foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktPROJEKTOVÁ ČINNOST:

Naše škola je zapojena do programu eTwinning

eTwinning

 

Rada města Šumperka schválila žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na tyto granty:

PRVNÍ POMOC - DOKÁZAT ZACHRÁNIT ŽIVOT

SEZNAMOVACÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ: CO V LESE ANEB ČLOVĚK A LES?

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

PROJEKT "INOVACE VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT NA SZŠ ŠUMPERK"

VYTVOŘENÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY OVĚŘENÉ VE VÝUCE

 

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY 
Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

PROJEKT "Moderní výuka na SZŠ: Tvorba a aplikace výukových modulů"

VYTVOŘENÉ MODULY

Exkurze v Masarykově onkologickém ústavu Brno 

 

Centrální laboratoř, centrální sterilizace, transfůzní stanice 

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY číslo 56

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1057

Název projektu: ABYCHOM LÉPE ROZUMĚLI SVĚTU KOLEM NÁS

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY číslo 02_16_035

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006029

Název projektu: Prohloubení kvality vzdělávání na SZŠ Šumperk

 

PROJEKT EDISON - Informační brožura ke stažení zde

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO  PROJEKTU „Zdravý životní styl jako prevence infekčních a civilizačních chorob“ z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2018“

                                                                     Výsledek obrázku pro olomoucký kraj logo

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2020 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.