foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktAkce proběhla ve dnech 10. - 11. června 2019 v prostorách Střední zdravotnické školy Jaselská a rovněž v ulicích města Brna. Soutěžilo 31 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky a 1 družstvo ze Střední zdravotnické školy v Trenčíně ze Slovenska. Hodnotící komise byla z  řad lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna a z odborných učitelek. V letošním roce prošla soutěž významnou změnou a soutěžící družstva v kategorii středních škol i vyšších odborných škol prošla celkem osmi stanovišti. Na čtyřech stanovištích byla poskytována první pomoc při různých situacích v terénu nebo domácnosti s využitím pomůcek. Na jednom stanovišti poskytovala soutěžní družstva první pomoc při dopravní nehodě. Na dalších stanovištích řešili soutěžící testové úlohy, prošli testy fyzické zdatnosti a stanovištěm relaxace.  Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili, nebyly jim jako v předchozích letech sdělovány ztrátové body.

Naši školu reprezentovalo v kategorii A – SZŠ družstvo ve složení: Šimon Sedlář, Tereza Dvorovčíková, Kateřina Svobodová  ze třídy 2.A. V této kategorii soutěžilo 23 družstev a naše družstvo obsadilo 15. místo.

Letos hodnotíme naši účast trochu rozporuplně. Nebyli jsme připraveni na její výraznou změnu oproti předchozím ročníkům, kdy na stanovištích byli maximálně 2 zranění. Celá soutěž byla poměrně fyzicky náročná. Na stanovištích byl větší počet zraněných 4 – 5 i více, což dělalo družstvu problém při určování priorit. Oceňujeme ale aktivitu družstva, koordinaci v týmu a nevzdání boje i ve velmi náročných situacích.

                                                                 Mgr. Miroslava ŠopíkováCopyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.