foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

Ředitelka školy

Mgr. Zuzana Gondová

Tel: 583 213 074

gondova@szssumperk.cz

odborné předměty

Zástupce ředitelky školy

Mgr. Pavel Zelený

Tel: 583 213 673

zeleny@szssumperk.cz

ekonomie

občanská nauka

 

Učitelka řídící praktické

vyučování

Mgr. Eva Čmakalová

cmakalova@szssumperk.cz

odborné předměty

Výchovná poradkyně 

Mgr. Ida Žváčková

zvackova@szssumperk.cz

odborné předměty

  

 

Ekonomka

Jana Šárníková                

sarnikova@szssumperk.cz

Personalistika, asistentka

Marie Březinová

brezinova@szssumperk.cz

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Crhonková

crhonkova@szssumperk.cz

odborné předměty

metodik environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvět

 

 

Mgr. Tomáš Všetíček

vseticek@szssumperk.cz

tělesná výchova

veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

 

 

Mgr. Jana Menclová

menclova@szssumperk.cz

anglický jazyk

ruský jazyk

občanská nauka 

 Mgr. Anežka Gronychová

gronychova@szssumperk.cz

odborné předměty

školní metodik prevence

 

Mgr. Petra Kabourková

kabourkova@szssumperk.cz

anglický jazyk

tělesná výchova

 

Mgr. Marcela Köhlerová

kohlerova@szssumperk.cz

odborné předměty

 


Mgr. Jana Kovářová

kovarova@szssumperk.cz

český jazyk a literatura

anglický jazyk, dějepis

 

Ing. Vojtěch Reiner

reiner@szssumperk.cz

informační a komunikační technologie

 

 

 

 

Mgr. Jana Reichlová

reichlova@szssumperk.cz

německý jazyk

 

 

 

Mgr. Magdalena Macková

mackova@szssumperk.cz

odborné předměty

 

 

 

 

Mgr. Kamila Foučková 

foučkova@szssumperk.cz

odborné předměty

 

 

 

Mgr. Simona Tomíčková 

tomickova@szssumperk.cz

odborné předměty

 

 

 

 

Jana Nimmrichterová

nimmrichterova@szssumperk.cz

odborné předměty

 

 

 

Mgr. Ludmila Rolincová

rolincova@szssumperk.cz

odborné předměty 

dějepis

 

 

 

Mgr. Miroslava Šopíková

sopikova@szssumperk.cz

odborné předměty

 

  

 

Mgr. Kateřina Štrpková

strpkova@szssumperk.cz

český jazyk a literatura

latinský jazyk

 

Mgr. Petra Unzeitigová

unzeitigova@szssumperk.cz

odborné předměty

 

 

 Ing. Lenka Staňková

stankova@szssumperk.cz

anglický jazyk 

občanská nauka

 

 

 Ing. Dagmar  Doubravová

       doubravova@szssumperk.cz

chemie

matematika

výpočetní technika

 

 

 

Mgr. Lenka Mazánková

mazankova@szssumperk.cz

 odborné předměty

 

           

Mgr. Daniela Nikodémová

       nikodemova@szssumperk.cz

odborné předměty

 

 

 

Mgr. Věra Šertlerová

sertlerova@szssumperk.cz

odborné předměty

 

 

 

 

 

Bc. Kateřina Nebřenská

katerina.nebrenska@szssumperk.cz

 odborné předměty

 

Mgr. Veronika Gettin

gettin@szssumperk.cz

 odborné předměty

 

 

 

Ing. Agáta Janhubová

agata.janhubova@szssumperk.cz

 matematika

biologie

fyzika

tělesná výchova

 

 

Mgr. Jaroslava Bauerová

jaroslava.bauerova@szssumperk.cz

 odborné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Opravilová, Dis.

vychovatelka DM

 

Bc. Ludmila Krátká

vychovatelka DM

 

Anna Vodná

vychovatelka DM

EXTERNÍ UČITELÉ

MUDr. Erika Czyžová

MUDr. Josef Čikl

RNDr. Blažena Dostálová Ph.D.

MUDr. Zuzana Jehlíková

MUDr. Marián Olejník

MUDr. Lenka Čiklová Válková

Doc. RNDr. Jozef Kolář,csc.

MUDr. Jiří Gerold

 

 

ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH  

 

 

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.