foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt                                                                                 

Naše škola získala pro tuto oblast podporu od Olomouckého kraje z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2018“. Rok 2018 jsme se na naší škole rozhodli věnovat zdravému životnímu stylu, seznámení s infekčními, civilizačními chorobami, prevenci a první pomoci při úrazech. Tématům jsme se věnovali při soutěži první pomoci a ekologické konferenci v závěru loňského školního roku. Ceny do soutěží byly poskytnuty právě z tohoto projektu. V letošním školním roce se přednášky, zabývající se prevencí závislostí, zúčastnili žáci druhých ročníků. Kromě toho jsme vytvořili pomůcky, které nám tuto problematiku připomenou. Další nám pomáhají při přednáškách o první pomoci na okolních školách.            Mgr. Helena Crhonková

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.