foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ

Vyhláška

Termínový kalendář 2023/24

Školní řád

Výroční zpráva 2022/2023

Plán práce pro rok 2023/2024

Vnitřní řád domova mládeže

Krajský plán primární prevence rizikových projevů chování v OK

Národní strategie primarní prevence 2019-2027

Strategie prevence RCH na SZŠ a VOŠZ Šumperk 2023-2026

CERTIFIKÁTY OLOMOUCKÉHO KRAJE

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP Praktická sestra - denní studium

ŠVP Praktická sestra - večerní studium

 

TISKOPISY KE STAŽENÍ 

Postup při uvolňování z výuky TV
Lékařský posudek k uvolnění z TV

 

 

 

Oznámení o ukončení studia

Žádost o přestup

Uznání předchozího vzdělání

Uvolnění z vyučování

Uvolnění z TV

Přijetí do vyššího ročníku

Přerušení studia

 

 

 

ARCHIV

Plán práce pro rok 2022/2023

Termínový kalendář 2023/24

Termínový kalendář 2020/21

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2019/2020

Termínový kalendář 2019/20

Vyrocni_zprava2018-19.pdf

Plán práce pro rok 2019/2020

Výroční zpráva 2017/2018

Termínový kalendář 2018/19

Plán práce pro rok 2018/2019

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2016/2017

Plán práce pro rok 2017/2018

Termínový kalendář 2017/18

 

 

Zájemci o večerní studium si mohou stáhnout PŘIHLÁŠKU KE STUDIU KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ.Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.