foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktSvátek, který je spojený se strašením , oslavila děvčata ve strašidelných maskách. Pro tento účel jsme jim zřídili na DM fotokoutek, kde svoji proměnu mohly zvěčnit a postrašit  alespoň na dálku svojí vizáží své blízké. Následovalo pojednání o tom, zdali u nás na DM skutečně straší. Navštívila nás  patronka internátu strašidelná Anežka,  která je pomyslnou strážkyní všech našich obyvatelek. ( A i  kdyby zde skutečně strašilo, můžeme se na její ochranu  zaručeně spolehnout. ) Tečkou za večerem bylo sladké strašidelné občerstvení, neboť sladké je uklidňující na nervy.

V září jsme nejen pro žákyně 1. ročníků připravily nácvik základů první pomoci, protože je důležité nenechat se neočekávanou situací zaskočit. Své znalosti a dovednosti předávaly žákyním děvčata z vyšších ročníků.

Děvčata si mohla v rámci volnočasové nabídky vyzkoušet kreativní arteterapii s poslechem hudby, kdy hlavním cílem bylo duševní uvolnění, odreagování  a vyjádření  svých  pocitů  přenesením na papír.Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.