foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktŠKOLNÍ METODIK PREVENCE                         KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Anežka Gronychová                                 Pondělí: 7.30 – 10.30 hodin

II. poschodí, kabinet 41                                    Středa:  12.00 – 13.30 hodin

gronychova@szssumperk.cz                           Individuálně dle potřeby.

 

Oblasti činnosti školního metodika prevence

 1. Metodické a koordinační činnosti
 • Tvorba a realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti.
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní školy.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence.
 1. Informační činnosti
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování ostatním pedagogickým pracovníkům školy.
 • Získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
 • Tvorba a aktualizace školní nástěnky.
 1. Poradenské činnosti
 • Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování.
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.

 

Krizový plán školy

Preventivní program školyCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.