Ve středu 27. března 2019 se naše škola, stejně jako v minulých letech, zúčastnila soutěže s názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“, kterou organizuje SZŠ a VOŠ Zlín. Šlo již   o XV. ročník Festivalu ošetřovatelských kazuistik. Jde o prezentaci nejzajímavějších případů ošetřovatelské péče poskytované pacientům, se kterými se setkali žáci 3. a 4. ročníků SZŠ oboru Zdravotnický asistent v průběhu praktického vyučování.Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 10 zdravotnických škol. Kromě naší školy přijeli prezentovat svoje práce i žáci ze Zlína, Vsetína, Uherského Hradiště, Kroměříže,  Frýdku-Místku, Brna (Jaselská), Brna (Grohova), Blanska a Nového Jičína.

Naši školu reprezentovali žáci třídy 4.A Martina Tichá a Ondřej Till se svoji prací  „Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s poraněním hrudníku“. I když se v letošním roce neumístili na předních místech, reprezentovali nás velmi profesionálně. Jejich prezentace, slovní projev i kultura vystupování byla na vysoké úrovni.

Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně se zúčastnily jako divačky i 2 žákyně třetích ročníků, které se ve školním kole umístily na stupních vítězů – Aneta Urbášková, která zastupovala naši školu ve studentské porotě, kde si vylosovala pozici předsedkyně, a Adéla Jurková, která usedla mezi publikum a celý program bedlivě sledovala. 

Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře, všechny práce byly na vysoké úrovni. Současně děkujeme i paní učitelce Mgr. Miroslavě Šopíkové za odborné vedení práce a podporu Martiny a Ondry.                       Mgr. Marcela Köhlerová