foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktSTIPENDIEM PRO ROMSKÉ STUDENTY

Možnosti stipendia a další podpora pro romské studenty   https://www.romskastipendia.cz/

Uzávěrka pro odeslání online žádostí včetně povinných příloh je 17. července 2023.  

 

PŘÍSPĚVKY NA OBĚDY

Dotační program Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji. 

Zákonný zástupce musí vyplnit čestné prohlášení a doručit ho do školy (osobně, emailem, poštou). Příjem žádostí ve škole do 31. 8. 2023.

čestné prohlášení ke stažení zde: 

https://www.olkraj.cz/04-05-prispevky-na-obedy-do-skol-v-olomouckem-kraji-prijem-zadosti-24-7-1-9-2023-cl-5992.html

 

 

 

 

 

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.