foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktV květnu se uskutečnila relaxační vycházka na Bludoveček. Počasí nám vyšlo, nálada byla výborná. V restauraci jsme si  daly i malé občerstveni “za odměnu“.

Konečně se na nás usmálo hezké počasí a my mohly podniknout dlouho plánovaný výšlap na zámek Třemešek. Během cesty jsme viděly starý pivovar i rybníky, které dříve bývaly ozdobou okolí zámku. Nechyběla ani příjemná  zastávka  v kavárničce, která je jeho součástí. Na cestě zpět  kolem  letiště jsme si turistickou vycházku obohatily ještě o prohlídku orloje , který zdobí jednu z vilových čtvrtí Šumperka.

Rok tak rychle utekl a byl nejvyšší čas rozloučit se se žákyněmi  4.ročníků. Připravily jsme si pro ně zábavný program s tanečním vystoupením, žákyně odpovídaly na otázky, které se týkaly jejich čtyřletého života na DM. Nechybělo ani sladké pohoštění na obalení nervů před důležitou životní zkouškou. Nezbývá, než jim popřát hodně štěstí!

Jako každý rok i letos jsme si připomněly pálení čarodějnic  opékáním špekáčků. Zábavné odpoledne bylo doplněné čarodějnickým kvízem, ve kterém mohly uspět jen opravdové znalkyně. A že se jich tady našlo !!  Symbolicky jedna čarodějnice na hranici přece jenom skončila.

Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku se konala vernisáž výstavy na téma „Záhadný svět mikroorganismů“, kterou pořádala Nemocnice Šumperk a.s. Této slavnostní akce se zúčastnily také žákyně našeho domova mládeže.Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.