foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt 

Ve dnech 17. 6. - 21. 6. 2019 proběhl v okolí Šumperka sportovně turistický kurz žáků 2.ročníků SZŠ, kteří se nezúčastnili vodáckého putování.

V pondělí jsme vyrazili po vlastní ose na rozhlednu Bukovka, a pak busem z Rapotína zpět do Šumperka. Po cestě jsme si opekli špekáčky na Samotě v Rejcharticích. Výhledy byly nádherné, počasí  nám totiž opravdu  přálo a nálada  byla báječná. Druhý den  byl nachystaný  míčový dvojboj

a jiné soutěže. Žáci si vyzkoušeli plážový volejbal, tedy pískové hřište na 6. ZŠ. Další den jsme se vydali opět na rozhlednu, tentokrát na „Brusinku“, jak se přezdívá rozhledně na Brusné u Bludova. Na cestě zpět jsme si odpočinuli a osvěžili něčím studeným na Bludovečku, jelikož nám parné počasí opravdu dávalo zabrat. Ve čtvrtek jsme vyrazili do Vikýřovic na ekofarmu pana Aloise Šimka a dále na Krásné. Někteří se osvěžili opečenými špekáčky a někteří se zchladili v místním rybníku. Poslední den jsme se pokusili zdolat další nedaleký vrchol, a to Háj.

Celý týden byl ve znamení her, hádanek a zkoušení něčeho nového. Například už zmíněný plážová volejbal, řešení  různých kvízů (včetně zprávy psané Morseovou abecedou), přenos zraněného přes nesnadný terén či hod oštěpem, který žáky opravdu zaujal a chtěli zkoušet stále dokola. Poslední den jsme soutěže vyhodnotili a předali sladké odměny.

            Počasí jsme si lepší ani nemohli přát, žáci byli nadmíru spokojeni a přesvědčit se můžete na vlastní oči (viz foto). 

                                                                                                          Mgr. Petra Kabourková

 

 

 

 Logo Olomouckého kraje

V polovině června se na SZŠ již tradičně konala Konference z ekologie, které se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků. V letošním roce jsme konferenci pojmenovali „Pomáháme naší Zemi“. Rozhodli jsme pro témata důležitá pro celou naši společnost: chudoba, hlad, bezdomovectví a dodržování lidských práv a ochrany přírody při výrobě některých důležitých potravin či surovin, např. bavlny, kakaa, banánů…

Naše škola získala pro tuto oblast podporu od Olomouckého kraje. První aktivitou v našem projektu je právě ekologická konference. Ceny na konferenci byly pořízeny z finančního příspěvku z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2019“.

První část konference jsme věnovali výukovým programům „Konec doby plastové“ a „Neviditelná ruka trhu“, které si pro nás připravily lektorky z ARPOK, o.p.s.

V další části jsme vyslechli velmi zajímavé prezentace. Práce studentů druhých ročníků byly zároveň završením ekologické výchovy, která je součástí výuky ve druhém ročníku.

Druhé ročníky se zaměřily na několik oblastí: bezdomovectví, chudoba v dnešním světě a humanitární organizace, které se touto problematikou zabývají.

Žáci prvních ročníků se soustředili se hlavně na suroviny, které jsou hodně diskutované v souvislosti s dodržováním lidských práv a ekologickými dopady při jejich zpracování a pěstování, např. bavlna, kakao, banány, palmový olej a káva.

Součástí našeho projektu byl i výlet do Arboreta Bílá Lhota a Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, kterého se účastnilo 38 žáků. Výlet byl zároveň odměnou pro žáky, kteří se zapojili do konference nebo se jinak podíleli na ekologické výchově v naší škole.

                                                                                                              Mgr. Helena Crhonková, SZŠ Šumperk

 

 

Dne 26. června 2014 se zúčastnila třída 1. B poznávací exkurze ve městě Ostravě. Exkurze se skládala z návštěvy Zoologické zahrady v Ostravě. Při vstupu dostali žáci mapu ZOO s přehledem komentovaného krmení zvířat a v další návštěvě ZOO pokračovali v malých skupinkách. Většina žáků navštívila především Pavilon evoluce, který je moderním chovatelským komplexem zobrazující život západní Afriky. Je domovem asi 200 zvířat. Pozitivní ohlas u žáků měl samozřejmě chov koz a prasat, která je možné krmit. Skupinka žáků si užila také část označenou jako Vodní svět, kde měli možnost osvěžení v horkém počasí.

Vzhledem k počasí, kdy teplota dosahovala 35°C, jsme změnili program. Nenavštívili jsme historické centrum města, ale přesunuli jsme se do Trojhalí Karolina, které je historickým prostorem nově určeným pro širokou veřejnost. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti. Žáci měli možnost rozchodu a nákupů v nákupním centru Nová Karolina.

                                                                                                                                                        Mgr. Miroslava Šopíková

       

 

Stejně jako v předchozích letech se naši žáci rozhodli, že budou pokračovat ve sbírce vršků od PET lahví. Tentokrát jsme vršky předali zároveň se Střední školou sociální péče v Zábřehu rodině Jůlinky Bartošové, která tímto způsobem získá prostředky na různé rehabilitační a kompenzační pomůcky, které Jůlinka potřebuje.

                                                                                                                     Mgr. Helena Crhonková

   

Podobně jako každoročně vyráží SZŠ v Šumperku v rámci osnov ve druhém ročníku na sportovně turistický kurz, který má většinou dvě hlavní aktivity – vodácké putování a turistiku.

        Letos se vodácké putování uskutečnilo v termínu 17. – 21.6. 2019 v povodí řeky Vltavy.

Program kurzu:

17.6. – začátečnický trénink na klidné vodě, utvoření posádek lodí, trénink na  

            rychlejší vodě, nácvik sjíždění vodního stupně

18.6.-  1. etapa – Vyšší Brod – Zátoň (30 km)

19.6.-  2. etapa – Zátoň – Český Krumlov (15 km) prohlídka druhého největšího   

                            hradního komplexu v České republice.

20.6.-  3. etapa -  Český Krumlov – Zlatá Koruna (20 km) prohlídka kláštera ve Zlaté

                            Koruně a Českého Krumlova (památka chráněná UNESCO).

21.6.-  ukončení putování , odjezd do Šumperka , příjezd v odpoledních hodinách

 Letos všem účastníkům neuvěřitelně přálo počasí a kurz proběhl bez jakýchkoliv problémů ve skvělé atmosféře.

                                                                        Mgr. Pavel Zelený

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.