foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktSeznam literárních děl ke stažení - ZDE.

Seznam  učebnic  ve  školním  roce  2024/2025  PRO  OBOR:

PRAKTICKÁ SESTRA 1.ročník (denní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

cena cca

Český j. a lit.

 

 

Didaktis Brno  

 učebnici zajistí vyučující

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnice je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Anglický j.

 

 

Ruský j.

 

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

Natálie Orlova

 

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

 

Klett, Praha 2010

 

 

 

Klass 1 – ruština pro SŠ + pracovní sešit

 

 

 

482,-

Odb. latinská terminologie

Učebnici zajistí vyučující

 

 

    

Ošetřovatelství

Oše. péče

J. Kelnarová, M. Cahová

Grada

Ošetřovatelství pro SZŠ

  1. ročník

269,-

 

Somatologie

Pracovní listy

 

Pracovní listy dostupné na webu školy

 
         

Biologie a ekologie

Učebnici zajistí vyučující

 

Životní prostředí (tuto učebnici zajistí vyučující)

 

Občanská nauka

 

SPN, Praha 2003

Občanská nauka pro SŠ

187,-

Dějepis

 

 

Učebnice je online zdarma:

https://www.idejepis.cz/prezentace-uciva-pro-stredni-skoly

 

Matematika

Calda a kol.

Prometheus

Matematika pro netech. obory SOŠ a SOU I. II.

2x 102,-

Jirásek a kol.

Prometheus

Sbírka úloh z mat. I. pro SOŠ

20,-

Fyzika

Lepil a kol.

Prometheus

Fyzika pro SŠ I.a II. díl

116,-

Chemie

 

Odstrčil J.

NCONZO Brno (IDV)

Chemie pro zdravotnické školy I. díl

215,-

Blažek a kol.

SPN nové vyd.

 

Přehled chem. názvosloví

139,-

       

Info a kom. technologie

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

První pomoc

Pracovní listy

 

Pracovní listy 

 


PRAKTICKÁ SESTRA  2. 
ročník (denní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatel

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

 

 Didaktis Brno 

 

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnici je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Ruský j.

 

Německý j.

Natálie Orlova

 

Učebnici zajistí vyučující

 Klett, Praha 2010

 Klass 1,Klass 2 - ruština pro SŠ+    pracovní sešit

Direct 1 neu + pracovní sešit

 482,-

Ošetřovatelství

Oše. péče

Kolektiv autorek

Grada 2023

Ošetřovatelství 2. ročník pro střední zdravotnické školy

599,- 

Psychologie a komunikace

Kopecká Ilona

Grada 2011

Psychologie II, I

2x 215,-

Občanská nauka

 

SPN, Praha 2003

Občanská nauka pro SŠ

187,-

Klinická propedeutik

 

Pracovní listy

 

 

 

Pracovní listy - dodá vyučující v září

 

 

Mikrobiologie, epidemiologie,

hygiena

 

 

  Pracovní listy - dodá vyučující v září  

Dějepis

 

 

Učebnice je online zdarma:

https://www.idejepis.cz/prezentace-uciva-pro-stredni-skoly

 

Veř. zdr. a vých. ke zdraví

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Matematika

 

Jirásek

Prometheus

Sbírka úloh z mat. 1., 2.díl

40,-

Calda a kol

Prometheus

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU I., II., III., díl

3x102,-

Fyzika

Lepil a kol.

Prometheus

Fyzika pro SŠ II. díl

116,-

Chemie

 

J. Odstrčil

Brno(IDV)

NCONZO

Chemie pro zdrav. školy II. díl

215,-

Blažek, Melichar

SPN nové vydání

Přehled chemického názvosloví

139,-

Info a komun. technologie

 

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

První pomoc

Pracovní listy

 

Pracovní listy 

 


PRAKTICKÁ SESTRA -  
3.ročník (denní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

 Didaktis Brno 

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnice je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Anglický j.

 

 

Ruský j.

 

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

Natálie Orlova

 

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Klett, Praha 2010

 

 

 

Klass 2 – ruština pro SŠ

 

Direc 1 neu + pracovní sešit

 

 

 

487,-

OŠE

 

Slezáková a kol.

Grada

Ošetřovatelství pro ZA I, II  

asi 350,-

Psychologie a

komunikace

Kopecká I.

 Grada

Psychologie II, III.

2x 215,-

Matematika

 

 

 

Calda a kol.

Prometheus

Matematika pro netech. obory SOŠ a SOU  II, III

2x 102,-

Jirásek a kol.

Prometheus

Sbírka úloh z mat. II pro SOŠ

 

     20,-

Ekonomika

 

 

Ekonomie - stručný přehled (učebnice)

Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, Ph.D., CEED.

Učebnice je on-line zdarma - Ceed.cz/ekonomie.htm

 

 

PRAKTICKÁ SESTRA  4. ročník (denní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

 

 Didaktis Brno 

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnice je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

OŠE

 

Slezáková a kol

Grada

Ošetřovatelství pro ZA  III, IV  

asi 300,-

Psychologie a

komunikace

Pracovní listy

 

 

 

Občanská nauka

 

SPN, Praha 2003

Občanská nauka pro SŠ

187,-

 

Seznam  učebnic  ve  školním  roce  2024/2025  PRO  OBOR:

PRAKTICKÁ SESTRA  1. ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

cena cca

Český j. a lit.

 

 Didaktis Brno

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnice je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

New English File - Elementary

350,-

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 Direct neu 1 + pracovní listy

 

Odb. latinská terminologie

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Ošetřovatelství

Oše. péče

J. Kelnarová, M. Cahová

Grada

Ošetřovatelství pro SZŠ

  1. ročník

269,-

 

Somatologie

Pracovní listy

 

 

 

Biologie a ekologie

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Občanská nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

199,-

Matematika

Calda a kol.

Prometheus

Matematika pro netech. obory SOŠ a SOU I. II.

2x 102,-

Jirásek a kol.

Prometheus

Sbírka úloh z mat. I. pro SOŠ

20,-

Fyzika

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Chemie

 

Blažek J., Fabini J.

SPN

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU  nechemic. zaměření

179,-

Blažek a kol.

SPN nové vyd.

 

Přehled chem. názvosloví

139,-

Info a kom. technologie

Určí vyučující v září

 

 

2x 159,-

 

PRAKTICKÁ SESTRA  2. ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatel

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

 

 Didaktis Brno

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnice je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 Direct neu 1 + pracovní listy

 

Ošetřovatelství

Oše. péče

 

Psychologie a komunikace

Kolektiv autorek

 

 

Kopecká Ilona

Grada 2023

 

 

Grada 2011

 

Ošetřovatelství 2. ročník pro střední zdravotnické školy

 

Psychologie I., II. díl

599,-    

 

 

2x 215,-

Občanská nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

Klinická propedeutika

 

 

Pracovní listy

-

Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena

 

 

Pracovní listy

 

Dějepis

   

Učebnice je online zdarma:https://www.idejepis.cz/prezentace-uciva-pro-stredni-skoly

 

Matematika

 

Jirásek

Prometheus

Sbírka úloh z mat. 1., 2.díl

40,-

Calda a kol

Prometheus

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU I., II., III., díl

3x102,-

Fyzika

Lepil a kol.

 Prometheus

 Fyzika pro SŠ II. díl

 116,-

Chemie

 

J. Odstrčil

Brno(IDV)

NCONZO

Chemie pro zdrav. školy II. díl

215,-

Blažek, Melichar

SPN nové vydání

Přehled chemického názvosloví

139,-

 

PRAKTICKÁ SESTRA 3.ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

 Didaktis Brno

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnice je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

OŠE

 

Slezáková a kol.

Grada

Ošetřovatelství pro ZA I, II  

asi 350,-

Klinická propedeutika

 

 

Pracovní listy

 

Veř. zdr. a vých. ke zdraví

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Psychologie a

komunikace

Kopecká Ilona

Grada 2011

Psychologie II, I

2x 199,-

První pomoc

 

 

Pracovní listy

 

Občans. nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

 

PRAKTICKÁ SESTRA  4.ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

 Didaktis Brno

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnice je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Německý j.

Určí vyučující

 

Direkt neu II.

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

OŠE

 

Slezáková a kol.

Grada

Ošetřovatelství pro ZA I, II,III.  

asi 350,-

Psychologie a

komunikace

Čechová

Informatorium

Psychologie II, I

2x 215,-

Občans. nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

Ekonomika

 

 

Ekonomie - stručný přehled (učebnice)

Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, Ph.D., CEED.

Učebnice je on-line zdarma - Ceed.cz/ekonomie.htm

 

 

PRAKTICKÁ SESTRA  5.ročník (večerní studium)

Předmět

Autoři

Nakladatelství

Název učebnice

Cena cca

Český j. a lit.

 

 Didaktis Brno

Pracovní sešit Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Učebnice je online zdarma:

https://www.icestina.cz/prehledne-dejiny-literatury

 

Německý j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

Anglický j.

Učebnici zajistí vyučující

 

 

 

OŠE

 

Slezáková a kol.

Grada

Ošetřovatelství pro ZA I, II,III.,IV

asi 350,-

Psychologie a

komunikace

Čechová

Informatorium

Psychologie II, I

2x 215,-

Občans. nauka

Kol. autorů

Didaktis

Odmaturuj ze společenských věd

180,-

 

 

Attachments:
Download this file (Seznam_literalnich_ děl.pdf)Seznam_literalnich_ děl.pdf[ ]216 kBCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.