foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt 

 

Žákyně 3.A Kamila Němcová a Alžběta Müllerová v době nouzového stavu  pomáhají v Domově se zvláštním režimem v Jedlí.

         DĚVČATA JSTE ÚŽASNÁ!

                                                       

Naši čtvrťáci v rámci nouzového stavu nastoupili na pracovní povinnost. Většina z nich je umístěna do Nemocnice Šumperk, 3 žáci jsou v Jesenické Nemocnici, 3 žáci v Alzheimer centru v Zábřehu a 1 žákyně v LÚ Paseka.

Děkujeme všem žákům za jejich práci!! Vedení školy.

Jako každý rok, tak i letos se zapojila naše škola do celostátní sbírky ,, Bílá pastelka". Pastelku pomáhají prodávat naši žáci, ale bohužel letos byla výuka převedena na výuku distanční a žáci se do školy nemohli dostavit. Proto jsme neváhaly a do prodeje pastelky jsme se zapojily my učitelky.

Děkujeme všem, kteří přispěli. Děkujeme zvláště protože v této nelehké době myslí na druhé.

Mgr. Eva Čmakalová a Mgr. Ladislava Michálková

 Copyright © 2020 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.