foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt 

Ve středu 27. března 2019 se naše škola, stejně jako v minulých letech, zúčastnila soutěže s názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“, kterou organizuje SZŠ a VOŠ Zlín. Šlo již   o XV. ročník Festivalu ošetřovatelských kazuistik. Jde o prezentaci nejzajímavějších případů ošetřovatelské péče poskytované pacientům, se kterými se setkali žáci 3. a 4. ročníků SZŠ oboru Zdravotnický asistent v průběhu praktického vyučování.Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 10 zdravotnických škol. Kromě naší školy přijeli prezentovat svoje práce i žáci ze Zlína, Vsetína, Uherského Hradiště, Kroměříže,  Frýdku-Místku, Brna (Jaselská), Brna (Grohova), Blanska a Nového Jičína.

Naši školu reprezentovali žáci třídy 4.A Martina Tichá a Ondřej Till se svoji prací  „Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s poraněním hrudníku“. I když se v letošním roce neumístili na předních místech, reprezentovali nás velmi profesionálně. Jejich prezentace, slovní projev i kultura vystupování byla na vysoké úrovni.

Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně se zúčastnily jako divačky i 2 žákyně třetích ročníků, které se ve školním kole umístily na stupních vítězů – Aneta Urbášková, která zastupovala naši školu ve studentské porotě, kde si vylosovala pozici předsedkyně, a Adéla Jurková, která usedla mezi publikum a celý program bedlivě sledovala. 

Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře, všechny práce byly na vysoké úrovni. Současně děkujeme i paní učitelce Mgr. Miroslavě Šopíkové za odborné vedení práce a podporu Martiny a Ondry.                       Mgr. Marcela Köhlerová

HODNOCENÍ 14. ROČNÍKU STUDENTSKÉ SOUTĚŽE „PSYCHOLOGIKÁ OLYMPIÁDA“

                             

Školní kolo 14. ročníku psychologické olympiády na téma „Síla okamžiku“ se uskutečnilo na naší škole 20. 2. 2019. Zúčastnilo se 8 studentů z 2. – 4. ročníků. Výherci, kteří se umístili na prvních třech místech tohoto kola, nás reprezentovali v regionálním kole. Letošní rok hostila soutěžící regionálního kola dne 7. 3. 2019 VOŠz a SZŠ Emanuela Pöttinga v Olomouci. Nové tváře, prostředí, zážitky a zkušenosti, svoji pravou „sílu okamžiku“ zažívaly Kateřina Skalická (4.A), Petra Červenková (4.A) a Radka Pokorná (2.A) při prezentaci svých prací a sledování vystoupení dalších 8 soutěžících. V konkurenci obstály se ctí. Děkujeme.                                                                Zapsala Mgr. L. Rolincová

 

HODNOCENÍ 14. ROČNÍKU STUDENTSKÉ SOUTĚŽE „PSYCHOLOGIKÁ OLYMPIÁDA“

Dne 20. 2. 2019 proběhl na naší škole 14. ročník psychologické olympiády. Školního kola se zúčastnilo 8 studentů z 2. – 4. ročníků. Výherci, kteří se umístili na prvních třech místech tohoto kola, nás budou reprezentovat v regionálním kole. Letošní rok se uskuteční na VOŠz a SZŠ Emanuela Pöttinga.

       Celým odpolednem nás provázel Patrik Hypr a Patricie Kittlerová, žáci třídy 2. B, kteří nám představili porotce a soutěžící. Technické zázemí zajišťovala Adéla Jurková (3. B).Porota se dělila na odbornou a na studentskou. Do studentské poroty zasedaly Nicol Strouhalová a Lucie Baďurová, žákyně čtvrtých ročníků. Bedlivě pozorovaly a hodnotily prezentaci očima studentů. Do odborné poroty zasedla naše paní ředitelka Mgr. Zuzana Gondová a paní učitelka řídící praktické vyučování
Mgr. Eva Čmakalová. Třetím členem odborné poroty byla jako předsedkyně a zároveň náš čestný host
Mgr. Anna Bukovská. Celou soutěž zahájila úvodním proslovem Mgr. Zuzana Gondová.

       Na téma „ Síla okamžiku ¨ jsme si vyslechli různorodé a mnohdy velmi zajímavé a emotivní práce. Hodnocení žáků nebylo vůbec lehké. A velice často jsme se nad prezentacemi pozastavili a zamysleli se. Avšak naše komise vybrala ty nejlepší.Na prvním místě se s největším bodovým hodnocení umístila Kateřina Skalická (4. A). Na druhém Tobiáš Lutonský (2. B) a na třetím místě Radka Pokorná (2. A).Za studentskou porotu se na prvním místě umístil Tobiáš Lutonský.

            Soutěž se velice vydařila. Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, jejich práce mě oslovily a donutily se nad některými informacemi zamyslet. A také dalším členům poroty, kteří hodnotili takto dobré práce. Přeji mnoho štěstí našim výhercům při reprezentaci v regionálním kole. Doufám, že se vám bude dařit.

                                                                                                                     Zapsala členka studentské komise Nicol Strouhalová ze  třídy 4. A

                          

  

Pátek 22.3. byl dnem soutěžním. První ročníky bojovaly s tématy ze somatologie, druhé ročníky prezentovaly práce z klinické propedeutiky a také proběhlo školní kolo ve Středoškolské odborné činnosti. Odborná i studentská porota bedlivě sledovala všechny soutěžící a nakonec rozhodla. Děkujeme všem za krásné dopoledne a vítězům blahopřejeme!!!!!                                Eva Čmakalová

SOMATOLOGIE:

1.místo: Klára Šofrová, Magdaléna Švédová 1.A                                                 Cena studentů:

2.místo: Viktorie Maixnerová, Barbora Mekysková 1.B                                        Barbora Gorčíková, Andrea Gajdošíková 1.A

3. místo: Zuzana Vysloužilová, Anežka Jílková 1.A

 

KLINICKÁ PROPEDEUTIKA                                                                                 SOČ

1. místo: Běla Kořalková,  Aneta Šubrtová 2.B                                                     1. místo: Vojtěch Bartoš 2.A

2. místo: Petra Kimmerová 2.A + cena od studentů

3. místo: Pavlína Dvořáčková, Marie Sára Machálková 2.B

 

  

Bylo 10.3. a vybraní žáci z několika šumperských středních škol, včetně té naši (Střední zdravotnická škola), byli vypraveni na 20ti hodinovou cestu do Itálie, do městečka zvaného Sulmona. Toto město je již nějakou dobu partnerským městem města Šumperka. Spolu se žáky jel pedagogický dozor a zástupci města Šumperk, starosta Tomáš Spurný.

Žáci byli po dobu pěti dní jednotlivě ubytováni v hostitelských rodinách, kde museli prokázat svoji schopnost komunikace v anglickém jazyku, kde jim byla zajištěna veškerá strava, pohodlí a vlídnost italských rodin. Dospělí účastníci (pedagogové a zatupitelé Šumperka) měli zajištěné ubytování v podniku zvaném Bed and Breakfast.

Program WEET – „We are the Europe. Euroskepticismus? No, thanks!“ spočíval především v přiblížení výhod Evropské unie mladým lidem, žákům středních škol. Žáci, pedagogové i zástupci města se zúčastnili různých konferencí, kde měli možnost vyjádřit své názory i studenti ze Sulmony. Program se snažil otevřít žákům oči v zásadních otázkách týkajících se důležitosti míru a spolupráce Evropských zemí. V programu nechyběla ani prohlídka historické části krásné Sulmony, výlety do blízkého okolí nebo ochutnávka tradičních sulmonských pokrmů a produktů.

Díky projektu WEET se spolupráce Šumperka a Sulmony (nebo také České republiky a Itálie)mnohonásobně prohloubila. Tento projekt pomohl i k navázání spousty nových, a doufejme, že i dlouho trvajících přátelství. Těšíme se na den, kdy budeme moci Sulmoně její pohostinnost oplatit.                      Ing. Lenka Staňková

  

 

19 žáků 3. a 4. ročníků se rozhodlo oslavit jaro darováním krve. 21.3. v 7,00 hod. se sešli na Transfúzní službě v Šumperku, aby darovali nejcennější tekutinu. 5 žáků přišlo darovat poprvé, dokonce 1 žákyně ze 3. ročníku v den svých 18. narozenin. Velmi si vážíme těchto žáků, kteří jdou příkladem nejen svým vrstevníkům.

                                                                                                                   Mgr. Eva Čmakalová

    Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.