foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt                

V dubnu se na SZŠ Šumperk uskutečnil již 6. ročník Olympiády z  Klinické propedeutiky, a to dne 4. 4. 2019 krajské kolo a dne 25. 4. 2019 celorepublikové kolo s mezinárodní účastí. Byli jsme potěšeni, že i tento rok se soutěže zúčastnily školy z několika krajů České republiky včetně SZŠ Bratislava ze Slovenské republiky.

          V krajském kole soutěžili vítězové školních kol ze SZŠ v Hranicích, Prostějově a Šumperku. Celorepublikového kola s mezinárodní účastí se zúčastnili vítězové školních a regionálních kol ze SZŠ v Bratislavě, Prostějově, Šumperku, ze SZŠ a VOŠz v Nymburce, Plzni, Zlíně a ze Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické s.r.o. Břeclav.

        Na ubytování, stravování a hodnotné ceny pro soutěžící poskytl dotaci Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor školství a mládeže. Ceny byly pořízeny i z finančního příspěvku z dotačního programu „Pedagogická sekce České asociace sester“. Drobné dárky soutěžícím věnovala společnost AGEL a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Propagační předměty jako drobnou upomínku na naše město věnoval Městský úřad Šumperk. Všichni účastníci si také mohli prohlédnout krásy města Šumperka.

          Žáci ve svých prezentacích popisovali různé vyšetřovací metody, se kterými se setkali a které je zaujaly v předmětu Klinická propedeutika – např. gastroskopie, mamografie, EEG, MR, vyšetření očí, nukleární medicína. Další práce se zabývaly např. problematikou spánku a jeho poruchami, využitím inzulínové pumpy v léčbě diabetu mellitu, jídelníčkem při antikoagulační léčbě, cystickou fibrózou atd. Některé byly obohaceny i vlastní stáží na daném pracovišti či popisem vlastních zkušeností s danou problematikou.

        Úroveň všech prezentací byla, jako každoročně, velmi vysoká. Jejich hodnocení nebylo vůbec snadné. Na hodnocení prací se podílely 2 poroty – odborná a studentská.  Odborná porota byla složena z přítomných odborných učitelek pozvaných škol a naši školu v celorepublikovém kole zastupovala Karla Nikodémová, vrchní sestra Nemocnice Šumperk, a.s. Studentskou porotu tvořily dvě žákyně třetího ročníku.

 

               V rámci obou kol byla vždy odbornou porotou vyhlášena první tři místa. Rovněž byla vyhlášena nejlepší práce podle studentské poroty.

               V krajském kole bylo prezentováno celkem 8 prací. Na prvním místě se umístili se svou prací „Spánek a jeho poruchy“ žáci ze SZŠ Prostějov Petr Ptáčník a Natálie Szymszová, na druhém místě s prezentací „EEG“ žákyně ze SZŠ Šumperk Běla Kořalková a Aneta Šubrtová a třetí místo obsadila žákyně ze SZŠ Šumperk Petra Kimmerová s prací „Mamografie“. První dvě místa postoupila do celorepublikového kola s mezinárodní účastí. Studentská porota vyhodnotila jako nejlepší práci prezentaci Beáty Švrčkové a Gabriely Černé ze SZŠ Hranice „Mamografie“.

            V celorepublikovém kole s mezinárodní účastí bylo prezentováno celkem 11 prací. Vítězem se staly žákyně ze SZŠ Šumperk Běla Kořalková a Aneta Šubrtová s prací „EEG“. Na druhém místě se umístily žákyně ze SZŠ Bratislava Kristína Sollárová a Zuzana Mihaliková s prezentací „Využitie inzulínovej pumpy v liečbe diabetes mellitus“. Třetí místo obsadily žáci ze SZŠ Prostějov Petr Ptáčník a Natálie Szymszová s prací „Spánek a jeho poruchy“. Studentskou porotou byla jako nejlepší práce ohodnocena prezentace Kateřiny Kantorové ze SZŠ a VOŠz Zlín „Cystická fibróza“.

              Nejen výherci obdrželi za umístění krásné ceny. Sladkost, drobný dárek a věcná upomínka na město Šumperk byly odměnou všem soutěžícím. Všechny odborné učitelky zúčastněných škol i soutěžící si prohlédli v doprovodu naší paní ředitelky Mgr. Zuzany Gondové kostel Zvěstování Panny Marie, který se nachází v těsné blízkosti naší školy a je zapsán do seznamu kulturních památek.

              Poděkování patří všem soutěžícím za jejich výkony, členům odborné i studentské poroty za jejich hodnocení. Také naší paní ředitelce, realizačnímu týmu učitelů, zaměstnanců a žáků za vytvoření podmínek pro zdárný průběh soutěže.

      Již nyní se těšíme na další zajímavé práce, kterými nás žáci jistě překvapí v dalším ročníku Olympiády.

                                                                                                                                                                  Mgr. Andrea Krestýnová

 

V rámci projektu ,,Cesta za poznáním“, 2018-1 -CZ01- KA102 – 047143, vyjede první skupina 10 děvčat na zahraniční stáž do slovenského Holíče. Do přípravy byla zahrnuta prohlídka Domova pro seniory v Šumperku. Hlavním cílem bylo načerpání vědomosti v oblasti péče o seniory. Žákyně si během zasvěceného výkladu doplnily informace a praktické rady, které zužitkuji během stáže, která se uskuteční od 2.6 – 15. 6. 2019.                Mgr. Eva Čmakalová

 

Žáci naší školy podpořili již třetím rokem osvětovou kampaň "Rozsviťme se modře" v rámci Světového dne autismu, kterou připravil Dětský klíč Šumperk. Barva modrých balónků symbolizuje oblast komunikace. O jejich nafouknutí  se letos (2. 4.) postarala třída 2. A.  

                                                                                                                                           Mgr. Petra Unzeitigová

 

Žáci naší školy se tradičně účastní soutěže s názvem „Somatologický den“, kterou organizuje SZŠ a VOŠZ Olomouc, letos proběhl již 12. ročník. Soutěž se konala 25. dubna 2019 a hodnoceno bylo celkem 14 prací. Prezentace obsahovaly velmi různorodá témata z oblasti anatomie a fyziologie lidského těla. Soutěže se zúčastnili žáci SZŠ Olomouc, Šumperk, Hranice, Prostějov a Ústní nad Orlicí.Naši školu velmi kvalitně reprezentovaly žákyně, které byly vybrány již ve školním kole soutěže ze Somatologie, ve kterém se umístily na prvních dvou místech.Ze třídy 1.A soutěžily Magdaléna Švédová a Klára Šofrová, z 1.B Viktorie Maixnerová a Barbora Mekysková. Obě práce byly na téma „Těhotenství“.

Všechny přednesené prezentace byly na velmi vysoké úrovni a pro porotu bylo velmi obtížné vybrat tu nejlepší. Odborná porota vyhlašuje nejlepší práci každé zúčastněné školy, z našich prezentací vybrala porota jako úspěšnější práci Magdalény Švédové a Kláry Šofrové.

Našim žákům blahopřejeme k úspěchu, děkujeme za důstojnou reprezentaci školy a přejeme hodně sil do dalších soutěží.

                                                                                   Zapsala Mgr. Ida Žváčková, výchovná poradkyně

 

 

V mrazivém, ale slunečném počasí přivítalo studenty 2. ročníku bývalé hlavní město Polska Kraków. Navštívili je v rámci odborné historické exkurze a měli možnost prohlédnout  si jak sídlo polských králů Wawel, tak centrum starého města s jeho významnými kulturními památkami.

Po celou cestu byl k dispozici erudovaný průvodce, který studentům záživnou formou přiblížil dějiny Polska a česko-polských vztahů a přidával i méně známé zajímavosti – např. dům na krakovském  náměstí, kde slavil svou čtvrtou svatbu český král Karel IV.

Další zastávkou v Polsku byla návštěva bývalého německého koncentračního tábora Osvětim – Březinka,  jehož pozůstatky svou autenticitou umocnily  znalosti žáků o hrůzách páchaných nacisty během druhé světové války.

                                                     Mgr.Zdeňka MarkovskáCopyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.