejmě se nemůžeme vyrovnat výsledkům družstev např. Gymnázia Šumperk, kde se téměř všichni atletice věnují naplno. Ale je vidět, že se i mezi zdravotnickými asistenty najdou atleti či atletky. Jen je potřeba ještě zapracovat na technice v technických disciplínách.

      Počasí nám docela přálo, jelikož předchozí noc byla deštivá. Ráno se sice  umoudřilo, ale bylo chladno. Všem našim sportovcům však patří dík za reprezentaci naší školy a příště věříme v ještě lepší výsledky.

                                                                                                                    Mgr. Petra Kabourková

 

Ve dnech 21. 4. a 26. 4. 2017 pořádala Vila DORIS dvě akce: DEN ZEMĚ a MĚSÍC BEZPEČNOSTI. Akce byly určeny pro žáky základních škol a v odpoledních hodinách pro veřejnost. Naše škola se do obou akcí zapojila ukázkami a výukou první pomoci. Stanoviště jsme zaměřili na šátkové obvazy a zlomeniny, první pomoc při krvácení, bezvědomí a resuscitaci. Děti jsme vždy do výuky aktivně zapojili, což se líbilo nejen jim, ale i nám. Těchto dvou akcí se zúčastnili žáci ze třetího ročníku (ze třídy 3.A: E. Blažková, Š. Kohoutová, N. Smažáková, N. Švubová, N. Tomanová, M. Žigová, Š. Vrbová, T. Rýznar, H. Malá; ze třídy 3.B: I. Hrubá, P. Šafková, N. Smékalová, V. Jílková). Všem moc děkujeme, zvládli nejen nepřízeň počasí, ale věnovali se této záslužné činnosti i ve svém volném čase.

                                                                                 Mgr. Marcela Köhlerová

 Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.