foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktSeznam literárních děl ke stažení - ZDE.

Seznam  učebnic  ve  školním  roce  2022/2023  PRO  OBOR:

PRAKTICKÁ SESTRA 1.ročník (denní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

cena cca

Český j. a lit.

 

Určí vyučující

v září

 

 

 

Anglický j.

 

 

Ruský j.

 

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

Učebnici zajistí vyučující

 

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

 

Odb. latinská terminologie

Učebnici zajistí vyučující

 

 

    

Ošetřovatelství

Oše. péče

J. Kelnarová, M. Cahová

Grada

Ošetřovatelství pro ZA

  1. ročník

269,-

 

Somatologie

Pracovní listy

 

Pracovní listy

 
         

Biologie a ekologie

Učebnici zajistí vyučující

 

Životní prostředí (tuto učebnici zajistí vyučující)

 

Občanská nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

199,-

Dějepis

Čornej a kol.

SPN

Dějepis pro SOŠ

179,-

Matematika

Calda a kol.

Prometheus

Matematika pro netech. obory SOŠ a SOU I. II.

2x 102,-

Jirásek a kol.

Prometheus

Sbírka úloh z mat. I. pro SOŠ

20,-

Fyzika

Lepil a kol.

Prometheus

Fyzika pro SŠ I.a II. díl

116,-

Chemie

 

Odstrčil J.

NCONZO Brno (IDV)

Chemie pro zdravotnické školy I. díl

215,-

Blažek a kol.

SPN nové vyd.

 

Přehled chem. názvosloví

139,-

Učebnici zajistí vyučující

 

Laboratorní cvičení z chemie

 

Info a kom. technologie

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

První pomoc

Pracovní listy

 

Pracovní listy

 


PRAKTICKÁ SESTRA  2. 
ročník (denní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatel

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

Určí vyučující v září

 

 

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

New English File –

Pre – Intermediate,3. vyd.

350,-

Ruský j.

 

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Ošetřovatelství

Oše. péče

J. Kelnarová, M. Cahová

Grada

Ošetřovatelství pro ZA

2.ročník 1. a 2. díl

229,-    199,-

Psychologie a komunikace

Kopecká Ilona

Grada 2011

Psychologie II, I

2x 215,-

Občanská nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

Klinická propedeutik

 

Pracovní listy

 

 

 

Pracovní listy

 

 

Mikrobiologie, epidemiologie,

hygiena

 

 

  Pracovní listy  

Dějepis

Čornej a kol.

SPN

Dějepis pro SOŠ

179-

Veř. zdr. a vých. ke zdraví

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Matematika

 

Jirásek

Prometheus

Sbírka úloh z mat. 1., 2.díl

40,-

Calda a kol

Prometheus

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU I., II., III., díl

3x102,-

Fyzika

Lepil a kol.

Prometheus

Fyzika pro SŠ II. díl

116,-

Chemie

 

J. Odstrčil

Brno(IDV)

NCONZO

Chemie pro zdrav. školy II. díl

215,-

Blažek, Melichar

SPN nové vydání

Přehled chemického názvosloví

139,-

Info a komun. technologie

 

Určí vyučující v září

 

 

 

První pomoc

Pracovní listy

 

Pracovní listy

 


PRAKTICKÁ SESTRA -  
3.ročník (denní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

Určí vyučující v září

 

 

 

Anglický j.

 

 

Ruský j.

 

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

Učebnici zajistí vyučující

Učebnici zajistí vyučující

 

New English File –

Pre – Intermediate, 3. vyd.

350,-

OŠE

 

Slezáková a kol.

Grada

Ošetřovatelství pro ZA I, II  

asi 350,-

Psychologie a

komunikace

Kopecká I.

Grada

Psychologie II, III.

2x 215,-

Občans. nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

Matematika

 

 

 

Calda a kol.

Prometheus

Matematika pro netech. obory SOŠ a SOU  II, III

2x 102,-

Jirásek a kol.

Prometheus

Sbírka úloh z mat. II pro SOŠ

 

     20,-

Ekonomika

Klínský, Munch

Fortuna

Ekonomika pro ekon. lycea a ostatní SŠ

109,-

 

PRAKTICKÁ SESTRA  4. ročník (denní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

Určí vyučující v září

 

 

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

English for nurses

First Aid – British Red Cross

Nursing – Oxf. Eng. For Careers

 

OŠE

 

Slezáková a kol

Grada

Ošetřovatelství pro ZA  III, IV  

asi 300,-

Psychologie a

komunikace

Pracovní listy

 

 

 

Občanská nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

 

Seznam  učebnic  ve  školním  roce  2022/2023  PRO  OBOR:

PRAKTICKÁ SESTRA  1. ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

cena cca

Český j. a lit.

Určí vyučující v září

 

 

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

New English File - Elementary

350,-

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Odb. latinská terminologie

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Ošetřovatelství

Oše. péče

J. Kelnarová, M. Cahová

Grada

Ošetřovatelství pro ZA

  1. ročník

269,-

 

Somatologie

Pracovní listy

 

 

 

Biologie a ekologie

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Občanská nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

199,-

Matematika

Calda a kol.

Prometheus

Matematika pro netech. obory SOŠ a SOU I. II.

2x 102,-

Jirásek a kol.

Prometheus

Sbírka úloh z mat. I. pro SOŠ

20,-

Fyzika

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Chemie

 

Blažek J., Fabini J.

SPN

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU  nechemic. zaměření

179,-

Blažek a kol.

SPN nové vyd.

 

Přehled chem. názvosloví

139,-

Info a kom. technologie

Určí vyučující v září

 

 

2x 159,-

 

PRAKTICKÁ SESTRA  2. ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatel

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

Určí vyučující v září

 

 

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

New English File –

Pre - Intermediate

350,-

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Ošetřovatelství

Oše. péče

 

Psychologie a komunikace

J. Kelnarová, M. Cahová

 

 

Kopecká Ilona

Grada

 

 

Grada 2011

Ošetřovatelství pro ZA

2.ročník 1. a 2. díl

 

Psychologie I., II. díl

229,-    199,-

 

 

2x 215,-

Občanská nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

Klinická propedeutika

 

I

Pracovní listy

-

Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena

 

 

Pracovní listy

 

Dějepis

Čornej a kol.

SPN

Dějepis pro SOŠ

179-

Matematika

 

Jirásek

Prometheus

Sbírka úloh z mat. 1., 2.díl

40,-

Calda a kol

Prometheus

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU I., II., III., díl

3x102,-

Fyzika

Lepil a kol.

 Prometheus

 Fyzika pro SŠ II. díl

 116,-

Chemie

 

J. Odstrčil

Brno(IDV)

NCONZO

Chemie pro zdrav. školy II. díl

215,-

Blažek, Melichar

SPN nové vydání

Přehled chemického názvosloví

139,-

 

PRAKTICKÁ SESTRA 3.ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

Určí vyučující

 

 

 

Německý j.

Určí vyučující

 

 

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

OŠE

 

Slezáková a kol.

Grada

Ošetřovatelství pro ZA I, II  

asi 350,-

Klinická propedeutika

 

 

Pracovní listy

 

Veř. zdr. a vých. ke zdraví

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Psychologie a

komunikace

Kopecká Ilona

Grada 2011

Psychologie II, I

2x 199,-

První pomoc

 

 

Pracovní listy

 

Občans. nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 4.ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

Určí vyučující

 

 

 

Německý j.

Určí vyučující

 

Direkt neu II.

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

OŠE

 

Slezáková a kol.

Grada

Ošetřovatelství pro ZA I, II,III.  

asi 350,-

Psychologie a

komunikace

Čechová

Informatorium

Psychologie II, I

2x 215,-

Občans. nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

Ekonomika

Klínský, Munch

Fortuna

Ekonomika pro ekon. lycea a ostatní SŠ

109,-

 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 5.ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

Určí vyučující

 

 

 

Německý j.

Určí vyučující

 

 

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

OŠE

 

Slezáková a kol.

Grada

Ošetřovatelství pro ZA I, II,III.,IV

asi 350,-

Psychologie a

komunikace

Čechová

Informatorium

Psychologie II, I

2x 215,-

Občans. nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

 

 

Attachments:
Download this file (Seznam_literalnich_ děl.pdf)Seznam_literalnich_ děl.pdf[ ]216 kBCopyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.