foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt 

V úterý 4. června připravilo 6 žákyň naší školy (ze třídy 1. A – Justýna Kadlčková, Kateřina Kopásková, Veronika Štenclová, ze třídy 2. B – Kateřina Kosinová, Běla Kořalková a Veronika Kořízková) ukázky první pomoci pro žáčky čtvrtých tříd a žáky šesté a osmé třídy na ZŠ U stadionu v Uničově. Všichni si vyzkoušeli ošetření různých poranění na více stanovištích: ošetření krvácení a zlomenin, bezvědomí a nakonec kardiopulmonální resuscitaci.

Potěšil nás opravdový zájem ze strany žáků základní školy, kteří při praktickém procvičování na jednotlivých stanovištích byli velice aktivní. Pedagogové ze základní školy opět projevili zájem u tuto akci i v následujícím školním roce.                                      Mgr. Andrea Krestýnová

  

 

 

 

Žákyně třídy 2. A Střední zdravotnické školy Šumperk měly 6. 6. 2019 svůj velký den. Jejich touha vyhrát, nadšení z pohybu a  tvrdá dřina na tréninzích se vyplatily a dívky se po úspěších v několika postupových kolech mohly zúčastnit celostátního kola soutěže Česko se hýbe.

Česko se hýbe je projekt Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, zaměřený na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví.
V době, kdy je každý druhý Čech ohrožen nadváhou či obezitou, se snaží „rozhýbat celé Česko“ 
a prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace.  Žáci základních a středních škol soutěží v kratším sportovně- tanečním  představení. Žáci i učitelé šumperské zdravotnické školy s touto myšlenkou souhlasí  a každoročně se akce účastní. Letos jejich úsilí bylo korunováno velkým úspěchem- třetím místem v celostátním kole soutěže, vyhraným pohárem a medailemi a  v neposlední řadě krásným výletem do hlavního města spojeným se spoustou zábavy.

„Vymýšlení choreografie vystoupení a jeho nácvik nám zabralo dost času, ale stálo to za to,“ říká Adéla Vincourová, jedna z tanečnic . „Na pódiu jsme si to užily, rozjely jsme to naplno a vůbec jsme neměly trému.“  „ A navíc  jsme skvěle připraveny na léto,  postavu do plavek nemusíme řešit ani jedna. Pohyb je lepší než dieta,“ se smíchem dodává její spolužačka Lucie Krystková. Fotografie z akce její slova jen potvrzuje.  A všichni už se těší na příští ročník.                               Mgr. Tomáš Všetíček                                             

   

Dne 26. 4. 2019 se konala akce DEN ZEMĚ v parku u VILY DORIS v Šumperku. Jedním z míst, na kterém se mohli návštěvníci této akce zastavit, bylo stanoviště SZŠ Šumperk. Zde žáci a žákyně třetího ročníku naší školy vyučovali praktickou formou základy první pomoci. Předváděli a učili děti a veřejnost základy obvazové techniky, kterou je možné využít při fixaci zlomenin nebo při ošetření ran na celém těle, postupy zástavy krvácení, dále jak vyšetřit a ošetřit zraněného člověka v bezvědomí a kardiopulmonální resuscitaci.

Akce se zúčastnili žáci třídy 3.B: Klára Vítková, Adéla Kryštofová, Tereza Zapletalová, Jan Žaitlík,Tereza Štulajterová, Adéla Jurková

 

Ve středu 24. 4. 2019 se konal 41. ročník soutěže Středoškolská odborná činnost na Vile DORIS v Šumperku. Naši školu reprezentoval Vojtěch Bartoš (2.A) s prací nazvanou Varhany v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Téma si Vojta zvolil sám, protože ho tato problematika zajímá, což bylo na jeho práci, zejména na osobní prezentaci, vidět     
a promítlo se to i do jeho hodnocení. V okresním kole se umístil na 1. místě a postoupil do krajského kola. Krajské kolo se konalo 15.5.2019 v Olomouci, kde se umístil na krásném 4. místě.                                        

Za reprezentaci naší školy Vojtovi děkujeme a moc gratulujeme.                                                                 

                                           Mgr. Marcela Köhlerová    

 

Dne 29.4.2019 jsme navštívili žáky pátého ročníku a dopravního kroužku na ZŠ Hanušovice a udělali jsme dvouhodinovou praktickou přednášku první pomoci. Žáci pátého ročníku mají v učebních osnovách v rámci učiva přírodovědy základy první pomoci a tato přednáška jim měla rozšířit jejich teoretické informace z učebnice. Cílem setkání bylo prakticky seznámit žáky s „laickou“ předlékařskou první pomoci tak, aby byli schopni zareagovat v běžném životě na jednotlivé životu nebezpečné a ohrožující situace.  

V prvním bloku besedy jsme žáky seznámili s ošetřením zlomenin, s druhy krvácení a způsoby ošetření jednotlivých ran. V závěru teoretické části jsme rozebrali, jak ošetřit např. popáleniny, omrzliny, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, pokousání psem, ale i odstranění přisátého klíštěte aj. V neposlední řadě si žáci ujasnili, jak reagovat při nálezu člověka, který je v bezvědomí, nebo upadne do mdloby a zdůraznili si protišoková pravidla.

Ve druhé části, která byla zaměřena prakticky si žáci v jednotlivých skupinách, na odborných pomůckách a na svých spolužácích vyzkoušeli např. následující činnosti:

- aplikaci závěsného šátku při zlomenině horní končetiny,

- použití tlakového obvazu a škrtidla při krvácení,

- použití mašličkového obvazu při řezné ráně,

- manipulaci s obvazovým materiálem a šátkem, např. vytvoření tvz. „pacičky“ na horní končetině (ruce) při krvácení,

- nepřímou masáž srdce a umělé dýchání,

- manipulaci s raněným člověkem do zotavovací tzv. Rautekovy polohy.

                                                                                                                                                                        Mgr. Marcela Köhlerová

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.