HODNOCENÍ 14. ROČNÍKU STUDENTSKÉ SOUTĚŽE „PSYCHOLOGIKÁ OLYMPIÁDA“

                             

Školní kolo 14. ročníku psychologické olympiády na téma „Síla okamžiku“ se uskutečnilo na naší škole 20. 2. 2019. Zúčastnilo se 8 studentů z 2. – 4. ročníků. Výherci, kteří se umístili na prvních třech místech tohoto kola, nás reprezentovali v regionálním kole. Letošní rok hostila soutěžící regionálního kola dne 7. 3. 2019 VOŠz a SZŠ Emanuela Pöttinga v Olomouci. Nové tváře, prostředí, zážitky a zkušenosti, svoji pravou „sílu okamžiku“ zažívaly Kateřina Skalická (4.A), Petra Červenková (4.A) a Radka Pokorná (2.A) při prezentaci svých prací a sledování vystoupení dalších 8 soutěžících. V konkurenci obstály se ctí. Děkujeme.                                                                Zapsala Mgr. L. Rolincová

 

HODNOCENÍ 14. ROČNÍKU STUDENTSKÉ SOUTĚŽE „PSYCHOLOGIKÁ OLYMPIÁDA“

Dne 20. 2. 2019 proběhl na naší škole 14. ročník psychologické olympiády. Školního kola se zúčastnilo 8 studentů z 2. – 4. ročníků. Výherci, kteří se umístili na prvních třech místech tohoto kola, nás budou reprezentovat v regionálním kole. Letošní rok se uskuteční na VOŠz a SZŠ Emanuela Pöttinga.

       Celým odpolednem nás provázel Patrik Hypr a Patricie Kittlerová, žáci třídy 2. B, kteří nám představili porotce a soutěžící. Technické zázemí zajišťovala Adéla Jurková (3. B).Porota se dělila na odbornou a na studentskou. Do studentské poroty zasedaly Nicol Strouhalová a Lucie Baďurová, žákyně čtvrtých ročníků. Bedlivě pozorovaly a hodnotily prezentaci očima studentů. Do odborné poroty zasedla naše paní ředitelka Mgr. Zuzana Gondová a paní učitelka řídící praktické vyučování
Mgr. Eva Čmakalová. Třetím členem odborné poroty byla jako předsedkyně a zároveň náš čestný host
Mgr. Anna Bukovská. Celou soutěž zahájila úvodním proslovem Mgr. Zuzana Gondová.

       Na téma „ Síla okamžiku ¨ jsme si vyslechli různorodé a mnohdy velmi zajímavé a emotivní práce. Hodnocení žáků nebylo vůbec lehké. A velice často jsme se nad prezentacemi pozastavili a zamysleli se. Avšak naše komise vybrala ty nejlepší.Na prvním místě se s největším bodovým hodnocení umístila Kateřina Skalická (4. A). Na druhém Tobiáš Lutonský (2. B) a na třetím místě Radka Pokorná (2. A).Za studentskou porotu se na prvním místě umístil Tobiáš Lutonský.

            Soutěž se velice vydařila. Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, jejich práce mě oslovily a donutily se nad některými informacemi zamyslet. A také dalším členům poroty, kteří hodnotili takto dobré práce. Přeji mnoho štěstí našim výhercům při reprezentaci v regionálním kole. Doufám, že se vám bude dařit.

                                                                                                                     Zapsala členka studentské komise Nicol Strouhalová ze  třídy 4. A