foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktBěhem posledních týdnů ve škole proběhly poslední aktivity projektu „Zdravé svačinky do školek“, financovaného z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2023“.  Tato část byla zaměřena zejména na žáky prvních ročníků. Navštívily nás lektorky z ARPOKu a řešili jsme plýtvání potravinami. V hodinách Biologie a ekologie proběhly pod vedením Ing. Agáty Janhubové workshopy o úsporách energie ve škole. Nejdůležitější výstupy pak žáci přenesli na kartičky, se kterými se můžeme setkat na různých místech školy. Obsahují informace o plýtvání vodou, elektřinou nebo jednoduché rady týkající se větrání nebo třeba třídění odpadu.

                                                   Mgr. Helena Crhonková

Olomoucký kraj ocenil zelené školy. Jsou to ty, které se věnují environmentální výchově, ekologii a ochraně životního prostředí. Mezi osm škol, které mohou po dobu tří školních let užívat titul Zelená škola Olomouckého kraje, patří i naše škola.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 14. listopadu ve Sluňákově – centru ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou, a to v rámci krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Konference se účastnila a ocenění převzala ředitelka školy Mgr. Zuzana Gondová a koordinátor EVVO Mgr. Helena Crhonková.

Ocenění patří i kolegům, kteří se do aktivit EVVO zapojují a v neposlední řadě našim žákům.

                Mgr. Helena Crhonková

 

V úterý 31. 10. se ze školy stala halloweenská karanténa. Unikl virus, který měnil žáky na zombie. Naštěstí ale přispěchala pomoc v podobě 2.B a celohodinové únikovky. Žáci prvních, druhých a třetích ročníků plnili po celé škole různé logické a zdravotnické úkoly a na závěr museli pomocí vyluštěných hesel najít 4 séra a následně je dle receptu namíchat pro konečnou protilátku. Akce byla velmi úspěšná a jsme rádi, že jsme měli tu příležitost únikovku přivést k životu. 

Poté se konalo v malé tělocvičně vyhodnocování nejlépe vyzdobené třídy, kdy 2. místo získala třída: 2.A, a na 1. místě se umístila třída: 1.B. 

Následovalo i vyhodnocení nejlepšího kostýmu, a to následovně: 

1. místo: Zuzana Hovancová z 2.A (za kostým smrtky) 

2. místo: Eva Schonová a Eliška Opravilová z 3.A (za kostým Sherlocka Holmese a doktora Watsona) 

3. místo: Klára Majznerová z 2. A (za kostým Šmoulinky)

 Děkujeme, že jste se všichni nadšeně zapojili. Jsem ráda, jakou odezvu tato akce měla. A budeme se těšit na příští rok…. Doufejme, že zase s nějakým překvapením. 

                                                                                                                                                                 Ing. Agáta Janhubová a třída 2.B

                                                

 

Stejně jako loni tak i letos se naši žáci 4. ročníků zúčastnili Veletrhu práce v hotelu Clarion Congress v Olomouci, který probíhal již po čtvrté. Velmi pozitivní zkušenosti z předešlých ročníků nám dával záruku, že i tento ročník bude nabitý řadou workshopů (šití sutury na kuřecím stehně) a žáci si odnesou řadu krásných propagačních dárečků. Jako bonus měli možnost v tombole vyhrát zahraniční cestu do Říma včetně zpáteční letenky.

Studenti na veletrhu měli možnost pohovořit ze zástupci více než čtyřech desítkách zaměstnavatelů nemocnic, soukromých klinik, ambulancí i léčebných zařízení z České a Slovenské republiky. Získaly informace o pracovních podmínkách, zaměstnaneckých benefitů a kontakty, které mohou využít do budoucího pracovního života. Na základě pozitivních ohlasů z řad žáků splnila akce jejich očekávání.     Mgr. Věra Šertlerová

 

 

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. V České republice se v termínu mezinárodního Týdne globálního vzdělávání slavil i Den boje za svobodu a demokracii. Jako každý rok, i letos tato akce proběhla u nás ve škole. V měsíci říjnu probíhaly v rámci biologie lekce zaměřené na ekologii. Tento rok bylo zvoleno téma „Jsme na jedné lodi, copak to nevidíme?“. Proběhla alternativní výuka podle moderních didaktických metod. Dobrovolníci, kterým téma přišlo blízké, se zúčastnili panelové diskuse, kde probíhaly přednášky a následná debata s odborníky v oboru. Zakončení Týdne globálního vzdělávání byla hodina zaměřena na reflexi. Žákům byly dány do třídy papíry A3 s otázkami, např: nejdůležitější informace z TGV, načež každý žák napsal k těmto otázkám jednu větu, dle vlastního zážitku.  

Celkově Týden globálního vzdělávání dopadl nad očekávání, byl oči otevírající a žáci pochopili, že dělat závěry pouze z jedné škály či zdroje informací nevypovídá nic o celém obsahu. 

Součástí Týdne globálního vzdělávání byl i on-line seminář „Globální témata napříč předměty“ pro učitele.

                                                      Ing. Agáta Janhubová, Mgr. Helena Crhonková

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.