foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt  Na konci školního roku jsme společně s našimi žáky zavítali do některých základních škol v okolí Šumperka, abychom dětem předvedli a současně je i naučili základní postupy v první pomoci. Naše cesty vedly do ZŠ Postřelmov, Ruda nad Moravou, Nový Malín, Vikýřovice a ZŠ při lázních Bludov.

  Naši žáci vždy nejprve ukázali správné postupy první pomoci a následně si vše děti ze základních škol podle našich instrukcí vyzkoušely. Zaměřili jsme se na kardiopulmonální resuscitaci u dětí a dospělých, vyšetření zraněné osoby, ošetření a manipulaci se zraněným v bezvědomí, šátkové obvazy vhodné k fixaci zlomenin nebo ke krytí různých ran a postup při zástavě krvácení.

            Na ZŠ Vikýřovice naše děvčata místo nácviku postupů první pomoci asistovala a pomáhala při soutěži první pomoci.

Těchto akcí se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků:

1.A – Vendula Kobzová, Barbora Gorčíková, Tereza Trčková,

1.B – Eliška Benešová, Anastázie Skoumalová, Valérie Pojmonová, Gabriela Kostková, Tereza Netopilová, Kateřina Adamcová,

2.A – Dana Sedláčková,

2.B – Pavlína Dvořáčková, Lukáš Pavelek.

                                                                                       Mgr. Anežka Gronychová

 

           

 

Ve dnech 2. 6. - 15. 6. 2019 proběhla první cesta deseti žákyň 3. ročníku na Slovensko. Stalo se tak v rámci akce Erasmus +. Žákyně pracovaly ve městě Holíč v tamních domovech pro seniory. Zdokonalily se nejen v ošetřovatelské péči o svěřené klienty, ale také získaly mnoho cenných zkušeností v oblasti sociální péče.

     Náplní této stáže nebyla jen „práce“, ale dostaly jsme také možnost seznámit se s krásami a kulturou Slovenska. Navštívily jsme např. hlavní město Slovenska Bratislavu, poznaly historické centrum města Skalica a také jsme se procvičily ve slovenské jazyce.

     Byly jsme úplně první na škole, kdo cestoval s Erasmem + a jsme rády, že jsme mohly být u toho! Věříme, že jsme položily pevné základy nové cesty. Dalším 10 žákům, kteří pojedou na podzim 2019, přejeme, aby se jim pobyt vydařil, tak skvěle jako nám.

                                                                                                                                                             Mgr. Petra Unzeitigová + 10 prvních žákyň

 

Akce proběhla ve dnech 10. - 11. června 2019 v prostorách Střední zdravotnické školy Jaselská a rovněž v ulicích města Brna. Soutěžilo 31 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky a 1 družstvo ze Střední zdravotnické školy v Trenčíně ze Slovenska. Hodnotící komise byla z  řad lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna a z odborných učitelek. V letošním roce prošla soutěž významnou změnou a soutěžící družstva v kategorii středních škol i vyšších odborných škol prošla celkem osmi stanovišti. Na čtyřech stanovištích byla poskytována první pomoc při různých situacích v terénu nebo domácnosti s využitím pomůcek. Na jednom stanovišti poskytovala soutěžní družstva první pomoc při dopravní nehodě. Na dalších stanovištích řešili soutěžící testové úlohy, prošli testy fyzické zdatnosti a stanovištěm relaxace.  Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili, nebyly jim jako v předchozích letech sdělovány ztrátové body.

Naši školu reprezentovalo v kategorii A – SZŠ družstvo ve složení: Šimon Sedlář, Tereza Dvorovčíková, Kateřina Svobodová  ze třídy 2.A. V této kategorii soutěžilo 23 družstev a naše družstvo obsadilo 15. místo.

Letos hodnotíme naši účast trochu rozporuplně. Nebyli jsme připraveni na její výraznou změnu oproti předchozím ročníkům, kdy na stanovištích byli maximálně 2 zranění. Celá soutěž byla poměrně fyzicky náročná. Na stanovištích byl větší počet zraněných 4 – 5 i více, což dělalo družstvu problém při určování priorit. Oceňujeme ale aktivitu družstva, koordinaci v týmu a nevzdání boje i ve velmi náročných situacích.

                                                                 Mgr. Miroslava Šopíková

Výsledek obrázku pro znak města Å¡umperk 

Naše škola získala v tomto kalendářním roce dotaci města Šumperk pro neziskové akce na projekt Kurzy první pomoci 2019. Cílem projektu bylo připravit vybranou skupinu žáků, kteří by působili jako školitelé první pomoci. V měsíci dubnu jsme uskutečnili sérii čtyř kurzů první pomoci, které byly určeny pro vybranou skupinu žáků naší školy. Těchto kurzů se zúčastnilo kolem 30 žáků 1. a 2. ročníku. Součástí kurzů byl nácvik poskytování první pomoci, nácvik přednášek a instruktáží pro veřejnost. Žáci procvičovali komunikační schopnosti, nacvičovali spolupráci a improvizaci při poskytování první pomoci, připravovali se na simulaci jednotlivých poranění. Tato proškolená skupina žáků je připravená nám pomáhat při instruktážích první pomoci pro různé věkové skupiny šumperského regionu.

                                                                                                                                    Mgr. Miroslava Šopíková

 

 

Ve středu 5. června 2019 proběhlo na Střední zdravotnické škole v Šumperku školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Této soutěže se zúčastnilo 55 žáků třídy 2.A a 2.B, což je 98 % žáků obou tříd, 1 žákyně nebyla přítomna.  Celkem v obou třídách soutěžilo 9 družstev
v počtu 4 - 5-ti členů. Žáci řešili modelové situace na dvou stanovištích. Ošetřovali zraněného s úrazem elektrickým proudem, v bezvědomí, s poraněním břicha. Na druhém stanovišti ošetřovali zraněné s žilním krvácením, zlomeninou horní končetiny a s cizím tělesem v ráně.

V celkovém hodnocení na obou soutěžních stanovištích se nejlépe umístila tato družstva:

  1. místo: Sedlář Šimon, Dvorovčíková Tereza, Svobodová Kateřina, Rosáková Tereza, Kimmerová Petra
  2. místo: Kořalková Běla, Horká Andrea, Kořízková Veronika, Kittlerová Patricie, Žejdlíková Daniela
  3. místo: Dvořáčková Pavlína, Plisková Kristýna, Blaťáková Klára, Malá Ivana, Smolková Noemi

Jako nejlepší velitelé byli vyhodnoceni: Sedlář Šimon, Šubrtová Aneta, Dvořáčková Pavlína.

Díky této soutěži si žáci vyzkoušeli zejména své praktické dovednosti z první pomoci a to v situacích, které jsou podobné skutečným úrazům z denního života. Žáci si měli možnost prověřit své reakce ve stresových situacích, organizační a komunikační schopnosti. Nejlepšího výsledku v soutěži dosáhli žáci, kteří celý školní rok pracovali v kroužku první pomoci. Do práce figurantů a pomocníků při organizaci soutěže se zapojilo 6 žákyň z 1. ročníků, kterým děkujeme za vytváření modelových situací.                                          Mgr. Anežka Gronychová

 Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.