foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktPROJEKTOVÁ ČINNOST:

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

PROJEKT "INOVACE VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT NA SZŠ ŠUMPERK"

VYTVOŘENÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY OVĚŘENÉ VE VÝUCE

 

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY 
Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

PROJEKT "Moderní výuka na SZŠ: Tvorba a aplikace výukových modulů"

VYTVOŘENÉ MODULY

Exkurze v Masarykově onkologickém ústavu Brno 

 

Centrální laboratoř, centrální sterilizace, transfúzní stanice 

 

 

Škola realizuje projekt šablon „Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk“ registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505  v rámci OP JAK od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání studentů. Cílem projektu je rozvoj výuky ve výše uvedených oblastech. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA PROJEKTU

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Název projektu: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OLOMOUCKÉM KRAJI (IKAPOK II)

 

 

 

VÝUKA EVVO NA SZŠ A VOŠZ ŠUMPERK PROBÍHÁ ZA PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJEPROJEKT ZDRAVÉ SVAČINKY DO ŠKOLEK JE FINANČNĚ PODPOŘEN Z „PROGRAMU NA PODPORU EVVO V OLOMOUCKÉM KRAJI 2023“

                                                                          

 

Naše škola je zapojena do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.