foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktRok se s rokem sešel a vše okolo nás připomíná adventní čas. Tak jako tradičně v minulých letech i letos žáci 2. - 4. ročníků připravili vánoční besídky pro různá zdravotnická, sociální či výchovně vzdělávací zařízení. Program vánočních besídek si žáci přichystali zejména dle věku klientů. Těm nejmenším zahráli pohádky O červené řepě, O Sněhurce a sedmi trpaslících aj., pro o něco starší jedince si žáci nachystali stanoviště s různými soutěžemi, nechybělo ani zpívání koled pro navození správné vánoční atmosféry včetně předávání vánočních přáníček, které vyráběli žáci 1. ročníků. Pro každého z klientů bylo rovněž zajištěno i něco sladkého na zub. Vánoční besídky se vyvedly na výbornou, čímž všem zúčastněným žákům děkujeme za kreativní a aktivní přístup k této aktivitě, zvlášť když dokázali vykouzlit úsměv na tváři a zpestřit adventní čas těm, kteří mnohdy nikoho jiného nemají.

 

 

Ve středu 5. 12. 2018 se Nemocnicí Šumperk a.s. nesl cinkot zvonků andílků, kteří společně s čerty a Mikulášem navštívili dětské oddělení nemocnice. Zde žáci rozjasnili obličeje všech dětských pacientů, kterým za přednesenou říkanku nebo zazpívanou písničku předali sladkou pozornost. I přes počáteční strach z čertů nakonec děti řekly básničky, zazpívaly a andílkům poslaly pusinku. Největší radost jim udělaly samozřejmě sladkosti z předaných balíčků od Mikuláše.

Mikuláš v doprovodu čertů a andělů zavítal i za klienty na interní oddělení - ošetřovatelský a sociální úsek a na kožní oddělení. Žáci zde zazpívali vánoční koledy a ve spolupráci s kaplankou Mgr. Lenkou Topolanovou předali pacientům malou pozornost – přáníčka a perníčky.

A nakonec se Mikuláš s andělem a čertem vydali i na oddělení chirurgie, urologie, ortopedie a interní oddělení muži a ženy, kde společně pozdravili klienty i zdravotnický personál a popřáli krásný adventní čas.                   Sepsaly Mgr. Anežka Gronychová a Mgr. Andrea Krestýnová

 

 

                                                                                 

Naše škola získala pro tuto oblast podporu od Olomouckého kraje z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2018“. Rok 2018 jsme se na naší škole rozhodli věnovat zdravému životnímu stylu, seznámení s infekčními, civilizačními chorobami, prevenci a první pomoci při úrazech. Tématům jsme se věnovali při soutěži první pomoci a ekologické konferenci v závěru loňského školního roku. Ceny do soutěží byly poskytnuty právě z tohoto projektu. V letošním školním roce se přednášky, zabývající se prevencí závislostí, zúčastnili žáci druhých ročníků. Kromě toho jsme vytvořili pomůcky, které nám tuto problematiku připomenou. Další nám pomáhají při přednáškách o první pomoci na okolních školách.            Mgr. Helena Crhonková

 

SZŠ Šumperk se zapojila do pomoci lidem bez přístřeší a to tak, že společně s Armádou spásy a třídou 4.A uspořádali sbírku oblečení a dalších různých věcí. Sbírka probíhala měsíc a půl a všichni se aktivně zapojily a něco ze svého šatníku donesli. Dne 30.11 2018 byla sbírka ukončena věci byly předány pracovníkům Armády spásy. A my všichni doufáme, že jsme touto sbírkou jsme  zajistili lidem bez přístřeší příjemnější a teplejší zimu, díky oblečení které se nám podařilo nashromáždit.          Třída 4.A

Do Domova pro seniory v Šumperku zavítal Mikuláš v doprovodu nepostradatelné dvojice anděla a čerta.  Celá akce začala vystoupením dětí z mateřské školky. Poté přišla první kostýmovaná trojice již zmiňovaných postav na chvíli do společenského sálu, aby navodila tu správnou atmosféru. Následně se k ní přidaly další dvě trojice ve stejné sestavě a začalo obcházení klientů, kteří se nemohli na besídku z různých důvodů dostavit. Mikuláš, anděl a čert tak svou návštěvou a drobnými dárečky potěšili celou řadu seniorů.               Mgr. Petra Unzeitigová

 Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.