foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktVážení rodiče,

18.11.2020 v odpoledních hodinách (proběhne 1. čtvrtletní klasifikační porada, po ní budou následovat rodičovské schůzky distanční formou od 15:00 - do 17:00 (emailem, telefonicky). Třídní učitel v případě neprospěchu či nespolupráce při distanční výuce žáka, bude jeho rodiče kontaktovat.

V Šumperku: 11.11.2020                                                                                           Mgr. Zuzana Gondová v.r.

 

Vážení rodiče,

          předáváme vám (za nezletilé žáky) a zletilým žákům informace k volbám do ŠKOLSKÉ RADY na Střední zdravotnické škole v Šumperku. Ve dnech 10. – 11. 11. 2020 proběhnou na naší škole volby do Školské rady SZŠ Šumperk. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se bude pravděpodobně hlasovat elektronicky.

          Prosíme touto formou zájemce o práci v radě z řad rodičů, aby kontaktovali vedení školy (reditel@szssumperk.cz) do 1. 11. 2020, rádi vás zařadíme na hlasovací lístek.

 

V Šumperku 26. 10. 2020                                                                                         Mgr.  Zuzana  Gondová, v.r.

 

Vážení rodiče,

 

     současná epidemiologická situace v naší republice a nová opatření z MŠMT se stále mění a vyvíjí. Z tohoto důvodu Vás chci všechny informovat o možnosti opětovného uzavření školy a nastolení distančního vzdělávání, které je teď pro žáky povinné. V současné době nám není známa pozitivita na COVID – 19 u žáků a učitelů. Přesto Vás chci poprosit o maximální spolupráci a přípravu na možnou distanční výuku. Je zapotřebí mít stabilní připojení k internetu a žák by měl mít přístup k počítači nebo notebooku.

 

V případě nějaké poruchy počítače může škola v krizové situaci krátkodobě zapůjčit 3-4 notebooky, tento požadavek hlaste mně nebo Mgr. Zelenému (zeleny@szssumperk.cz).

 

     Chci Vás informovat, že podnikáme v tomto směru kroky k co nejkvalitnějšímu zabezpečení distanční výuky ze strany školy a snažíme se na tuto možnost co nejlépe připravit.

 

 

 V Šumperku 29.9. 2020                                                     Mgr. Zuzana Gondová, ředitelka školy.

 

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.