foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt


Vážení rodiče, 
ve dnech 9. - 10. 5. 2024 proběhnou volby do Školské rady SZŠ Šumperk. Rada pro střední školu se skládá ze 6 členů (2 zástupci pedagogů, 2 zástupci zřizovatele a 2 zástupci rodičů, popř. zletilých žáků). V současné době pracujeme na výběru kandidátů a přípravě hlasovacích lístků. Pokud byste měli zájem ve školské radě pracovat (jedná se o tříleté funkční období), kontaktujte nejpozději do 30. 4. 2024 ředitele školy. 
Děkujeme.  Mgr. Kateřina Štrpková

 

Vyhlášení Výzvy na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšší odborných škol v roce 2024.

IS-INTEGRACE bude pro zakládání žádostí otevřen od 01.12.2023 do 10.01.2024.  https://is-integrace.msmt.cz/

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 10. 01. 2024.

 

STIPENDIEM PRO ROMSKÉ STUDENTY

Možnosti stipendia a další podpora pro romské studenty   https://www.romskastipendia.cz/

 

 PŘÍSPĚVKY NA OBĚDY

Dotační program Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji. 

Zákonný zástupce musí vyplnit čestné prohlášení a doručit ho do školy (osobně, emailem, poštou). 

čestné prohlášení ke stažení zde: 

https://www.olkraj.cz/04-05-prispevky-na-obedy-do-skol-v-olomouckem-kraji-prijem-zadosti-24-7-1-9-2023-cl-5992.html

Vyhlášeno 2. kolo žádostí o dotaci v DP 04_05 Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji . Žádosti bude možné podávat v termínu od 2. 1. 2024 do 19. 1. 2024.

 

 

 

 

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.