foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktPROJEKTOVÁ ČINNOST:

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy"

PROJEKT "INOVACE VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT NA SZŠ ŠUMPERK"

VYTVOŘENÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY OVĚŘENÉ VE VÝUCE

 

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY 
Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

PROJEKT "Moderní výuka na SZŠ: Tvorba a aplikace výukových modulů"

VYTVOŘENÉ MODULY

Exkurze v Masarykově onkologickém ústavu Brno 

 

Centrální laboratoř, centrální sterilizace, transfúzní stanice 

 

 

Škola realizuje projekt šablon „Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk“ registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505  v rámci OP JAK od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání studentů. Cílem projektu je rozvoj výuky ve výše uvedených oblastech. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA PROJEKTU

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Název projektu: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OLOMOUCKÉM KRAJI (IKAPOK II)

 

 

 

VÝUKA EVVO NA SZŠ A VOŠZ ŠUMPERK PROBÍHÁ ZA PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJEPROJEKT ZDRAVÉ SVAČINKY DO ŠKOLEK JE FINANČNĚ PODPOŘEN Z „PROGRAMU NA PODPORU EVVO V OLOMOUCKÉM KRAJI 2023“

                                                                          

 

Naše škola je zapojena do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.